Monthly Archives

november 2021

Op naar een duurzame VvE in Kerkelanden

By | Uncategorized

Een mooie stap was het, op de ALV (Algemene Ledenvergadering) van VvE (Vereniging van Eigenaren) Nieuwenhoek Xll blok 3, gevestigd op de Willibrorduslaan in Kerkelanden. Aan de orde was het Maatwerkadvies Verduurzaming, dat HET Coöperatie in samenwerking met Woonhuis Duurzaam opstelde in 2020, en het daarop gebaseerde Duurzaam MJOP (Meerjarenonderhoudsplan).

Door corona kon daar nu pas met voldoende mensen over vergaderd worden, na een eerste presentatie in januari voor een kleinere groep bewoners. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet…  De opkomst was dit keer groot, met 18 van de 20 ALV-leden aanwezig; dus het vereiste quorum voor besluiten.

Minder servicekosten met groen MJOP
De presentatie over het advies groen MJOP viel goed. Het leverde natuurlijk de nodige vragen op, want het gaat om belangrijke en ingrijpende zaken en forse investeringen. Vooral het plaatje met het contrast tussen het grijze en het groene MJOP makte veel los, vooral enthousiasme. Met name omdat bewoners met het grijze MJOP 50 euro meer servicekosten moeten gaan betalen, omdat er forse renovaties nodig zijn. Met het groene MJOP gaan de servicekosten maar 25 euro omhoog. Hoe dat kan? Door de financiering vanuit het Warmtefonds enerzijds en dekking van de kosten door beschikbare subsidies, blijven de totale woonkosten (servicekosten in combinatie met energielasten) lager dan als je niets doet. Winst in kosten dus, maar ook in klimaat (besparing, eigen opwekking zonnestroom), en comfort. En niet te vergeten een stijging van de waarde van de appartementen: uit onderzoek is gebleken dat duurzame appartementen 3 tot wel 5 procent meer waarde hebben bij verkoop: op 4 ton is dat al snel 12.000 tot 20.000 euro.

Duurzaam MJOP geaccepteerd
Na de presentatie en de vragenronde, pakte de voorzitter van de vergadering, beheerder Anthonie Krouwel van Gooisch Beheer (met wie HET samenwerkt in meerdere duurzaamheidsprojecten voor VvE’s), het stokje weer over. Op zijn vraag over te nemen besluiten, heeft de ALV unaniem besloten dat ze D-MJOP accepteren/ adopteren, en ook dat ze minimaal twee maatregelen treffen de komende jaren. Dat laatste is nodig om de RVO-subsidie voor de voorfase (onderzoek, procesbegeleiding en D-MJIOP) te krijgen. Ook is een commissie (van zes bewoners) ingesteld ter begeleiding van het duurzame renovatieproces.

Hiermee kan deze VvE het vervolgtraject in en nu daadwerkelijk toewerken naar de realisatie van de maatregelen. Nu lijkt dat te gaan om bijvoorbeeld dakisolatie en nieuwe dakhuid, zon op dak (132 panelen als optie), nieuwe kozijnen en triple glas. Maar hoe dat er exact uit gaat zien gaat de commissie bespreken en adviseren, zodat de ALV daar wederom zijn zegje over kan doen.

Weer een mooie stap dus op weg naar een duurzamer Hilversum!

Jouw VvE ook duurzaam?
Woon je ook in een VvE? En wil je verduurzamen, en het klimaat en je portemonnee sparen? Neem contact op met HET via info@hetcooperatie.nl.

Help Shell stoppen met ecocide!

By | Uncategorized

Help Shell stoppen met ecocide!

 Shell wordt dezer dagen aardig de maat genomen. De reactie van de Shell-leiding is tot nu toe halfhartig. Maar is Shell daar helemaal alleen voor aan de paal te nagelen? Als u nog  in een benzineauto rijdt, helpt u Shell zijn positie te legitimeren, volgens Jeroen Pool.

