Monthly Archives

maart 2021

Na het Klimaatalarm

By | Uncategorized

HET heeft op 14 maart actief meegedaan met het Gooise Klimaatalarm. Maar het is cruciaal om lokaal invulling te blijven geven aan klimaatacties.

Verschillende HET-ers waren paraat en hebben luid alarm geslagen. De landelijke actie vond in ruim veertig steden plaats. In Hilversum sloegen we met HET alarm met een van de HET-deelauto’s, die 5 minuten meegetoeterd heeft. De actie trok veel aandacht van de pers en in sociale media.

Aangezien dit alarm bedoeld was om mensen bij de verkiezingen klimaatbewust te laten stemmen, moeten we helaas constateren dat dit niet voldoende heeft geholpen. De linkerflank in de Tweede kamer die voor een steviger klimaatbeleid is, is niet gegroeid. Des te meer blijft het van cruciaal belang lokaal concreet invulling te geven aan klimaatacties, zoals energiebesparing, collectieve inkoop van isolatie en zonnepanelen en schoon rijden met de elektrische deelauto’s van HET.

Deelauto’s als alternatief voor strikte parkeernorm op Havenstraat

By | Het in de Media

HET denkt graag mee met moderne, duurzame projectontwikkeling. Bij nieuwbouw kan deelmobiliteit direct meegepland worden. Met deelauto’s kan de parkeernorm omlaag, of zelfs naar nul. Het bespaarde geld en de bespaarde ruimte komen ten goede aan de bewoners. Dubbele winst dus, die het tempo van woningbouw kan versnellen. En we weten allemaal dat dat in de huidige krappe woningmarkt hard nodig is! Lees het artikel in de Gooi en Eembode.

Gooi en Eembode:

Makeltrent zoekt mogelijkheden met lokale energiecoöperatie HET
Deelauto’s als alternatief voor strikte parkeernorm op Havenstraat

De crux is en blijft het parkeren op eigen terrein. Om dat te ondervangen doet Makeltrent nu een nieuwe poging bij de gemeente om op de Havenstraat anders om te gaan met de parkeernorm. Samen met de Hilversumse Energie Transitie (HET) hoopt de ontwikkelaar het parkeerprobleem nu te kunnen tackelen met deelauto’s.

Begin november van het vorige jaar klom Raoul van de Wetering namens het Hilversumse bedrijf al eens in de pen richting het college van burgemeester en wethouders. De ontwikkelaar heeft nummer 49, het oude onderkomen van Atelier Buitengewoon, gekocht op deze zogeheten aanloopstraat. Daar komen vijf of zes woningen in. Een aantal is bedoeld voor starters en aantal valt in de categorie middelduur.

Transformatie van een winkelpand naar woningen is op zich geen probleem, alleen is de bottleneck de geldende parkeernorm. In 2017 heeft de gemeente nieuw parkeerbeleid vastgesteld. Hierin staat dat het parkeren op eigen terrein moet gebeuren. Gezien de beperkte (openbare) ruimte op de Havenstraat is aan die eis voldoen schier onmogelijk.

Geen parkeervergunning

Dat was dan ook de reden dat Van de Wetering eind 2020 bij het college het verzoek heeft ingediend voor een pilot. De Hilversummer verzocht het college de parkeernorm los te laten. Voor de toekomstige bewoners zou dat betekenen dat zij niet hoeven te rekenen op een parkeerplek voor de deur en ook niet in aanmerking zouden kunnen komen voor een parkeervergunning. Dat zou dan notarieel moeten worden vastgelegd. Wie toch perse een plek voor zijn of haar auto zou willen hebben, zou een abonnement kunnen nemen in de Gooische Brink, de gemeentelijke parkeergarage die zo’n 200 meter van het pand af ligt.

