Monthly Archives

juni 2020

Klankbordgroep Kerkelanden over wijkwarmtebedrijf

By | Uncategorized

Eind juni heeft HET een online sessie gehad met de klankbordgroep van wijkbewoners die meedenken over het haalbaarheidsonderzoek duurzame warmte Kerkelanden. Dit keer ging de wijkconsultatie vooral over een mogelijk op te zetten coöperatief wijkwarmtebedrijf in Kerkelanden.

Mocht het haalbaar blijken een warmtenet aan te leggen – waarmee warmte vanuit het kanaal de wijk ingeleid wordt – dan zou zo’n coöperatief warmtebedrijf de levering voor zijn rekening kunnen nemen.

Wat zijn de voorbeelden en ervaringen tot nu toe? Waar in het land wordt er al gewerkt met een wijkwarmtebedrijf? Deze Ins & Outs van een wijkwarmtebedrijf werden door projectadviseur Gjalt Annega in hoofdlijn gepresenteerd, waarna we in gesprek zijn gegaan met de klankbordgroep.

De organisatorische en juridische aspecten en de financiële haalbaarheid passeerden de revue. Gjalt Annega gaf uitleg over de in ontwikkeling zijnde Warmtewet 2 en de Transitievisie Warmte. Mocht het haalbaarheidsonderzoek naar duurzame warmte voor Kerkelanden interessante resultaten opleveren dan is het van belang dat die meegenomen worden in de Transitievisie Warmte. Zo’n visie moet elke gemeente, ook Hilversum, eind 2021 klaar hebben liggen. In die visie wordt voor elke wijk aangegeven welke duurzame warmte-optie het meest geschikt lijkt.

De leden van de klankbordgroep hadden een scherp gehoor en een kritische blik. Over de bron, de exploitatie en/of over de levering kun je als wijkwarmtebedrijf eigenaarschap nemen. Er zijn allerlei soorten mogelijkheden, die je met deze variabelen kunt maken. Het voorgestelde keuzepalet dient nog verder uitgediept te worden. Vragen daarbij zijn onder meer: Welke risico’s kleven er aan de verschillend opties, wat zijn de voor- en nadelen en in welke configuraties (ook technisch haalbaar én betaalbaar) kun je die realiseren? Wat gebeurt er als je aan de verschillende ‘knoppen’ draait; welke variant komt er dan als interessantste uit voor een wijkwarmtebedrijf in Kerkelanden?

Kortom, er is nog werk aan de winkel. Het was een inspirerende meeting met veel interessante inzichten die we met elkaar gedeeld hebben. Partners in het haalbaarheidsonderzoek Firan en Waternet zullen na de zomervakantie ook elk hun bevindingen tijdens een eigen sessie aan de klankbordgroep presenteren.

Extra subsidie voor woningisolatie

By | Uncategorized

Woningbezitters kunnen tijdelijk gebruik maken van een verhoogde subsidie voor goede isolatie van hun woning. Met die tijdelijke verhoging krijgt een huiseigenaar ongeveer 30 procent van de kosten terug.

De subsidie Energiebesparing Eigen Huis bestaat sinds september 2019 en is onderdeel van het klimaatakkoord. De subsidie is normaal 20 procent van de kosten. Maar tussen 1 juni en 31 december 2020 krijgt een woningeigenaar tijdelijk ongeveer 30 procent terug op de kosten. Het kabinet wil huiseigenaren en VvE’s in deze onzekere tijden zo extra helpen bij het verduurzamen van hun woning.

Veel oudere woningen zijn deels al geïsoleerd, maar er valt nog veel te verbeteren. Bij oudere huizen ontbreekt vaak gevel- en vloerisolatie. Dakisolatie komt regelmatig voor, maar de isolatiewaarde is meestal matig. Veel ramen hebben het matig isolerende dubbel glas, maar geen hoogrendementsglas (HR++ glas).

