Monthly Archives

april 2021

Hilversum ‘living lab’ voor energiesysteem van de toekomst

By | Het in de Media

Gooi en Eembode:
Lokale energiecoöperatie HET werkt mee aan FlexiNet-project

Werk maken van hybride opslagsystemen, waardoor de opslag van warmte en elektriciteit kan gebeuren. Lokale energiecoöperatie Hilversumse Energie Transitie (HET) werkt samen met FlexiNet aan een energiesysteem voor de toekomst. Op dit terrein is Hilversum een zogenaamde ‘living lab’. Daar heeft het ministerie van Economische Zaken 5,7 miljoen voor uitgetrokken.

Om lokaal opgewekte energie beschikbaar te maken op de gewenste tijd is opslag nodig. Daar worden bijvoorbeeld batterijen van elektrische auto’s of zeezoutbatterijen voor ingezet. In Delft en Hilversum worden de innovaties toegepast om ze in de praktijk te onderzoeken en verder te ontwikkelen. Dat gebeurt in een living lab. Een living lab is een afgebakende en veilige locatie waarin verschillen…

Lees het artikel in de Gooi en Eembode.

Lees meer over de samenwerking van HET met FlexiNet.

Beeld: Deelauto’s van de Hilversumse Energie Transitie (HET).
Foto: Rick Visser

HET en FLEXINet werken aan Hilversum van de toekomst

By | Uncategorized

Hilversum als living lab voor energiesysteem van de toekomst

Energiecoöperatie HET (Hilversumse Energie Transitie) werkt in Hilversum samen met FLEXINet aan het energiesysteem van de toekomst. FLEXINet onderzoekt en ontwikkelt hybride opslagsystemen, waarmee zowel warmte als elektriciteit opgeslagen kan worden. Het ministerie trekt er 5,7 miljoen euro voor uit. Hilversum is ‘living lab’.

Om lokaal opgewekte energie beschikbaar te maken op de gewenste tijd, is opslag nodig. Daarvoor worden bijvoorbeeld batterijen van elektrische auto’s of zeezoutbatterijen ingezet. De innovaties worden in Hilversum (en Delft) toegepast om ze in de praktijk te onderzoeken en verder te ontwikkelen. FLEXINet en HET bouwen hiermee voort op HET deelauto’s en op de zonneparkeerplaats voor Kerkelanden; een parkeerplaats met zonnepanelen, energie-opslag en een laadstation voor elektrische auto’s. Lees meer op

Het FLEXINet-consortium, een groot aantal bedrijven onder leiding van de Technische Universiteit Delft, start 1 mei met het grootschalige onderzoeks- en ontwikkelingstraject. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat trekt er 5,7 miljoen euro voor uit.

Pavol Bauer, professor aan de TU Delft en projectleider en coördinator van het project: ‘Met FLEXINet streven we naar een systeem dat de energietransitie bespoedigt. Door slimme combinaties van technieken te maken – denk aan het samenvoegen van gerecyclede batterijen, het opladen van elektrische auto’s en flexibele warmtepompen – hopen we een belangrijke bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen.’

Jeroen Pool, coördinator van Energiecoöperatie HET: ‘Het onderzoek richt zich voor een groot deel op de effectieve aansturing van opwek, opslag en levering. Dat maakt dit onderzoek zo belangrijk, want daar zit ruimte voor een grote efficiëntieslag.’

Pool vervolgt: ‘Voor de opslag worden allerlei effectieve innovaties ingezet. Dit zijn bijvoorbeeld verbeterde lithium-ion batterijen, autobatterijen van beschikbare elektrische auto’s, maar ook een zeezoutbatterij en een warmtebuffer (power-to-heat).’

Van het aardgas af
Nederland gaat de komende jaren van het Groningse aardgas af. Sinds 2018 geldt er immers een verbod op gasaansluitingen in nieuwbouwwijken, waardoor projectontwikkelaars op duurzame wijze de nieuw te bouwen huizen moeten verwarmen. Maar ook onze mobiliteit – alle bewegingen door verplaatsing van mensen, goederen en energie – is sterk aan het veranderen. Zo is er in het regeerakkoord van 2017 afgesproken dat er in 2030 alleen nog auto’s verkocht mogen worden die emissievrij rijden. Deze ontwikkelingen zorgen voor druk op het elektriciteitsnet. En daar wil het FLEXINet-consortium iets aan doen.