Eind januari kwam het langverwachte antwoord. Hoewel de gemeente de problematiek herkent en erkent, moet Van de Wetering gewoon voldoen aan de geldende parkeernorm. “De gemeente is echter verplicht te toetsen aan het vigerend beleid. Na vaststelling van de mobiliteitsvisie in 2021 zal de gemeente het parkeerbeleid ook updaten. Hierbij zal ook zeker de aandacht uitgaan naar de problematiek op de Havenstraat”, zo staat te lezen in dit schrijven.

Daarnaast blijkt het nu niet mogelijk om zelfstandige adressen zonder eigen parkeerplaats een vergunning op straat te weigeren. Dit is namelijk nog niet geborgd in het beleid, zo geeft de gemeente tegenover de Gooi en Eembode aan. “Indien een nieuwe bewoner het weigeren van een vergunning aanvecht, houdt de weigering juridisch geen stand. Het enkel notarieel vastleggen is helaas niet voldoende”, is de mededeling uit het raadhuis.

OV-knooppunten

De in januari ontvangen respons bevreemdt de ondernemer. Het huidige parkeerbeleid is niet te wijzigen en het is wachten totdat de mobiliteitsvisie is aangenomen. Van de Wetering wijst op een aantal zaken. Zo heeft de gemeente eind 2020 zelf besloten rondom de drie stations (OV-knooppunten) de parkeernorm te verlagen. Daar komt bij dat in de door toenmalig wethouder Wimar Jaeger en Hilversumse stakeholders opgestelde Agenda Economie en Media in diverse straten, zoals de Havenstraat, nieuw perspectief nodig is. Dat houdt onder meer in het uitfaseren van de detailhandel en transformatie van winkelpanden naar woningbouw mogelijk maken. Ondernemers/ontwikkelaars die met een goed plan komen, moeten daarbij geholpen worden.

In een reactie op vragen van deze krant geeft de gemeente aan dat er wel degelijk maatwerk te leveren is. Van de Wetering is meer dan welkom om een vooronderzoek in te dienen. Op basis daarvan beoordeelt de gemeente in hoeverre maatwerk mogelijk is. De ondernemer is hiervan op de hoogte maar zegt dat dit een heel lang en onzeker traject kan zijn. Tevens realiseert hij zich dat hij een parkeerproduct aanvraagt, dat geen onderdeel is van de huidige ‘parkeerwinkel’. “Dan is een vooronderzoek voor mij nutteloos.”

Kleine reparaties

Wat de gemeente betreft, zit de deur nu zeker niet potdicht totdat de mobiliteitsvisie 2040 is vastgesteld. Op korte termijn gaat Hilversum beoordelen of ‘kleinere reparaties in het vigerende parkeerbeleid’ kunnen. Dat zou kansen kunnen bieden voor bijvoorbeeld het niet toepassen voor parkeren op eigen terrein. Van belang is dat dit juridisch goed is dichtgetimmerd. Met die ‘kleine reparaties’ in het beleid  is het wellicht mogelijk om juridisch vast te kunnen leggen dat bewoners van bepaalde adressen geen parkeerproduct kunnen aanvragen en verkrijgen in de openbare ruimte. Maar dat moet dus nog blijken.

Ondanks de nee op het eerste voorstel laat Van de Wetering zich niet uit het veld slaan. Sowieso wil de ondernemer niet een heel jaar wachten voordat hij aan de slag kan. Tevens zijn er op het gebied van mobiliteit alternatieven te bedenken. Daarom heeft hij contact opgenomen met de lokale energiecoöperatie HET. Deze heeft op meerdere plekken in Hilversum al deelauto’s staan – van Nissan Leafs tot zelfs een Tesla. Samen hopen zij met deelauto’s een goede oplossing aan te bieden voor de problematiek op de Havenstraat.

City Deal

Namens HET bevestigt Jeroen Pool dat er contact is geweest met Van de Wetering over de situatie op de Havenstraat. Hij benadrukt dat het een pril contact is, maar dat beide partijen op dezelfde manier tegen de problematiek aankijken. De energiecoöperatie wil graag helpen. Tevens stelt Pool dat hij de zogeheten City Deal Elektrische Deelmobiliteit meerdere malen heeft aangekaart bij wethouder Annette Wolthers van Bereikbaarheid en Verkeer. Via dit vraagstuk zou hij deze overeenkomst, die woningbouwprojecten koppelt aan elektrische deelauto’s, opnieuw onder de aandacht willen brengen in Hilversum.