De subsidie is bedoeld voor eigenaren die zelf in hun huis wonen. Ze kunnen subsidie aanvragen als ze twee of meer isolatiemaatregelen nemen. Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen zijn onder meer isolatie van dak, gevel, vloer en hoogrendementsglas. Voor Verenigingen van Eigenaren is er een aangepaste regeling.

Energiecoachgesprek
Ontvang nu gratis een energiebespaarbox ter waarde van €65,- bij een energiecoachgesprek via HET. In een energiecoachgesprek hoor je hoe je de woning energiezuiniger en comfortabeler kunt maken.

HilverZon en HET: Verdieping Regionale Energie Strategie is nodig

By | Uncategorized

Hilversumse energiecoöperaties verenigen zich voor vervolg Regionale Energie Strategie

Hilversum, 24 juni 2020 – De Hilversumse energiecoöperaties HET en HilverZon vragen donderdagavond 25 juni aan de gemeenteraad en het college van Burgemeesters en Wethouders om de voorgestelde zoeklocaties voor windmolens en zonneparken in Gooi- en Vechtstreek verder te onderzoeken. Dat levert een verdieping op van de Concept-RES 1.0; ofwel de nu voorliggende eerste uitwerking van de Regionale Energie Strategie.

John Dietz, voorzitter van HilverZon en Jeroen Pool, coördinator van HET, scharen zich pal achter het voorstel van B&W om alle geschikte daken vol te leggen met zonnepanelen voor 2030. HET en HilverZon bieden aan om 10.000 zonnepanelen te plaatsen voor eind 2021 en 100.000 in 2025. Daar zijn ze als ervaren experts zeker toe in staat. Pool: ‘Maar dan is het wel noodzakelijk dat de gemeente haar stimulerende en faciliterende rol hierin pakt. Dit is vooral nodig om dakeigenaren over de streep te trekken.’

Dietz en Pool zijn echter verbaasd over de snelle reactie van het college op de bezwaren tegen het ‘zoekgebied’ bij de A27 (afslag 33 Hilversum). Verschillende partijen hebben bezwaar gemaakt tegen een windmolen op deze plek. Dietz: ‘We zijn blij dat er nu een Concept-RES ligt. Maar dat het college hierover zó snel een mening geeft, is te vroeg.’ De coöperaties pleiten voor een zorgvuldige, gezamenlijke verdieping van de voorgestelde tien zoekgebieden, waarvan er vier dicht rondom Hilversum liggen. Hierbij kan het college de ideeën voor locaties van de RES-Adviesraad van Hilversumse burgers gebruiken.

Zon en wind
HET en HilverZon geven aan dat naast zonenergie ook windenergie nodig is. Pool: ‘Wind is ook nodig om de klimaatdoelen te behalen. Mensen veronderstellen dat het altijd om windmolens van 200 meter gaat, maar er zijn ook veel kleinere windmolens waarmee veel energie opgewekt kan worden. Een kleine windmolen van 3 MW levert ongeveer hetzelfde op als 10.000 zonnepanelen. Zo’n zonnepark zou al snel vier voetbalvelden in beslag nemen. Ook zijn wind en zon beide nodig om over het hele jaar een evenwichtige duurzame energieopwekking te realiseren. De stroomproductie van windturbines en zonnepanelen vullen elkaar goed aan in de tijd.’

De energiecoöperaties willen dat verder gezocht wordt naar oplossingen waar de natuur en de economie écht mee geholpen zijn. Dietz: ‘Klimaatverandering is alom erkend als de grootste bedreiging voor onze natuur, landbouw en economie. Extreme droogte kost miljarden. En bovendien: We moeten nú alles op alles zetten om te voorkomen dat er straks überhaupt geen natuur of landbouw meer mogelijk is, want dáár hebben we het over.’

Pool: ‘Er kan bijvoorbeeld ook gezocht worden naar minder productieve landbouwgrond om zonneparken te plaatsen. Daarnaast pleiten we voor zonneparkeerplaatsen. Hiermee combineer je zonne-opwek met het stimuleren van elektrisch rijden.’