Shell wordt dezer dagen aardig de maat genomen. Eerst het vonnis in de zaak die door Milieudefensie was aangespannen, daarna de stap van ABP hun deelname af te bouwen, toen weer een flitsbelegger die inzet op splitsing (in fossiel en hernieuwbare energie) en nu de aangekondigde verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk.

De reactie van de Shell-leiding is tot nu toe halfhartig. Shell wil inzetten op de reductie van de uitstoot in de eigen exploratie- en productieprocessen (de zogenaamde scope 1 uitstoot) en in gesprek gaan met toeleveranciers (scope 2). Shell kiest er hoofdzakelijk voor om nog heel veel geld in de ontwikkeling van nieuwe olie- en gasvelden te steken. Op het moment dat er een regen van rapporten over ons heen komt waarin gevraagd wordt om directe afbouw van olie en gas, is dat te betitelen als ecocide: een misdaad tegen het milieu en tegen toekomstige generaties die straks met de gebakken peren zitten.

Maar is Shell daar helemaal alleen voor aan de paal te nagelen? De overgrote bulk van de olie- en gasgerelateerde uitstoot van Shell zit in scope 3: de klanten en afnemers van olie en gas. En dat zijn óók u en ik. Althans, dat was ik, want ik ben overgestapt op elektrisch deelrijden. Als u nog wel in een benzineauto rijdt, helpt u Shell zijn positie te legitimeren, elke keer dat u benzine tankt. De vraag naar benzine blijft op peil – of stijgt zelfs. Aanleiding voor Shell om te zeggen ‘de markt te willen blijven bedienen’. En met de economische opleving van nu, groeit die markt: we rijden weer als vanouds en de industriële productie neemt weer sterk toe. We consumeren erop los alsof er nooit corona was.

12,5 procent van de nationale uitstoot
Waar leidt dat toe? Rekent u even mee. Een benzineauto rijdt gemiddeld 15.000 km en gebruikt 1 op 15. Ofwel 1.000 liter benzine, met een uitstoot van rond de 2,7 kilo CO2 per liter. Bij elkaar per jaar is dat dus 2.700 kg CO2, bijna 3 ton. En met 8,5 miljoen auto’s is dat ontzettend veel: ongeveer 25 megaTon CO2, ofwel 12,5 procent van de totale nationale uitstoot van 200 megaTon (volgens bureau CE Delft in 2019).

En wat dan te doen? Ten eerste kun je jezelf afvragen waar je mee bezig bent, elke keer dat je benzine tankt: ‘Hé, ik kan weer even verder, en heb weer 150 kg CO2 in de tank gestopt’. En dan: stoppen met tanken dus en zo snel mogelijk een elektrische auto kopen of gaan deelrijden met zo’n auto. Duur? Ietsjes in de aanschaf. Maar daar helpt de overheid bij (de SEPP-subsidie, die is komend jaar 3.300 euro bij een nieuwe elektrische auto en 2.000 bij een tweedehands). Daarnaast zijn je kosten na aanschaf veel lager dan met je benzineauto. Veel minder onderhoud, veel lagere rijkosten: benzine kost je nu zo’n 13 cent per kilometer, elektriciteit 5 cent. Per jaar met 15.000 kilometer is dat dus 1.200 euro verschil. Prof. Auke Hoekstra van de TU Eindhoven geeft met deze gegevens in het achterhoofd aan dat elektrisch rijden binnen 4 jaar goedkoper is. Is overstappen dan nog een vraag? Ik zou zeggen: Nee, dus. Want je combineert schoon, makkelijk en duurzaam rijden met goedkoper.

Help Shell zijn scope 3 doelen te behalen en te stoppen met het plegen van ecocide! Als afnemer stem je met je portemonnee. Maak de enige keus die je als verantwoordelijke consument kunt maken. Dan hoef je je later niet tegenover je kleinkinderen te verantwoorden waarom je in 2021 nog benzine tankte, terwijl je wist wat de gevolgen voor hen waren.

Jeroen Pool
Coördinator van de Hilversumse energiecoöperatie HET
Voorzitter van de landelijke coöperatie Mobiliteit Samen

Wat je zelf kunt doen – stap uit de illusie van machteloosheid!