Speciale aandacht is er voor deelmobiliteit bij nieuw- en/of herbouwontwikkelingen, merkt de gemeente op. “We staan positief tegenover het realiseren van deelauto’s”, is te lezen in de gemeentelijke respons. “Deelauto’s kunnen een positieve bijdrage leveren aan het verminderen van de parkeerdruk in een wijk. We zien het aantal deelauto’s en het gebruik daarvan de afgelopen jaren groeien. Wij faciliteren deze autonome groei in de wijken. Momenteel kunnen wij nog niet juridisch borgen dat de volledige parkeereis van een ontwikkeling wordt vervangen door een deelauto. Immers, kunnen noch wij noch de ontwikkelaar de nieuwe bewoners verplichten gebruik te maken van de deelauto”, klinkt het tot slot.

Lees het artikel in de Gooi en Eembode
Beeld: Havenstraat 49; het oude onderkomen van Atelier Buitengewoon. Foto: © Foto Miché / Bastiaan Miché

Werken aan zonneparkeerplaats in Kerkelanden

By | Het in de Media

Plan voor zonneparkeerplaats in Kerkelanden

By | Uncategorized

Zonneparkeerplaats combineert energietechnieken; op weg naar WES

HET Coöperatie is afgelopen maand met een werkgroep van Kerkelanders gestart met het ontwerpen en uitwerken van een voorstel om een zonneparkeerplaats te realiseren in de wijk Kerkelanden. Dit is onderdeel van het streven naar een energieneutraal Kerkelanden, en vooral een opstap om verschillende energietechnieken te combineren.

Het gaat om opwekken van zonnestroom, laden op zonnestroom voor elektrische auto’s en ontladen (het zogenaamde bidirectionele laden, ofwel in twee richtingen, zowel laden als ontladen) en opslag van zonne-energie. De autobatterij en de vaste batterij geven samen extra opslagmogelijkheden.

Hiermee wordt de basis gelegd om daarna, als vervolgstap, te komen tot een Wijk Energie Systeem, ofwel WES. Daarbij worden ook huizen aangesloten, die direct uit de auto’s of de vaste batterij energie kunnen betrekken. En met hun zonnepanelen kunnen bijdragen aan het opladen natuurlijk. Dat is dan lokaal opgewekte zonnestroom, zodat zo min mogelijk elektriciteit van het net gehaald hoeft te worden. Zulke zogenaamde systeemintegratie zal een kernelement van de energietransitie worden.

De werkgroep is enthousiast begonnen, en wordt gevormd door drie Kerkelanders, die deels ook in het bestuur van de Ver-KEN zitten, de Vereniging Kerkelanden Energie Neutraal. We starten met een grove uitwerking.

De locatiebepaling in de wijk is een belangrijke vraag, waar we de wijkbewoners, via Ver-KEN en in een directe benadering, bij betrekken. Voor het project kijken we daarbij ook naar voorbeelden elders, zoals in Bloemendaal, Culemborg en Dronten.

Op 5 maart, vlak voor de opening, bezochten Jeroen Pool en Ron Spuijbroek (zie foto), die het project vanuit HET begeleiden, de Solar Parking Dronten. Esger Schouten van PetaWatts, die de opslag op die locatie regelt en ook de werkgroep in Kerkelanden begeleidt, leidde hen rond, een zeer inzichtgevende en leerzame ervaring.

Vragen of tips?
We horen die graag, via jeroen.pool@hetcooperatie.nl

Kiezen voor klimaat: kieshulp voor de klimaatkiezer

By | Uncategorized

De verkiezingen komen er aan op 15-17 maart 2021. Het is duidelijk: het roer moet nú om en we moeten aan alle klimaatknoppen draaien om een leefbare wereld achter te laten. Dus ook stemmen op een klimaatpartij. Maar welke partij past het beste bij jou? Kieshulp voor de klimaatkiezer.