Draagvlak
HET en HilverZon participeren in de Vereniging Energiecoöperaties en -initiatieven Noord-Holland (VEI-NH). De VEI-NH heeft een RES-manifest opgesteld. Dit RES-manifest bevat tien randvoorwaarden waaraan volgens de VEI-NH moet worden voldaan om de in de concept-RES vastgelegde ambitie op een eerlijke, zorgvuldige, participatieve en -daarmee- succesvolle manier vorm te geven. Een van de punten gaat erover dat als duurzame energieprojecten deels eigendom worden van omwonenden en lokale bedrijven, opbrengsten in de gemeenschap blijven en het draagvlak wordt vergroot. HET en HilverZon zijn in gesprek met verschillende partijen om een Participatiecoalitie Hilversum te vormen. Daarmee kunnen ze breed gedragen stappen zetten om de RES-conceptplannen tot uitvoering te brengen.

Brief HET en HilverZon aan gemeenteraad ivm RES 

Beeld: eigenaar Bouk Slockers van Santbergen op het zonnedak 

HET ziet stijging in gebruik van elektrische wagens Deelauto als alternatief voor openbaar vervoer

By | Het in de Media

Reizen met het openbaar vervoer mag alleen als het strikt noodzakelijk is en sinds kort is een mondkapje verplicht in bijvoorbeeld de bus en de trein. Daardoor blijven velen thuis. De deelauto wordt steeds meer ontdekt als alternatief om toch veilig en verantwoord te kunnen reizen.

Bij de lokale energiecoöperatie Hilversumse Energie Transitie, beter bekend als HET, merken ze een significante stijging van het gebruik van hun zeven deelauto’s. Vanaf het moment dat de ‘intelligente lockdown voorzichtig wordt losgelaten, zijn de elektrische deelauto’s van de coöperatie meer in trek. Dat bevestigt Rick Visser, projectleider e-rijden bij HET.

“Sinds een week of drie zien we een andere ontwikkeling”, meldt Visser. “Minder mensen willen bijvoorbeeld met de trein reizen en zij beginnen onze auto’s te ontdekken. Dat is een trend. Voor ons is dat goed, omdat wij graag willen voortbestaan, maar ook uit ideëel opzicht is het goed, want als mensen de auto pakken, laat ze dan vooral elektrisch rijden”, is zijn toevoeging.

Reserveren met app

In de zomer van 2018 heeft HET het deelautoproject opgestart. In Hilversum-Zuid en Hilversum-Oost heeft de lokale coöperatie een aantal elektrische auto’s staan die bijvoorbeeld met meerdere buren te delen is. Leden van de energiecoöperatie kunnen de auto’s gebruiken. Zij kunnen alle HET-deelauto’s in Hilversum rijden. Met de app reserveren zij een van de elektrische auto’s en kunnen er vervolgens mee de weg op. De HET-wagens – zwarte Nissan Leafs – hebben een eigen laadplek.

Qua onderhoud wordt er van de gebruikers wel verwacht dat ze de wagen netjes achterlaten. In de wagens zelf liggen hygiënische doekjes. HET raadt de gebruikers aan de wagen – en dan voornamelijk het stuur, de versnellingspook en de richtingaanwijzer- en lichthendel – voor en na het rijden goed schoon te maken. Op de website is in een filmpje meer te vinden over hygiëne volgens Visser.

Vanaf vorig jaar oktober zat er een aardige opgaande lijn in en toen kwam er ineens het coronavirus

“Vanaf vorig jaar oktober zat er een aardige opgaande lijn in en toen kwam er ineens het coronavirus”, zegt Visser. Ook voor HET gooide dat veel roet in het eten, zoals dat in bijna alle sectoren het geval is. Daardoor viel het gebruik van de auto’s behoorlijk stil. Een aanbod aan ouderenbond Senver en Versa Welzijn om de wagens tegen een gunstig tarief te gaan gebruiken in coronatijd bleek overbodig. Er waren genoeg mensen die hun eigen auto wilden gebruiken om hulp te bieden aan mensen die het zwaar of moeilijk hadden. “Eigenlijk was dat wel een mooie ontdekking.”

