Monthly Archives

augustus 2020

Informatiemarkt Isoleren en Verduurzamen woning 26 september

By | Uncategorized

HET en HilverZon organiseren samen een informatiemarkt

Kom naar de informatiemarkt
Wil je weten welke verschillende energiebespaarmaatregelen mogelijk zijn in jouw huis? Op de informatiemarkt laten duurzame ondernemers aan de hand van informatie en voorbeelden zien welke verschillende maatregelen en producten er zijn om je woning te verduurzamen. Denk aan bodem- of vloerisolatie, het isoleren van de spouw of de voordelen van dubbel glas.

Verder kun je op de markt informatie krijgen over zonnepanelen voor het opwekken van je eigen stroom thuis, het waterzijdig inregelen van je CV en is er een financiële vraagbaak.

Ook zijn er op de markt praktijkvoorbeelden van mede-inwoners hoe zij de verduurzaming van hun huis hebben aangepakt. Zoek ze op en stel je vragen.

Collectieve inkoop Isolatiemaatregelen – doe mee
Verduurzamen hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn als je op de markt besluit mee te doen aan de collectieve inkoopactie van Energie Verbonden. Doe mee en laat je als woningbezitter ontzorgen bij het nemen van energiebespaarmaatregelen en profiteer van een scherpe prijs-kwaliteitverhouding.

Maak gebruik van de subsidiemaatregelen
Waarom juist nu verduurzamen? Omdat het nu nog voordeliger kan zijn! Voor de komende periode (oktober – december 2020) is de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)-regeling door de overheid aantrekkelijker gemaakt.

“Bij het uitvoeren van twee isolatiemaatregelen is de subsidie tijdelijk verhoogd van 20% naar 30%”.

Voor meer informatie: https://collectieveinkoop.energieverbonden.nl/actie-isolatie/

Inschrijven voor de collectieve inkoop kan vanaf half september.

Kerkelanden
Deze markt organiseren we ook in het kader van het haalbaarheidsonderzoek duurzame warmte Kerkelanden, dat loopt tot eind 2020. Een groep actieve wijkbewoners is aanwezig. Ze zijn onlangs een initiatief gestart en willen dat met (mede-wijk)bewoners delen. Zoek ze op en doe mee.

Informatiemarkt Isoleren en Verduurzamen woning

Waar? Emmaus Parochie, Kerkelandenlaan 5, 1211 NE Hilversum
Wanneer? Zaterdag 26 september, van 12 – 17u
Graag aanmelden via info@hetcooperatie.nl ivm coronomaatregelen. Geef bij de aanmelding aan voor welk tijdslot je wilt komen: 12u, 14u of 15.30u.

Wijkbewoners werken aan energieneutraal Kerkelanden

By | Uncategorized

Initiatiefnemer Edwin de Haan: ‘De energie van samen’

Edwin de Haan is trekker van een initiatiefgroep van wijkbewoners die samenwerken om Kerkelanden energieneutraal te krijgen. HET Coöperatie interviewde hem over het hoe en wat van deze bewonersgroep.

Wie zijn jullie?
Wij zijn zeven enthousiaste bewoners van Kerkelanden, die samen kijken hoe we de energietransitie van de buurt vorm kunnen geven. Leden van de initiatiefgroep wonen verspreid in de wijk en vertegenwoordigen  woningeigenaren, VvE’s en particuliere huurders.

Graag willen we meer buurtbewoners en bedrijven bij de groep betrekken om zo een coöperatie te worden; representatief voor de hele wijk. We zijn ontstaan uit de HET klankbordgroep Kerkelanden, die meedenkt over een mogelijk warmtenet in de wijk.

Wat doen jullie?
Ons doel is een zichzelf bedruipende, duurzame, leefbare CO₂-neutrale wijk, met de hoogste isolatiegraad in 2025, aardgasvrij in 2030 en CO₂-neutraal in 2035. We willen vooral bereiken dat mensen gaan meedenken en iets gaan doen aan energiebesparing en opwekking.

Er zijn heel veel manieren waarop je je huis en wijk kunt verduurzamen. In de toekomst zal heel Nederland van het gas af moeten en wij willen als bewoners van Kerkelanden daar zelf invulling aan gaan geven. We onderzoeken welke oplossingen er mogelijk zijn en rekenen de kosten ervan door. We willen innovatieve bedrijven gaan uitnodigen om te kijken of hun ideeën bij ons in de wijk in de praktijk werken.

