Monthly Archives

oktober 2021

Aftrap grote bespaaractie Hilversum door wethouder Bart Heller

By | Uncategorized

Wethouder Bart Heller van Duurzaamheid gaf in Hilversum-Noord de aftrap voor de grote bespaaractie ‘Hilversum bespaart’. De gemeente Hilversum, de lokale energiecoöperaties HilverZon en HET en de woningbouwcorporaties willen samen vierduizend huurders en duizend woningeigenaren bereiken met gratis en onafhankelijk energieadvies. Nieuw is dat niet alleen woningeigenaren maar ook huurders kunnen profiteren.

De wethouder gaf aan dat de vrijwilligers van beide energiecoöperaties het project fantastisch hebben opgepakt: ‘We kunnen nu heel concreet stappen zetten om dik 10 procent van de totale Hilversumse woningvoorraad – en dan vooral bij huurders – te verduurzamen en tegelijkertijd energiearmoede bestrijden.’

Drie bespaaracties voor huurders
‘Huurders hebben drie mogelijkheden waaruit zij kunnen kiezen. Zij kunnen de Workshop Energiebesparing volgen, deelnemen aan de online Energy Challenge of de Energieconciërge bij hen thuis laten langskomen’, legt Sabine Leijgraaf uit. Zij coördineert namens HilverZon en HET de bespaaractiviteiten voor huurders. ‘Voor mensen met een kleinere beurs is verduurzamen niet het eerste waar zij aan denken. Dat is zonde, want vaak kunnen zij door hun leefwijze iets te veranderen veel geld besparen. Daarom zijn huurders voor ons een belangrijke doelgroep.’

Energiecoach voor woningeigenaren
Woningeigenaren kunnen voor gratis en onafhankelijk advies nog altijd terecht bij de Energiecoaches van de twee lokale Hilversumse energiecoöperaties die aan huis langskomen. Ook kunnen de Energiecoaches een offerte die de woningeigenaar heeft aangevraagd voor bepaalde werkzaamheden checken op duurzaamheid.

Tegoedbon van 70 euro voor iedereen die meedoet
Iedereen die meedoet met de bespaaracties of energieadvies inwint, krijgt een tegoedbon van 70 euro. Deze bon is in te wisselen voor duurzame producten. Een mooi aanbod dat mogelijk is, omdat de gemeente Hilversum is aangehaakt bij de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Een landelijke regeling die bedoeld is om mensen te helpen met verduurzamen. Aanmelden kan op hilversumbespaart.nl.

Energie Event in alle wijken
Tijdens het Energie Event – de start van de grote bespaaractie bij winkelcentrum Stephensonlaan – was de belangstelling na de opening door wethouder Bart Heller groot. ‘We hebben tientallen afspraken gemaakt en bonnen kunnen uitdelen’, blikt Leijgraaf enthousiast terug. ‘De komende tijd toeren wij met het Energie Event door heel Hilversum en zullen wij neerstrijken in de wijken Oost, Zuid en Kerkelanden.’

Aanmelden en de bon van 70 euro aanvragen:
hilversumbespaart.nl.

Serieus plan voor zonneparkeerplaats naast winkelcentrum Kerkelanden

By | Het in de Media

Constructie met 600 zonnepanelen en vier laadpalen realistisch

Nederland telt pas een aantal zonneparkeerplaatsen. Hilversum zou best eens de volgende kunnen zijn. Een verkenningsfase, uitgevoerd door de lokale energiecoöperatie Hilversumse Energie Transitie (HET), toont aan dat zo’n duurzame parkeerplaats te realiseren is. Daar zitten alleen nog wel wat haken en ogen aan.

Samen met onder meer een aantal inwoners van Kerkelanden (werkgroep Ver-Ken) en experts heeft HET dit afgelopen jaar onder meer gekeken naar een goede plek voor deze ‘zonneparkeerplaats plus’, zoals deze officieel heet. Het opwekken van zonne-energie onder een constructie zou kunnen in het Ambrosiushof in Kerkelanden. Om preciezer te zijn: naast winkelcentrum Kerkelanden en wijkcentrum De Koepel. (…)

Lees dit artikel verder in de Gooi en Eembode 
Lees een eerder artikel in de Gooi en Eembode
Of lees meer op HETcooperatie.nl 
Beeld:
Een impressie van hoe de constructie van de zonneparkeerplaats in Kerkelanden eruit zou kunnen komen te zien.

4 nov: Eerste Hulp bij Klimaatverandering – live!

By | Uncategorized

“We staan aan de vooravond van de grootste transitie in de geschiedenis. Alles moet anders, je mag niks meer en moet van alles. Daarom is de grootste uitdaging op dit moment niet de techniek. Het is de mens en zijn motivatie. En om die op te krikken, is meer lol onontbeerlijk.” Dat vindt Anabella Meijer.