Wagenvloot

De opgaande lijn kwam dus weer toen het kabinet de versoepelingen aankondigde en het ‘normale leven’ weer langzaam op gang kwam. HET hoopt op meer bekendheid van de deelauto’s. Om duurzamer rond te rijden in Hilversum is met de gemeente ook een zogeheten Greendeal 2018-2020 gesloten. Volgens planning zouden er in de zomer van 2021 al twintig deelauto’s moeten staan. Van zo’n grote elektrische wagenvloot is nog geen sprake. De coöperatie hoopt op verlenging van de afspraak, ook omdat er mede door de coronacrisis vertraging is opgelopen.

Uitbreiding van het aantal laadpalen ligt in het verschiet. Deze maand nog komt er een bij Seinhorst. Volgende maand krijgt HET een plek bij de Lorentzvijver en in november is het centrum (Marktplein) aan de beurt. In de tussentijd – september of oktober – hoopt HET bij Theater Santbergen de eerste zonnestroomlaadpaal te realiseren.

Tekst: Ingmar Meijer Graphic: Thomas Wals

https://www.gooieneembode.nl/extra/175613/deelauto-als-alternatief-voor-openbaar-vervoer/KYKvUHDqZ50zPTvHuqhD-W-8_K15AImM12CVXRvyBvILctWyeBfVb3MCwQ72dd5wnDdM1ccOq2sotiXfY2QHQ6AGYGcxbJoKl-0hAgzdGxPftKFCWBda8bcRREnQ7-9E

HET werkt aan komst eerste zonnestroomlaadpaal

By | Het in de Media

HET heeft ook een Tesla in het assortiment als deelauto. (Foto: Jeroen Pool)

HILVERSUM – De Hilversumse Energie Transitie is bezig met de realisatie van de eerste zonnestroomlaadpaal. Dat moet het rijden op zonnestroom bevorderen. De lokale energiecoöperatie hoopt deze nieuwe voorziening dit jaar te kunnen presenteren. 

De locatie is bij Theater Santbergen – hoek Geuzenweg/Noorderweg. Daar liggen sinds vorig jaar al honderdtachtig zonnepanelen op het dak, die met begeleiding van de coöperatie gerealiseerd zijn. Logischerwijs is dit een goed startpunt voor HET, ook al omdat zij in dit deel van Hilversum werkt met het deelautoproject.

Volgens de coöperatie is zij nu druk bezig met het ontwerp van de aankoppeling van de zonnestroomlaadpaal en de vergunningsprocedure. Dit gebeurt allemaal in samenwerking met TU Delft, MRA-elektrisch, de gemeente Hilversum en is er steun van de provincie Noord-Holland en Stadsfonds Hilversum. Laatstgenoemde organisatie heeft eind februari al besloten 20.000 euro te geven aan dit duurzaamheidsproject.

HET hoopt dat de laadpaal in september of oktober een feit is. Dat hangt nog van een aantal factoren af, waaronder de concessie van de MRA en het verstrekken van de vergunning van de gemeente Hilversum. Op die twee zaken is het nu wachten.

Met het realiseren van deze voor Hilversum nieuwe laadpaal hoopt HET twee doelen te bereiken. Ten eerste krijgen de elektrische rijders – in jargon de EV-rijders genoemd – de mogelijkheid om elektrisch ‘nog schoner’ te rijden, aldus HET. En daar komt bij dat de energiecoöperatie zelf het netwerk aan deelauto’s kan uitbreiden, want bij Santbergen komt een eigen wagen te staan. “Zo kunnen bewoners in het centrum en Oost ook makkelijk een HET elektrische deelauto pakken”, is de uitleg.

Tekst Ingmar Meijer https://www.gooieneembode.nl/nieuws/natuur-en-milieu/175502/het-werkt-aan-komst-eerste-zonnestroomlaadpaal

Call Now ButtonBel ons