We leggen opties naast elkaar om mensen zo veel mogelijk keuzemogelijkheid te geven. Op deze manier kunnen we als wijk invloed uitoefenen hoe we warmte gaan organiseren en zorgen dat het voor iedereen plezierig en comfortabel wonen wordt, met minimale kosten.

Voor wie zijn jullie er?
Voor iedereen in Kerkelanden, bewoners en bedrijven. We zijn op zoek naar ideeën en meningen van iedereen voor het beste resultaat. Bewoners en bedrijven kunnen ergens aan meedoen of zelf met andere ideeën komen.

Wat is jullie werkwijze?
Enthousiasmeren, van elkaar leren én verleiden om mee te doen. Via een zogenaamde community of practice gaan we  bijeenkomsten organiseren waar actieve wijkbewoners hun verhaal doen, zodat anderen gebruik kunnen maken van de kennis en kunde die zij al hebben opgedaan. Op deze manier willen we Kerkelanden in beweging krijgen om tot een oplossing te komen die bij een ieder past.

Het is heel logisch en handig om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Toen het garagedak van mijn buren lekte, hebben ze onze aanpak van dakisolatie overgenomen. Nu hebben ze net als ik isolatie en zonnepanelen. Toen ik laatst begon over HR++ glas, waren ze ook erg geïnteresseerd.

Waarom doen jullie dit?
Het gaat om ‘de energie van samen’; het project kan alleen slagen als de bewoners en bedrijven gezamenlijk de schouders eronder zetten. Samen de mogelijkheden bekijken, samen isoleren, samen energie opwekken. En samen de succesverhalen verspreiden over de rest van de wijk.

Interesse?
Contact opnemen en aanmelden kan bij kerkelanden@protonmail.com

Webinar Grootouders voor het Klimaat

By | Uncategorized

Eind juni organiseerde HET in samenwerking met ‘Grootouders voor het Klimaat’ een interactief webinar voor bewoners van Kerkelanden in het kader van het haalbaarheidsonderzoek duurzame warmte.

Dit onderzoek voert HET tot eind van dit jaar samen uit met Waternet (onderzoekt opties warmtebron) en Firan (verkent infrastructuur nodig voor levering van warmte). HET verzorgt  de bewonersinformatie en participatie, zodat zoveel mogelijk wijkbewoners kennis nemen van het onderzoek en hun mening kunnen geven.

Radicale omslag
Kerkelanden heeft relatief veel oudere bewoners. Kees van Deelen, een van de vele grootouders van ‘Grootouders voor het Klimaat’ was graag half maart een lezing komen geven. Helaas moest dat vanwege de coronacrisis uitgesteld worden en kon dat uiteindelijk alleen via een webinar. Kees hield aan de hand van voorbeelden en grafieken een duidelijk verhaal over klimaatverandering. Hij liet zien hoe in de loop der tijd klimaatverandering is ontstaan, welke aspecten daarbij van belang zijn, wat de rol van de mens is. Ook stipte hij aan welke afspraken er gemaakt zijn om CO2-uitstoot te reduceren (akkoord van Parijs), wat de verschillende scenario’s zijn voor de toekomst en wat we er zelf aan kunnen doen om de uitstoot te verlagen en de opwarming van onze planeet te vertragen. En … belangrijk, hij gaf aan dat we al eerder een radicale omslag hebben weten te bereiken. Het kan, veranderen en ons aanpassen.

Toekomstvisie
Tijdens het webinar polsten we af en toe de mening van de deelnemers over bijvoorbeeld hun visie op de toekomst. Zoals een deelnemer in de chat schreef: “De stikstofcrisis, de biodiversiteitscrisis, de klimaatcrisis dwingen ons nu ook om anders met de aarde om te gaan. Er moet nog veel gebeuren, maar ik vertrouw erop dat het ons gaat lukken om anders te gaan leven. Door de coronacrisis blijkt dat we heel goed thuis kunnen werken. Dat zal al helpen.”

De lezing werd als informatief en inspirerend ervaren, vragen werden adequaat beantwoord. ‘Grootouders voor het Klimaat’ zet zich – onder meer met zo’n lezing – echt geweldig in voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Zie grootoudersvoorhetklimaat.nl voor meer informatie.

Interesse?
Als inwoner van Hilversum ook interesse om zo’n webinar bij te wonen? Stuur dan een mail naar info@hetcooperatie.nl. Mochten we voldoende aanmeldingen binnen krijgen, dan vragen we de ‘Grootouders’ dit webinar nogmaals te verzorgen. Ze steken graag meer mensen aan met dit ‘klimaatvirus’ om onze maatschappij, onze aarde, anders in te richten voor de toekomst.

Call Now ButtonBel ons