Thuisbatterij en slimme laadpaal
Laura Ramirez Elizondo, assistent professor aan de TU Delft, legt het als volgt uit: ‘Het gaat straks allemaal om het slim combineren van technieken. Denk bijvoorbeeld aan het koppelen van een thuisbatterij aan een woning met zonnepanelen. Of aan een slimme laadpaal voor je deur, die laadt buiten de piekuren om en zelf stroom terug kan leveren.’

Slimme mix
Zoals uit de (hierboven genoemde) voorbeelden van Ramirez Elizondo blijkt, is het toekomstige energiesysteem een mix van energiedragers. Gautham Ram, die een paar jaar geleden een systeem ontwikkelde waarmee elektrische auto’s direct en snel zijn op te laden met zonnestroom en een belangrijke rol in het FLEXINet-project vervult, vult aan: ‘Onze elektriciteit en warmte zal straks afkomstig zijn uit een hybride systeem dat aangestuurd wordt door slimme softwarealgoritmes. Hybride energieopslag speelt hierin een belangrijke rol en profiteert van verschillende nieuwe technologieën die slim met elkaar gecombineerd kunnen worden. Denk bij nieuwe technologieën aan micro-warmtekrachtkoppelingen, regelbare warmtepompen of vehicle-to-grid – dat je je elektrische auto niet alleen gebruikt als vervoersmiddel, maar ook om elektriciteit mee op te slaan.’ FLEXINet biedt dus een complete, voor de gebruikers aantrekkelijke, oplossing die gevalideerd is in living labs.

Living labs
Naast de kantoorlocaties van de consortium-deelnemers zal er dus in twee living labs onderzoek worden uitgevoerd: in Delft (The Green Village) en Hilversum (Hilversumse Energie Transitie). Een living lab is een afgebakende en dus veilige locatie waarin verschillende partijen gezamenlijk werken aan een innovatieve oplossingen in een levensechte setting. ‘In het FLEXINet-project zullen de flexibele apparaten in de living lab-woningen worden aangesloten op een Home Energy Management System (HEMS),’ legt Marjan Kreijns, directeur van het Delftse openluchtlaboratorium uit. ‘Slimme algoritmes in het HEMS bepalen of de woning elektriciteit opslaat in de thuisbatterij, of omzet naar warmte en deze bijvoorbeeld opslaat in een thermische buffer. Het HEMS communiceert vervolgens met een overkoepelend energiemanagementsysteem. Met dat systeem wordt onderzocht of het energieverbruik (en de kosten) voor bewoners verlaagd kunnen worden en of lokale congestieproblemen verminderd of zelfs voorkomen kunnen worden.’ Dit is een belangrijke stap op weg naar decentrale (semi) autonome energiesystemen, waar we in de toekomst veel meer mee te maken krijgen.

MOOI
Het FLEXINet-consortium streeft dus naar hybride energieopslagtechnologieën in de gebouwde omgeving en wordt gesponsord vanuit de subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Doel van deze regeling, die door het ministerie in het leven is geroepen, is het versnellen van en het implementeren van klimaatgerelateerde ontwikkelingen. Oplossingen moeten leiden tot eerste toepasbare producten en diensten die in 2030 daadwerkelijk operationeel zijn.

Meer informatie:
Lees het artikel in de Gooi en Eembode.

Neem contact op: info@hetcooperatie.nl

29 april – Marjan Minnesma over de Thuisbaas-aanpak om je huis te verduurzamen

By | Uncategorized

Op 29 april  houdt Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, een lezing over lokaal klimaatbeleid en de Thuisbaas-aanpak om je huis te verduurzamen. HET Coöperatie en Thuisbaas helpen je samen bij het verduurzamen van je huis, nu met een extra steun in de rug.

HET en Thuisbaas werken in 2021 samen om drie bestaande Hilversumse huizen volledig aardgasvrij te maken. Hiervoor kun je je nog aanmelden. Met de Thuisbaas-aanpak wordt je huis in één slag aardgasvrij of daarvoor geschikt. De weg naar een aardgasvrije woning is niet makkelijk, maar Thuisbaas heeft een aanpak die succes heeft. Recent werd Thuisbaas nog als voorbeeld aangehaald in de Gooi- en Eembode.

Meld je aan en ontvang een extra steun in de rug
Dit jaar krijg je een extra steun in de rug: de technische opname kost je niets als je het renovatietraject laat uitvoeren, en maar €300,- (normaal €950,-) als je toch besluit dat niet te doen.
De stappen zijn grofweg: een eerste verkennende kennismaking in een 20-minutengesprek, waarna je beslist of het aantrekkelijk, haalbaar en betaalbaar is. Daarna vindt een technische opname plaats, waarin het voorstel ‘aardgasvrij’ voor je huis wordt gemaakt. Als je daar ‘ja’ tegen zegt, is dat advies gratis, en wordt je huis conform het advies in één slag verduurzaamd. Dat vergt een werkweek, waarin de ervaren verbouw- en installatiepartners van Thuisbaas alles uitvoeren.