By | Uncategorized

Terwijl wereldleiders scherpere internationale klimaatafspraken kunnen maken – en meer kunnen dóen… want woorden halen geen CO2 uit de lucht – kun je zelf ook blijven kijken wat je nog extra kunt doen voor het klimaat. Want op alle niveaus moeten we álles doen om de wereld voor onze kinderen en kleinkinderen leefbaar te houden. En niet morgen, maar vandaag. Het is code rood voor de mensheid en hoog tijd om uit de ‘illusie van machteloosheid’ te stappen.

We kunnen zelf veel doen. Niet om de rekening helemaal bij individuen te leggen, maar wel om alle zeilen bij te zetten, ook binnen onze eigen kring van invloed. En die is groter dan we denken. Volgens hoogleraar Transitiekunde en Duurzaamheid Jan Rotmans onderschatten wij het effect dat we op elkaar hebben: ‘Wij lijden aan de illusie van machteloosheid maar hebben veel meer veranderkracht en -macht dan we denken.’

Steeds iets extra’s
Ten eerste is het noodzaak dat we met zijn allen in ons dagelijks leven duurzaam kiezen en steeds iets extra’s doen. Ter inspiratie: De Correspondent geeft – met cijfers onderbouwd – weer welke acties lonen op het gebied van: Wonen, Reizen, Spullen en Voedsel. Er wordt antwoord gegeven op vragen als:
– Ik huur mijn huis, wat kan ik doen om mijn woning te verduurzamen?
– Is het altijd beter een kapot apparaat te repareren dan om iets nieuws aan te schaffen?
– Waar kan ik nog meer op letten tijdens het boodschappen doen om mijn voetafdruk te verkleinen?

Voorlopers (want dat zijn ze nog) leven aardgasvrij, reizen met OV of met e-deelauto’s, eten verantwoord en vegetarisch of veganistisch, kopen verantwoord spullen en recyclen zo veel mogelijk. Laten we steeds meer mensen inspireren tot dit gedrag. Mensen vergeten volgens Rotmans soms dat hun ideeën en gedrag besmettelijk kunnen zijn voor anderen. Hij maakt de vergelijking met roken. Steeds meer mensen kopieerden elkaar door te stoppen met roken. Laten we nu dus zoveel mensen ‘besmetten’ met duurzaam gedrag dat dit main stream wordt!

Verzet
Daarnaast kunnen we onze leiders massaal laten zien dat we willen dat de klimaatcrisis ook als een crisis behandeld wordt, of beter: een noodtoestand. Het is keiharde noodzaak om in verzet te komen tegen het slappe beleid van de overheid. De vervuiler wórdt betaald (denk alleen al aan de vele miljarden subsidies voor de fossiele industrie door de Nederlandse staat). En de aarde wordt onleefbaar. De mensheid dreigt uit te sterven. Jan Rotmans: ‘Falend leiderschap is een van de oorzaken waarom Nederland het zo slecht doet.’ Maar hij zegt ook: ‘Uiteindelijk gaan ze om, vooral dankzij de druk die wij als burgers direct en indirect uitoefenen.’

De grote klimaatmars van november, waar HET ook vertegenwoordigd was, heeft er mede toe geleid dat Nederland tóch wil stoppen met fossiele investeringen in het buitenland. Je kunt dus best enig effect sorteren door mee te doen aan demonstraties, petities, burgerinitiatieven en zelfs rechtszaken – zoals de klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse Staat en de klimaatzaak van Milieudefensie tegen Shell (die je nog financieel kunt steunen). En als daar niet naar geluisterd wordt, dan is verzet middels vreedzame, burgerlijke ongehoorzaamheid een bewezen redmiddel. De geschiedenis wijst uit dat burgerlijk verzet het tij kan keren. Denk aan het succes van Gandhi en de vele inwoners van India die zich aansloten bij zijn verzetsbeweging. Ook bekend is de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Rosa Parks weigerde haar plek in de bus op te geven omdat zwarte mensen achterin moesten zitten. Daarop volgde de Montgomery Bus Boycot, de eerste grootschalige Amerikaanse demonstratie tegen segregatie waarbij Afro-Amerikanen weigerden met stadsbussen in Montgomery (Alabama), te rijden om te protesteren tegen gescheiden zitplaatsen. Meer van dit soort verzetsacties hebben in de VS geleid tot gelijke rechten voor zwart en wit. Zo zijn er vele voorbeelden van verzet, wereldwijd, die hebben geleid tot (systeem)verandering. Verzet door mensen zoals jij en ik, die deden wat klopte in hun hart. De vreedzame acties en blokkades van de wereldwijde burgerbeweging Extinction Rebellion (letterlijk: ‘verzet tegen uitsterven’) zijn vanuit dit besef ontstaan en zeker ook hoogstnoodzakelijk om machthebbers te laten zien dat wij niet meer meegaan met hun destructieve beleid.


