Monthly Archives

mei 2020

Waar plannen we duurzame opwek van energie in en om Hilversum?

By | Uncategorized

Geef op 30 juni je mening over de Regionale Energie Strategie!

Dinsdagavond 30 juni houdt HET een consultatie over de Regionale Energie Strategie (RES). Leden en niet-leden zijn welkom om hun mening te geven.

In het kader van het landelijk Klimaatakkoord is vorig jaar een proces in gang gezet om te komen tot gedragen voorstellen voor het opwekken van duurzame energie, via wind, zon en warmte. De uitwerking van deze Regionale Energie Strategieën gebeurt in dertig RES-gebieden die samen 35 Terra Joules duurzame energie moeten gaan opleveren. Hilversum maakt deel uit van de subregio Gooi- en Vechtstreek, en die regio maakt weer onderdeel uit van de RES-regio Noord-Holland Zuid, samen met nog vijf andere subregio’s.

Het planproces

Op basis van het RES-proces in Noord-Holland Zuid zijn recent de conceptplannen gepresenteerd, de RES 1.0. Voor Gooi- en Vechtstreek gaat het daarbij om tien zogenaamde zoekgebieden (zie kaartje hieronder) waarvan gesuggereerd wordt dat daar het beste zonnepanelen en windmolens geplaatst kunnen worden en warmte opgewekt kan gaan worden. Die voorstellen liggen nu ter bespreking in de regio’s en gemeentes. Nu is dus ook het moment om hierover een mening te vormen en die mee te geven in het planproces. In de RES 2.0 zullen bijgestelde plannen worden gepresenteerd, waarin rekening wordt gehouden met reacties die zijn gegeven.


RES informatie en consultatie
Dinsdagavond 30 juni (aansluitend op de Algemene Ledenvergadering van HET) houdt HET een ledenconsultatie over deze plannen. HET is erg benieuwd hoe de achterban aankijkt tegen de voorstellen die nu op tafel liggen. Maar ook niet-leden zijn van harte welkom. Het gesprek wordt ingeleid door Jeroen Pool van HET en de plannen toegelicht door energie-expert Ivo Booijink. Daarna gaan we in interactief gesprek met deelnemers. Nu is het planproces nog ‘vloeibaar’, er liggen suggesties. Straks zijn de plannen meer omkaderd en wordt aanpassen lastiger. Grijp nu dus je kans je leefomgeving optimaal te verduurzamen! Voor vragen en aanmelden kun je e-mailen naar: info@hetcooperatie.nl

Beeld: Voorgestelde RES-zoekgebieden Gooi- en Vechtstreek; nrs 7-10 in en om Hilversum

HET gaat laden op zonnestroom

By | Uncategorized

HET gaat aan de slag met rijden op zonnestroom. In 2020 komen de eerste zonnelaadpalen in het dorp, die gevoed worden door een koppeling aan een zonnedak. De eerste HET laadpaal zal worden geplaatst bij Santbergen.

Waarom zonnelaadpalen?

HET heeft nu 7 deelauto’s in Hilversum Zuid en Hilversum Oost. De voordelen zijn duidelijk: schoon, voordelig, makkelijk en sociaal rijden. Een veilige en flexibele uitkomst als je in tijden van Corona liever niet met de trein wilt reizen of je (tweede) auto weg wilt/moet doen.

Maar toch krijgt HET vaak vragen over hoe schoon en duurzaam dat elektrisch rijden nu is. Mogelijk zit je zelf ook met die vraag, en houd je het dus maar even bij de ‘oude’ fossiele auto. HET heeft op deze vraag twee antwoorden:

Antwoord 1: Het is bijzonder goed onderbouwd dat elektrisch rijden over de 10-jarige levensduur van een auto vele malen minder CO2-uitstoot oplevert dan elke fossiele auto. Het Europese bureau Transport and Environment analyseerde dat elektrische auto’s gemiddeld drie keer minder CO2 uitstoten over de hele levenscyclus. En met verbeteringen in accuproductie en ander materiaalgebruik wordt dat de komende jaren zelfs vier keer. Lees hier het rapport.

Antwoord 2: Er is een verschil in ‘schoonheid’ van elektrisch rijden, een verschil dat vooral bepaald wordt door de stroom waarmee wordt geladen. Die kan ‘grijs’ zijn, of groen. Ofwel, gewoon uit het net met de nationale stroommix, waar nu zo’n 7% duurzaam van is, of volledig duurzaam, met lokaal opgewekte zonnestroom of windstroom. Met grijze stroom scheelt elektrisch rijden gemiddeld 30% CO2-uitstoot ten opzichte van fossiel rijden, met zonnestroom wel 90%. Tel uit je winst.

Aan de slag met rijden op zonnestroom

HET gaat dus aan de slag met rijden op zonnestroom. De 180 zonnepanelen liggen al op de plek bij Santbergen, die zijn in 2019 met begeleiding van HET gerealiseerd. HET is nu druk bezig met het ontwerp van de aankoppeling van de laadpaal en de vergunningsprocedure. HET doet dit niet alleen maar in nauwe samenwerking met de TU Delft, MRA-Elektrisch, de gemeente en met steun van provincie en het Stadsfonds.