Maar je kunt ook enkel het advies ontvangen en de verduurzaming verder zelf oppakken. Dan kost het advies je 300 euro en kun je de maatregelen zelf naar eigen tempo en inzicht uitvoeren, met je eigen leveranciers. Je blijft dus zelf altijd aan het stuur.

Ervaringen
De mensen van Thuisbaas houden zich al jaren bezig met het begeleiden en uitvoeren van gedegen en effectieve klimaatrenovaties. Over de opgedane ervaringen en bereikte resultaten kun je hier meer lezen: je bent niet de eerste, velen gingen je al voor.

Lezing Marjan Minnesma 29 april
Op 29 april (van 19.30 tot 21.00) geeft Marjan Minnesma uitleg over de kansen en meerwaarde van de Thuisbaas-aanpak.  Zet in je agenda en haak aan. De link om de lezing online te volgen, staat op HETcooperatie.nl/agenda.

Urgenda-vonnis
HET en Thuisbaas kunnen deze pilot onder gunstige voorwaarden uitvoeren, als een van de maatregelen vanuit het bekende Urgenda-vonnis. Thuisbaas is onderdeel van de klimaatorganisatie Urgenda, onder meer bekend van het vonnis tegen de staat. Dat vonnis heeft ertoe geleid dat het Rijk extra middelen heeft verschaft om met Thuisbaas meer huizen aardgasvrij te maken, ook in Hilversum.

HET deelauto demonstratiedagen in Kerkelanden

By | Uncategorized

Een elektrische auto om de hoek? HET deelauto maakt het mogelijk. In Hilversum zijn nu negen HET deelauto’s beschikbaar. En we willen ook in Kerkelanden starten!
Interesse? Kom naar een HET deelauto demonstratie in de wijk!

HET deelauto is opgezet door HET Coöperatie in samenwerking met de gemeente. Je wordt lid van HET  voor € 2,- per maand. Na de proefrit kun je op pad. Reserveren en betalen gaat simpel via de app. Rijden kan al vanaf € 4,10 per uur plus € 0,20 per km. Verder zijn er geen kosten; niet rijden is niet betalen. HET deelauto is daarom meestal veel voordeliger dan een eigen auto of huurauto.

Demonstratiedagen HET deelauto Kerkelanden
HET deelauto bekijken? Meer info of een proefrit?
Kom langs tussen 14-16 uur (corona-proof) op een van onderstaande dagen.
Meld je aan voor een tijdstip via deelauto@hetcooperatie.nl of bel/app 06 1478 4604.
Vermeld naam, datum en tijdstip waarop je komt kijken.

Woensdag 14 april: Comeniushof

Zaterdag 17 april: Winkelcentrum 

Dinsdag 20 april: Calvijnhof

Zaterdag 24 april: Winkelcentrum

Woensdag 28 april: Joh. Huslaan

Zaterdag 1 mei: Zwinglilaan

Zaterdag 8 mei: Kloosterlaan

28 april – Infosessie Energie-opwek in Gooi en Vechtstreek: RES 1.0

By | Uncategorized

De RES staat voor de Regionale Energie Strategie. Je kunt je laten informeren over de RES 1.0 in Noord-Holland Zuid via een online informatiesessie op 28 april. Lees hier meer en denk met ons mee!

Verdeeld over Nederland zijn dertig regio’s met zo’n strategie bezig. Hierin staat beschreven hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken, en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken. Hilversum valt onder de regio Noord-Holland Zuid, en vormt met Gooi en Vechtstreek een subregio daarbinnen.

In  de RES wordt een uitwerking gemaakt van het nationale Klimaatakkoord. Die RES gaat maatregelen omvatten om in Nederland tot in totaal  35 Terawattuur (TWh) schone elektriciteitsopwekking te komen. In de regio Gooi en Vechtstreek gaat het om een toename van de huidige 21 gigawattuur (GWh) naar 321 GWh aan zonne- en windenergie. Dat is bijna net zoveel als het elektriciteitsverbruik van alle huishoudens in de regio.

Vanaf 2019 is gewerkt aan een concept-RES. Voor Hilversum is die in juni 2020 besproken in de gemeenteraad, wat leidde tot een zogenaamde zienswijze vanuit de gemeente – en vanuit talloze andere partijen. HET heeft daar destijds over ingesproken. Al die zienswijzen zijn nu verwerkt en opgenomen in de RES 1.0. Die wordt weer breed besproken.