Anabella is schrijver, conceptontwikkelaar en visual storyteller én HilverZon en HET hebben haar weten te strikken voor een lezing. Een event waarvoor wij jou graag uitnodigen!

Meld je aan!
Wanneer: donderdag 4 november, inloop vanaf 19.30 uur. Start lezing om 20.00 uur.
Meld je aan op info@hetcooperatie.nl

Wij sturen je  dan alle informatie over de locatie op.
De lezing is gratis voor leden van HilverZon!
Voor niet-leden is de entree 12 euro. Daarvoor krijg je niet alleen een leuke lezing, maar ook een jaar lidmaatschap van je lokale energiecoöperatie!
Vermeld bij aanmelding: Voor- en achternaam, adres, mobiele telnr en of je lid bent van HET of HilverZon.

Ervaar Eerste Hulp bij Klimaatverandering live

Anabella bracht eind 2018 het boek ‘Eerste Hulp bij Klimaatverandering uit’, een boek voor mensen die het klimaat best belangrijk vinden, maar ook graag naar Mallorca vliegen. Tijdens het event gaat Anabella los: EHBKV – live laat zien hoe je met klimaatverandering om kunt gaan zonder alarmisme, nihilisme, vals technoptimisme of struisvogelgedrag.
Het is een balanceeract van vrolijkheid en zwarte humor die je opschudt en met hernieuwde energie de deur uitstuurt. Want het kán: vrolijk worden van klimaatverandering. Een voorproefje zie je hier. Mis het niet en meld je aan!

Hartelijke groet,

HilverZon en HET

HET ondertekent Klimaatmanifest Hilversum, jij ook?

By | Uncategorized

Het Klimaatmanifest Hilversum is een oproep aan de lokale politiek om snel meer verantwoordelijkheid te nemen voor onze toekomst. HET ondersteunt het manifest. Doe jij ook mee? Dat kan als persoon of als organisatie.

Oproep Klimaatmanifest Hilversum

Wij roepen iedereen die hart heeft voor een toekomst op tot de volgende drie acties:

  1. Onderteken het Klimaatmanifest op ‘KlimaatmanifestHilversum.nl’;
  2. Vraag al je vrienden en contacten om jouw voorbeeld te volgen;
  3. Weet jij nog een vereniging, organisatie of onderneming die misschien ook wel haar logo onder het manifest wil zien? Meldt het ons (ManifestHilversum@gmail.com), of benader ze zelf.

Met dit Klimaatmanifest willen wij invloed uitoefenen op de verkiezingsprogramma’s en op het coalitieakkoord van de nieuwe gemeenteraad die in maart gekozen wordt.

Inmiddels hebben al meer dan 65 organisaties en vele mede-inwoners hun sympathie voor dit klimaatmanifest uitgesproken.

Rode draad in het manifest is: sluit aan bij de initiatieven uit de samenleving. En neem je verantwoordelijkheid door de Brede Welvaart als nieuw kompas te omarmen. Wij noemen 7 wegen naar een beter klimaat:

  1. Faciliteer circulair en duurzaam.
  2. Bied toekomstbestendige ondernemers ruimte en faciliteiten.
  3. Bevorder energietransitie, met aandacht voor verschillen in financiële mogelijkheden.
  4. Erken en steun broedplaatsen en wijkcentra met hun menselijke maat.
  5. Ga voor gezond groen, natuur en biologische tuinbouw.
  6. Schep ruimte voor voetgangers en alle soorten fietsen.
  7. Draag de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in de volle breedte uit.

 Help je mee om zoveel mogelijk logo’s en sympathisanten achter dit Klimaatmanifest te scharen?

De klimaatcrisis en meer grote vraagstukken, vragen om een drastisch andere en moedige aanpak. Deze crisis vraagt erom veel breder te kijken dan alleen naar materiële welvaart; Brede Welvaart als uitweg uit de klimaatcrisis. Zaken als gezondheid en welzijn voor iedereen, een groene en schone stad, spelen hierin een hele belangrijke rol.

Het zorgen voor een duurzame toekomst is natuurlijk een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Alleen de lokale politiek speelt hierin wel een sleutelrol. Veel inwoners, ondernemers en organisaties zouden wel duurzamer willen leven en werken, maar worden daarbij onvoldoende gesteund.

Dat kan en moet anders.

Meedoen met het Klimaatmanifest Hilversum 
Ook tekenen? Dat kan via klimaatmanifesthilversum.nl

En meld je via klimaatmanifesthilversum@gmail.com als je ‘ambassadeur’ wilt zijn van een van de zeven thema’s uit het manifest. Voor publiciteit en kennisdeling.

Tot 21 oktober 2021 kan het Klimaatmanifest ondertekend worden.
Op donderdag 28 oktober om 16:00 uur wordt het Klimaatmanifest overhandigd.