Doelen
Met de laadpaal op zonnestroom bij Santbergen bereikt HET twee belangrijke doelen: alle Hilversumse EV-rijders krijgen de mogelijkheid nog schoner elektrisch te rijden (ga straks dus laden bij de HET zonnestroomlaadpaal) en HET breidt het netwerk aan deelauto’s uit: er komt een HET deelauto bij deze laadpaal te staan. Zo kunnen bewoners in centrum/oost (begin Geuzenweg, hoek Noorderweg, dus bij ingang van Santbergen) ook makkelijk een HET elektrische deelauto pakken.

Foto: Ron Spuijbroek (HET-vrijwilliger) en Stefan Korda (huismeester Santbergen op zonnedak van Santbergen.

Duurzame warmte voor en van de wijk: coöperatief vormgegeven

By | Uncategorized

Duurzame warmte voor en van de wijk: coöperatief vormgegeven

Voor Kerkelanden voert HET een haalbaarheidsonderzoek uit naar een coöperatief wijkwarmtebedrijf: een bedrijf in de wijk dat zorgt dat een warmtenet draaiende gehouden wordt. We zijn nu vooral aan het onderzoeken hoe het wijkwarmtebedrijf georganiseerd kan worden, wie de eigenaren zouden kunnen zijn, met wie we willen samenwerken, en wie met ons. Ons streven: een coöperatief warmtebedrijf voor, van en met Kerkelanders. Gjalt Annega, adviseur wijkwarmtebedrijf Kerkelanden, licht toe hoe het onderzoek plaatsvindt.

‘Het onderzoek is een zoektocht in een nog ontwikkelend onderwerp, waardoor we veel verschillende inzichten van evenzovele verschillende mensen meekrijgen.


Als er een duurzaam warmtenet aangelegd wordt, is er ook een organisatie nodig die de warmte aflevert, de administratie regelt en voor de afrekening zorgt. Wij, als energiecoöperatie HET, willen dit organiseren als een coöperatief wijkwarmtebedrijf, een bedrijf in de wijk dat zorgt dat een warmtenet draaiende gehouden wordt. Dat we dit op wijkniveau doen, is vrij nieuw; daarom zijn we aan het verkennen welke vorm voor een wijkwarmtebedrijf het beste past bij de bewoners. Omdat een warmtebedrijf op wijkniveau zal gaan werken, past het het beste bij de kenmerken van de wijk. En omdat het coöperatief is, ofwel van, voor en met wijkbewoners, blijven de zeggenschap en het geld (als er op termijn wat mee verdiend wordt) in de wijk.

Om de beste vorm te vinden voor het wijkwarmtebedrijf, doen we dit haalbaarheidsonderzoek. In de afgelopen maanden hebben met veel mensen gepraat, onder het motto ‘laten we het wiel niet opnieuw uitvinden’. Dat zijn bijvoorbeeld andere coöperaties die een vergelijkbaar wijkwarmtebedrijf aan het opzetten zijn, zoals in Amsterdam, Culemborg en Drimmelen. En de landelijke partijen, zoals Buurtwarmte. We willen vooral weten hoe de andere initiatieven organisatorisch in elkaar steken. En hoe ze ervoor zorgen dat ze een betrouwbare, prettige organisatie zijn voor bewoners en de andere belanghebbende afnemers zoals de woningbouw. Ook met deze partijen stemmen we intensief af. Met het onderzoek staan we ten dienste van de bewoners van Kerkelanden. De Klankbordgroep van bewoners Kerkelanden draagt bij in het proces met kennis, inzichten, kritische vragen en opmerkingen.

Ook steken we ons licht op bij ervaringen elders, zoals in Denemarken. Daar zijn ze heel ver met coöperatieve warmtebedrijven. 60 Procent van de warmte in dorpen en steden wordt gemaakt en geleverd door coöperaties van bewoners. Daar kunnen we van leren. Wie is bijvoorbeeld de eigenaar van het wijkwarmtebedrijf? Is dat volledig in handen van de coöperatie en dus de bewoners, of in handen van meerdere organisaties? Dit is vooral een keuze in besliskracht versus het inbrengen van geld en kennis. Verder willen we ook weten aan welke eisen een professioneel wijkwarmtebedrijf moet voldoen zodat verhuurders er ook mee samen willen werken.

In ons onderzoek komen we een hoop interessante dingen te weten, maar sommige dingen zijn ook nog niet helder uitgekristalliseerd. Het gaat om nieuwe materie waar nog weinig ervaring mee is. En waar de wettelijke kaders, zoals de Warmtewet 2.0, die nu in ontwikkeling is; we weten dus niet wat er straks wettelijk kan en mag, en wie wat mag doen. Het leuke is dat er in Nederland heel veel initiatieven zijn gestart net als HET, die met veel enthousiasme samen met bewoners de eigen wijk willen verduurzamen. En die graag met ons uitwisselen over de zoektocht die zij doorlopen. Zo leren we van – en met – elkaar.’

Call Now ButtonBel ons