Op zoek naar nieuwe opwekkansen
Van de oorspronkelijke tien zoekgebieden in de concept-RES Gooi- en Vechtstreek zijn er negen afgevallen, terwijl er maar één nieuwe is bijgekomen. Het verkennen van nieuwe opweklocaties is dus nodig. Dit wordt ondersteund vanuit de Lokale Participatiecoalitie. HET draagt graag bij met het zoeken naar en ontwikkelen van goede locaties voor zonne-energie (en wellicht toch kleinschalige wind) gevonden worden. Lees bijvoorbeeld over het Masterplan Zonnesnelweg van actief HET-lid Ron Spuijbroek. En in Kerkelanden is HET bezig met het ontwerp van een zonneparkeerplaats; een van de  opties die in de RES voor Gooi en Vechtstreek als kansrijk worden gezien. Want we moeten ook in het Gooi bijdragen aan de opwektaakstelling duurzame energie, om de klimaatverandering af te remmen. Heb jij daar ook ideeën voor? Laat ons dat weten.

Meer weten? Of je mening geven?
-Sluit aan bij de informatiesessie op 28 april, van 20:00-21:00 uur
-Laat je mening weten via info@hetcooperatie.nl
-Lees meer in dit artikel, met onderaan enkele informatieve links.

Deelrijden prominent in Mobiliteitsvisie Hilversum 2040

By | Berichten

Hilversum heeft een mobiliteitsvisie ontwikkeld voor 2040. Die nota krijgt de nodige politieke aandacht en aandacht van de pers. HET Coöperatie heeft daar actief aan bijgedragen. Deelvervoer staat prominent in de visie. Binnenkort wordt de visie besproken in de raad; mocht je je geluid dus extra willen laten horen, dan kan dat.
De vraag is volgens HET: ‘Waar wachten we nog op?’ De vraag naar deelvervoer is er, het aanbod ook. 

Deelvervoer staat prominent als onderdeel van de visie onderschreven, mede als oplossing voor leefbaarheid van het centrum en parkeerproblemen. Dat komt terug in het kernstatement ‘Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit’. HET is blij met de stellingname: ‘de gemeente wil het gebruik van deelvervoer aanmoedigen’.

In alle vier scenario’s is meer ruimte voor deelvervoer. Deelvervoer is breder dan deelauto’s, maar omvat ook deelfietsen, -scooters en vooral -busjes. De stadslogistiek kan en moet anders, met hubs aan de randen en doorvervoer met andere middelen, zoals de fiets of kleine elektrische auto’s. Het centrum en de centrale woonwijken worden dan verkeersluw en de leefbaarheid neemt toe.

Enquête: twee derde Hilversummers wil deelvervoer gebruiken
Uit de gehouden enquête (met meer dan 1800 reacties) blijkt ook dat er veel interesse onder bewoners is: 67% zegt gebruik te willen maken van deelvervoer als dat wordt aangeboden. Daarbij is de deelauto het meest genoemd. Niet vreemd, aangezien er al een aantal jaren deelauto’s zijn in Hilversum. Er zijn nu al negen HET deelauto’s met ruim 170 deelrijders.

Een gemiste kans is de integratie met woonbeleid en projectontwikkeling. Al langere tijd dringt HET er bij de gemeente op aan bij nieuwe projectontwikkeling de parkeernorm te verlagen op basis van in te plannen deelauto’s in die projecten. Vele andere gemeentes zijn hier in het kader van de zogenaamde Citydeal elektrische deelmobiliteit al mee bezig en de ervaringen zijn goed. En er zijn projectontwikkelaars die dat met HET al willen oppakken, zoals in de Havenstraat.

Ook zou veel meer gekeken moeten worden naar VvE’s, waar bewoners toch al veel samen doen in het onderhoud van hun complex, dus waarom niet ook samen rijden? Tien auto’s die toch weinig worden gebruikt, vervangen door drie deelauto’s scheelt geld, ruimte en klimaatschade. Het kan dus nog sterker en scherper wat HET betreft. Ofwel: Hilversum, pak die kans!

Je geluid laten horen aan de gemeente
HET heeft bijgedragen aan de visie in een denksessie en in gesprekken met adviseur Marco Maréchal. Binnenkort komt de notitie aan de orde in de commissie Verkeer (op 14 april) en in de Gemeenteraad breed. Mocht je je geluid dus extra willen laten horen, dan kan dat.