Volg en deel het Klimaatmanifest ook via LinkedIn en via Facebook.

Grootste klimaatmars ooit: 6 november in Amsterdam

By | Uncategorized

Begin november komen wereldleiders bijeen tijdens de VN Klimaattop in Glasgow om te praten over klimaatverandering. Om hen aan te sporen tot actie gaan mensen over de hele wereld protesteren voor een menswaardig bestaan op aarde. Ook in Amsterdam. Doe mee 6 november en reis met ons mee vanuit Hilversum! 


Foto: Teresa Borasino

Het meest recente klimaatrapport van de VN dat in augustus verscheen, toont aan dat klimaatverandering veel sneller gaat dan eerder werd voorspeld, en roept op tot urgente, drastische en grootschalige maatregelen. Ondanks dat de gevolgen van de klimaatcrisis ook Nederland treffen, blijven de huidige Nederlandse klimaatdoelen ver achter om zeer ernstige klimaatontwrichting te voorkomen. Op 6 november 2021 organiseert de Klimaatcrisis Coalitie daarom naar verwachting de grootste klimaatdemonstratie in Nederland ooit en roept het kabinet op om ambitieuze, eerlijke klimaatplannen te maken voor een weerbaar heden en een leefbare toekomst. 

COP26 in Glasgow
De demonstratie vindt plaats tijdens de COP26 in Glasgow, de VN-klimaattop waar landen samenkomen om te praten over het tegengaan van klimaatverandering. De gevolgen van klimaatontwrichting zijn wereldwijd voelbaar: overstromingen, bosbranden en hongersnoden teisteren de wereld en worden extremer. De mensen die de minste middelen en mogelijkheden hebben om zich tegen deze gevaren te beschermen, worden het hardst geraakt, in Nederland maar vooral ook buiten onze landsgrenzen. ‘Je hoeft geen expert te zijn om te zien dat we op de verkeerde weg zijn. We hebben nu nog de kans om rechtvaardig beleid te maken. Als de politiek nog langer treuzelt, vallen er nog veel meer slachtoffers’, zegt Faiza Oulahsen, Greenpeace, namens de Klimaatcrisis Coalitie. Ook in andere landen, waaronder in Glasgow zelf, vinden demonstraties plaats om regeringen op te roepen tot meer actie.

Draagvlak voor ambitieus klimaatbeleid
Het draagvlak voor ambitieus klimaatbeleid groeit in Nederland, maar de overheid doet hier vooralsnog te weinig mee. De Nederlandse klimaatdoelen blijven achter bij onze buurlanden en een nieuw kabinet dat vooruitstrevende stappen kan zetten, laat lang op zich wachten. De Klimaatcrisis Coalitie, die ook in maart van dit jaar ook al 35.000 mensen mobiliseerde om alarm te slaan, verwacht daarom dat er op 6 november meer mensen dan ooit zullen deelnemen aan de klimaatdemonstratie in Amsterdam, waaronder veel jongeren. Sytze Fortuin (15 jaar), Fridays For Future en woordvoerder van de Klimaatcrisis Coalitie, zegt: ‘Ik ben klaar met het uitstel- en schouderophaalbeleid van de politiek. De wereld en onze toekomst worden kapotgemaakt om op de korte termijn een paar lobbyisten blij te maken. Daar hebben we gewoon helemaal genoeg van.’

De Klimaatcrisis Coalitie is een samenwerkingsverband van Oxfam Novib, Fridays For Future, Greenpeace, Extinction Rebellion, FNV, Fossielvrij NL, Milieudefensie, Grootouders voor het Klimaat en Code Rood en wordt gesteund door tientallen andere organisaties.


Samenreizen vanuit Hilversum?

Vanuit Hilversum samen op reizen met de trein? Leuk! Mail naar info@hetcooperatie.nl

70 euro bon voor huurders/eigenaren

By | Uncategorized

Gemeente Hilversum, de woningcorporatie en energiecoöperaties HilverZon en HET slaan de handen ineen om 4000 huurders en 1000 woningeigenaren gratis en onafhankelijk energieadvies te geven. Zij bieden leuke bespaaractiviteiten aan om het energieverbruik omlaag te brengen.

Ga snel naar Hilversumbespaart.nl ! Kies een activiteit die bij je past en ontvang een tegoedbon van 70 euro.

Woningeigenaren en huurders kunnen profiteren van de zogenoemde RREW-regeling. Deze Regeling Reductie Energiegebruik Woningen is bedoeld om huurders en woningeigenaren te stimuleren energie te besparen in hun woning. De energiecoöperaties en woningcorporaties hebben samen met de gemeente een breed verduurzamingsaanbod samengesteld, waaraan iedereen kan meedoen.

 

Call Now ButtonBel ons