Twee derde van de Nederlandse kiezers noemt het klimaatstandpunt van de partij belangrijk, blijkt uit onderzoek. 91% van de Nederlanders vindt dat een nieuwe regering meer moet doen tegen de klimaatcrisis. Uit ander onderzoek blijkt: ‘Klimaat, milieu en duurzaamheid’ is na gezondheidszorg het belangrijkste thema; voor jongeren staat het zelfs op één. Maar welke partij kies jij?

Kieshulpen bij klimaat
Er zijn heel wat wijzers en lijsten om je bij je keuze te helpen. Om te beginnen; een overzicht van duurzaamheidsdeskundige Paul Hendriksen. Bekijk in één oogopslag de data waarop we in Nederland CO2-neutraal zouden moeten zijn volgens de partijen. Hendriksen: ‘Er worden prachtige beloften gedaan om de klimaatcrisis aan te pakken. In werkelijkheid kiezen partijen er massaal voor om de wetenschap te negeren. Resultaat: een grotendeels onleefbare planeet, nog deze eeuw. Nederland zou vanwege de grote voetafdruk de CO2-uitstoot feitelijk over vier jaar op nul moeten hebben. Bij geen van de partijen zie je dit streven in het programma.’ BIJ1 en Partij voor de Dieren (PvdD) komen het dichtstbij met hun streven naar CO2-neutraliteit in 2030.

Het CPB en het PBL hebben verkiezingsprogramma’s doorgerekend en wat blijkt? De meeste partijen zullen hun eigen klimaatdoelen niet halen en schuiven de kosten voor economisch herstel door naar de toekomst; lees meer in Duurzaamnieuws.nl.

Op kiesvoorklimaat.nu vind je vijf klimaatkieswijzers:
In de Jij Kiest Wijzer van Milieudefensie valt op dat GroenLinks en PvdD steeds in hetzelfde vakje te vinden zijn, behalve bij de stelling ‘Nederland stemt niet in met vrijhandelsverdragen die onze eigen boeren benadelen, zoals CETA.’ Daar is PvdD ingedeeld bij ‘eens’ en GroenLinks bij ‘deels eens’. Kijk voor toelichting in de Jij Kiest Wijzer. Het Klimaatlabel (zie hieronder) van kiesklimaat.nl is gebaseerd op het stemgedrag van partijen in de Tweede Kamer ten aanzien van klimaatgerelateerde thema’s. Niet gebaseerd op woorden maar op daden dus. Of kijk naar de Klimaatwijzer van de Jonge Klimaatbeweging, de Duurzame Kieswijzer van de Wereld van Morgen en de NVDE die de partijprogramma’s vergelijkt op het thema hernieuwbare energie.

Ook Independer zet de standpunten op een rij ten aanzien van de energietransitie. En MVO Nederland vergelijkt de programma’s op zeven thema’s van de ‘nieuwe economie’. Vind jij het vooral belangrijk dat er wordt ingezet op een plantaardiger voedselsysteem (tel uit je klimaatwinst)? Kijk dan naar de newfoodkieswijzer.nl.

Algemene stemhulpen
Breder kijken dan duurzaamheid? Ook algemene stemhulpen, zoals Stemwijzer en Kieskompas, geven inzicht. Er komt daarin een selectie van duurzaamheidsthema’s aan bod. Of bekijk het stemgedrag in de afgelopen kabinetsperiode op stemmentracker.nl of de Instagrampagina MotieMeter. Op partijgedrag.nl vergelijk je partijen qua stemgedrag, op alle moties óf per onderwerp.

Lees verder: Meer overwegingen en vergelijkingen – onder meer ten aanzien van partijstandpunten over kernenergie en Europa – in Kiezen voor klimaat op Greenpossible.nl

Call Now ButtonBel ons