Meer bekijken, beluisteren of doen?

Nynke Laverman: Wie kunstzinnig en indringend, nog eens wil horen en zien waar het écht om gaat: bekijk en deel deze video van Nynke Laverman. Koude rillingen…

Jan Rotmans en Jaap Tielbeke in Buitenhof: We houden grote klimaatmarsen om de overheid te bewegen meer klimaatmaatregelen te treffen. Maar begint een beter klimaat niet bij jezelf? Hierover in gesprek: hoogleraar Transitiekunde en Duurzaamheid Jan Rotmans en journalist bij De Groene en auteur van ‘Een beter milieu begint niet bij jezelf’, Jaap Tielbeke.

Jan Rotmans in het NRC: Lees meer over de visie van Jan Rotmans over de klimaattransitie, Nederland in 2121, de veranderkracht van mensen en de vereiste innerlijke transitie.

HET Agenda: Doe mee aan een Energie Workshop, Energy Challenge online, nodig een energieconciërge of energiecoach, ga naar het Energieloket in de bibliotheek, bezoek een lezing. Kijk snel in HET Agenda voor duurzaamheidsactiviteiten in Hilversum.

52wekenduurzaam: 52wekenduurzaam nodigt je uit om je eigen leven duurzamer te maken. Iedere week een kleine stap. Onderzoek samen wat er wel kan. Uitdagend, leuk, leerzaam en gratis. Aanhaken kan nog en terugkijken van de weekuitdagingen (met filmpjes erbij) kan ook.

Waarom HET deelrijden wél goed loopt in Hilversum

By | Het in de Media

Luister hier naar NH Radio over het succes van HET deelauto

Lees hier het artikel van de Gooi & Eembode: 

Het klinkt een beetje als dat ene dorpje in Gallië dat niet in de klauwen viel van het Romeinse imperium. In heel Nederland komt het deelrijden maar moeilijk van de grond, maar in Hilversum schijnt het delen van een wagen van een autodeeldienst wél goed te lopen.

Dat blijkt uit onderzoek van kennisplatform mobiliteit CROW, dat de lokale energiecoöperatie Hilversumse Energie Transitie (HET) opvoert. Het doel van de zogeheten Green Deal Autodelen 2 was dat er nu zo’n 700.000 mensen in Nederland ingeschreven staan bij een autodeeldienst. Dat aantal is ruimschoots gehaald. De teller staat op een miljoen. Uit de gegevens van CROW blijkt dat het overgrote deel, 80 procent, weinig tot geen gebruik maakt van de deelauto. Zie het als slapende leden, ook bij sportscholen een bekend fenomeen.

Daar plaatst HET nu een dikke, lokale ‘maar’ aan vast. In Hilversum blijkt dat het deelrijden wél goed gaat en dan doelt de lokale energiecoöperatie vooral op het gebruik van de eigen deelauto’s die verspreid staan over Hilversum. “Niet iedereen gebruikt de auto even intensief”, leidt Jeroen Pool van HET Coöperatie in. “We hebben hele intensieve rijders, redelijk intensieve rijders en anderen gebruiken hem als een reserve. Ongeveer de helft van de HET-deelautorijders gebruikt de auto ongeveer eens per week.”