Verduurzaming VvE’s: HET helpt bij zon op dak (en meer)

By | Uncategorized

HET werkt al jaren aan het bevorderen van zon op daken; voor particulieren, bedrijven en VvE’s (Verenigingen van Eigenaren). Het meest recente resultaat is de zonne-installatie op VvE Schuttersheide, in Boomberg. VvE’s die zelf duurzame elektriciteit willen opwekken, kunnen vanaf 1 april gebruik maken van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking.  

Vanaf maart 2021 liggen op de VvE Schuttersheide zestig zonnepanelen, die duurzame stroom opleveren voor de CVZ, ofwel de Collectieve Voorzieningen. Bij Schuttersheide is dat redelijk wat, omdat er vier liften in het complex zijn.

Ruud Eggens, actief vrijwilliger voor HET, zegt hierover: ‘Het was geen eenvoudig proces om de panelen te plaatsen. In totaal waren er vier pogingen nodig. Bij de eerste in 2018 stond HET ons ter zijde en was het plan om een postcoderoos te realiseren. Met de daarbij opgedane kennis is het ons uiteindelijk gelukt. Ons complex ligt in een Beschermd Stadsgezicht. De eisen die de gemeenteafdeling Welstand aan de plaatsing van de – vanaf de straat onzichtbare panelen – stelde, werkten sterk vertragend. Uiteindelijk zijn alle partijen tevreden en trots met het resultaat, de aanhouder wint. Maar uithoudingsvermogen heb je wel nodig’.

Subsidie SCE stimuleert zon op VvE’s
De hernieuwde postcoderegeling maakt het voor VvE’s extra aantrekkelijk met zonnestroom aan de slag te gaan. De nieuwe regeling heet SCE, ofwel Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Daar vallen ook VvE’s onder. De SCE garandeert een vaste prijs per kilowattuur. Dit betekent dat vooraf beter te bepalen is hoe snel de investering is terugverdiend. Meer duidelijkheid moet ertoe leiden dat meer VvE’s zonnepanelen op hun dak gaan leggen. Met die regeling ontvangt een VvE voor 15 jaar een vaste vergoeding van 14,6 cent per opgewekte kWh groene stroom. Daarmee verdient een installatie zich in 8 tot 9 jaar terug, afhankelijk natuurlijk van de investeringen en de ligging van het dak.

HET werkt aan verduurzaming met VvE’s
Ook met andere VvE’s is HET actief. Dat kan, net als bij Schuttersheide, gaan om zonnepanelen. Of breder over energiebesparing, groene MJOP’s (Meerjaren Onderhoudsplannen) en integrale verduurzamingstrajecten richting aardgasvrij(-ready). Dat doet HET in samenwerking met onder meer Gooisch Beheer, die zestig VvE’s onder beheer heeft.

Meer informatie?
Check de RVO-website, of neem contact op via info@hetcooperatie.nl.
Meer lezen? Zie dit artikel over de SCE voor VvE’s in de Volkskrant.

Beeld: foto Schuttersheide met panelen

 

 

Enquête en bijeenkomsten energie besparen en aardgasvrij wonen

By | Uncategorized

Gemeente Hilversum roept iedereen op zijn/haar mening te geven over verduurzamen van de woning en over de woonvisie. Hiervoor heeft zij een enquête uitgezet. Deze staat op www.startvragenlijst.nl/hilversum

De enquête kan tot 11 april ingevuld worden.

De resultaten van deze enquête gebruikt de gemeente voor het opstellen van de Transitievisie Warmte. In dit plan komt te staan wat er nodig is om huizen te verduurzamen en om in de toekomst de overgang naar aardgasvrij het beste te kunnen maken.

Dit plan kan de gemeente niet maken zonder inbreng van jou. Energie besparen en aardgasvrij gaat over jouw woning en jouw wooncomfort. Voor een goed plan is het essentieel te weten wat jij belangrijk vindt, wat jouw zorgen zijn en hoe jij ondersteund en betrokken wilt worden.

Lees hier meer over op www.bouwenaanhilversum.nl/transitievisiewarmte

Bijeenkomsten
Naast de enquête worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren. De bijeenkomsten vinden plaats in de maanden april tot en met juni. Binnenkort volgt meer informatie op www.bouwenaanhilversum.nl/transitievisiewarmte.

Eerst isoleren
Wat bespaard wordt, hoeft niet opgewekt te worden. Het isoleren van je woning levert meer comfort op en een lagere energierekening. Laat je wel goed en professioneel voorlichten. Daarbij ben je bij HET op de goede plek.

Call Now ButtonBel ons