Amsterdammers
Hoe kan het dat in het Hilversum procentueel zoveel beter gaat dan elders in het land? Daar heeft Pool een aantal verklaringen voor. “We hebben veel Amsterdammers die hier komen wonen en er aan gewend zijn met een deelauto te rijden”, begint hij. “We zitten hier in de gebouwde omgeving en er zijn veel drukke wijken waar parkeerplek schaars is. We spreken veel mensen die er heel bewust voor kiezen om auto te delen. Daarnaast grijp je nooit mis, want als er een gereserveerd is, pak je de auto die 500 meter verderop in de straat staat”, luidt zijn nadere uitleg.

Inmiddels begint de vloot van HET te groeien. Afgelopen week zijn er weer twee gloednieuwe witte Nissans Long Range bijgekomen en daarmee ook twee nieuwe locaties, namelijk de Eemnesserweg en de Johannes Geradtsweg. Hiermee beschikt de energiecoöperatie nu over elf elektrische deelauto’s (één Tesla en tien Nissans). Begin 2022 komen daar nog twee auto’s bij, die een plaatsje krijgen in Kerkelanden. Daarnaast heeft HET de grens van tweehonderd rijders gepasseerd, waarvan zo’n honderd dus de deelauto in ieder geval één keer per week gebruiken.

Lees verder in de Gooi & Eembode
Lees hier nog meer over het succes van deelrijden in Hilversum
Luister hier naar NH Radio over het succes van HET deelauto

Deelrijden werkt wél in Hilversum

By | Uncategorized

Ruim 200 deelrijders en 11 HET deelauto’s

In veel plaatsen komt deelrijden nog niet goed van de grond, blijkt uit onderzoek. In Hilversum lukt het wel. HET deelauto is in 2018 gestart en is onlangs de grens van tweehonderd rijders gepasseerd. De elektrische deelauto’s van energiecoöperatie HET (Hilversumse Energie Transitie) worden goed gebruikt. Met twee gloednieuwe Nissans Long Range erbij zijn er nu elf HET deelauto’s. En begin 2022 start HET met nog twee extra auto’s in Kerkelanden.

Jeroen Pool van HET Coöperatie noemt een aantal factoren die het Hilversumse deelauto-succes kunnen verklaren: ‘We hebben veel Amsterdammers die hier komen wonen en er aan gewend zijn met een deelauto te rijden. We zitten hier in de gebouwde omgeving en er zijn veel drukke wijken waar parkeerplek schaars is. We spreken veel mensen die er heel bewust voor kiezen om auto te delen.’ Hij vervolgt: ‘Je grijpt nooit mis, want als er een gereserveerd is, pak je de auto die 500 meter verderop in de straat staat.’ De auto’s zijn gemakkelijk te reserveren en openen met de app.

CROW onderzoek
Doel van de Green Deal Autodelen 2 was dat er nu 700.000 mensen zich ingeschreven zouden hebben bij een deelautodienst. Dat zijn er in de praktijk nu al bijna een miljoen. Dat is goed nieuws. Uit onderzoek van kennisplatform voor mobiliteit CROW blijkt echter dat 80 procent van diegenen vervolgens weinig of geen gebruik van de deelauto maakt.

In Hilversum worden de auto’s wél regelmatig gebruikt door het gros van de HET deelauto-leden. Pool: ‘Niet iedereen gebruikt de auto even intensief. We hebben hele intensieve rijders, redelijk intensieve rijders en anderen gebruiken hem als een reserve. Ongeveer de helft van de HET deelautorijders gebruikt de auto ongeveer eens per week.’

Meestal goedkoper
Voor de Tesla betaal je 30 ct per km en 7 euro per uur. De Nissans kosten 5 euro per uur en 26 ct per km. Met een kortingspakket ga je naar 3 of 4 euro per uur en goedkopere kilometers. Een particuliere auto kost je overall zo’n 400 tot 500 euro per maand. De meeste mensen rijden niet meer dan 10.000/15.000 km per jaar. En als je dat doet, dan is een deelauto rijden niet duur. Uit een berekening van HET deelauto blijkt dat voor 90 procent van de mensen een deelauto goedkoper is dan de auto die ze nu hebben.

Steeds meer service
Er zijn deze maand twee witte Nissans bijgekomen (de andere Nissans en de Tesla zijn zwart). Daarmee zijn er ook twee locaties extra: de Eemnesserweg en de Johannes Geradtsweg. De nieuwe auto’s hebben een groot bereik; vier van de elf auto’s zijn nu Long Range (met een bereik van 385 km). Pool: ‘Er wordt ook steeds meer service geboden; dat we steeds verder uitbreiden zorgt ervoor dat er altijd een auto in de buurt beschikbaar is. Ook zijn er steeds meer services, zoals dakdrager met box, trekhaak en fietsendrager.’

En wat de toekomstplannen zijn? Pool: ‘We bewegen richting de wijk Kerkelanden; we willen daar ook snel twee auto’s plaatsen. We mikken op ruim twintig HET deelauto’s en ruim driehonderd rijders eind 2022. We hopen dat veel mensen zich bewust worden van de vele voordelen van autodelen en zich gaan inschrijven.’

Meer info/ inschrijven? Kijk op: hetdeelauto.nl

Ga naar het interview door NH Radio

Beeld: HET deelauto biedt steeds meer service; zoals de
fietsendrager op een van de nieuwe Nissans Long Range.

Beeld header: De twee nieuwe HET deelauto’s worden
door HET deelrijders opgehaald bij de Nissan garage.

Transitievisie Warmte Hilversum: perspectief van HET

By | Uncategorized

Elke gemeente dient eind 2021 een Transitievisie Warmte te hebben. Hilversum voldoet aan die tijdsplanning, want in Hilversum is deze al aangenomen door de gemeenteraad. Maar HET Coöperatie wenst meer ambitie en werkt graag samen toe naar – niet enkel individuele, maar óók collectieve – oplossingen. 

Aardgasvrij leven is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De Transitievisie Warmte (TVW) geeft een beeld van het tijdpad richting aardgasvrij in de gemeente. De gemeente Hilversum wil voorlopig geen buurten van het aardgas af halen. Wel worden inwoners individueel ondersteund bij het verduurzamen van hun woning.

Collectieve oplossingen
Jeroen Pool van HET: ‘Vooral inzetten op ondersteuning van individuele inwoners en ‘de markt zijn werk laten doen’ is te gemakkelijk. Wij hebben bij de gemeente een pleidooi gehouden om meer collectieve oplossingen óók een kans te geven. Dit pleidooi werd breed gedragen door andere insprekers en door een brede groep raadsleden en -fracties. We waren dan ook blij dat in de raad een voorstel (een motie van D66 en een aantal andere partijen) werd aangenomen om collectieve oplossingen meer ruimte te geven. De wethouder heeft gezegd hier invulling aan te geven, onder andere in overleg met Waternet.’

Meer kansen voor warmte-oplossingen
Waternet was betrokken bij het Haalbaarheidsonderzoek duurzame warmte Kerkelanden. Behalve in Kerkelanden, liggen ook op andere locaties kansen voor warmte-oplossingen, zoals de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZi) in Anna’s Hoeve. RWZi’s worden landelijk gezien als warmtebron voor collectieve duurzame warmte: het riool- en afvalwater is redelijk stabiel 15 graden, van alle warme water van (af-)wasmachines en vooral douchen. Die warmte kan weer hergebruikt worden voor verwarming van huizen en bedrijven. HET is in verkennend gesprek met meerdere partijen, waaronder Waternet. Pool: ‘Deze verkenning kan de basis vormen voor een studie naar de potentie van de RWZi voor collectieve en coöperatieve warmtetoelevering aan Hilversum Oost en het Werfgebied.’

Energiezuinige huizen
Daarnaast werkt HET in samenwerking met Thuisbaas aan de aanpak van serieuze isolatie en individuele warmte. In Hilversum zijn nu drie huizen waarvoor deze volledige aanpak naar aardgasvrij wordt voorbereid. In 2022 wil HET deze aanpak opschalen.

HET werkt ook mee aan de grote bespaaractie Hilversumbespaart.nl. Deze actie valt binnen de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Duizend woningeigenaren en vierduizend huurders krijgen een basis-energieadvies van een energiecoach of energieconciërge. Dit doet HET samen met HilverZon, de gemeente en woningcorporaties. Om kleine maatregelen te nemen, krijgen eigenaren en huurders een tegoedbon van 70 euro.

Pool: ‘Na dat basisadvies en de kleine maatregelen kan het ‘echte werk’ beginnen: verdergaande isolatie, aangevuld met eigen opwekking van zon en warmte. Dat moet de energierekening, toch al een pijnpunt dezer dagen, sterk verlagen.

HET helpt de wethouder graag bij de invulling van de TVW en bij het toewerken naar optimale oplossingen voor de warmtetransitie in Hilversum. Samen staan we sterk in de lokale energietransitie!’

Bekijk hier:
Motie Onderzoek collectief 2021
Inspreekbeurt concept-TVW Gemeente Hilversum

Hilversum bespaart: Energy Challenge, workshop en 70 euro cadeau

By | Uncategorized

Dit najaar is de grote energiebesparingsactie ‘Hilversum bespaart’ gestart. Energiecoöperaties HET en HilverZon geven huurders en woningeigenaren gratis en onafhankelijk energieadvies. Energiecoaches en energieconciërges komen aan huis en er worden workshops gegeven. Voor wie graag uitgedaagd wordt, is er de online Energy Challenge. Op hilversumbespaart.nl kun je je gratis aanmelden én een bon van 70 euro aanvragen. 

De tegoedbonnen van 70 euro, te besteden aan energiebesparende producten, zijn erg populair. Begrijpelijk gezien de maatschappelijke ontwikkelingen rondom de energieprijzen. Goed voor het milieu, en goed voor de portemonnee.

Workshop Energiebesparing
In de gratis Workshop Energiebesparing krijg je informatie over hoe je energie én geld kunt besparen. Hoe ga jij met energie om? Deelnemers vinden het leuk om tips te krijgen en uit te wisselen.  De workshop duurt ongeveer een uur en er doen maximaal tien inwoners per keer aan mee. Aan het eind van de workshop ontvang je de tegoedbon van € 70,-. In de avond vinden de workshops in het Raadhuis plaats, in de middag in de bibliotheek Hilversum. Aanmelden kan via hilversumbespaart.nl/workshop

Online Energy Challenge
Wie een leuke uitdaging zoekt, doet mee met de online Energy Challenge. Met ongeveer tien andere huurders doe je korte opdrachten in een WhatsAppgroep. Een week lang krijg je elke dag een andere vraag of opdracht over energiebesparing. Het is leuk om te doen, ook als gezin met kinderen. Hoe energiezuinig zijn jullie thuis al bezig? Aan het eind van de Challenge ontmoet je elkaar in de app via videobellen. En je krijgt de € 70,- tegoedbon cadeau. Ga je de uitdaging aan? Meld je dan aan via hilversumbespaart.nl/energy-challenge

Hilversum Noord
In Hilversum Noord zijn huurders actief per post benaderd. Zij hebben van hun woningcorporatie een brief ontvangen met drie verschillende gratis acties waar ze zich voor aan konden melden. Dat heeft gewerkt. De bewoners wisten vooral de energieconciërge goed te vinden. De energieconciërges zijn tot en met 30 november volledig ingepland en de huurders in Noord (postcode 1222) kunnen helaas geen aanvragen meer indienen.

Gratis training
Lijkt het je ook leuk om mensen advies te geven over hoe zij thuis energie kunnen besparen? Word dan energiecoach of energieconciërge! HET en HilverZon bieden gratis trainingen aan. Je komt in een leuk team, leert veel, ontmoet allerlei mensen en ontvangt veel waardering. Werken als energieconciërge levert je ook een vergoeding op. Interesse? Lees meer op hetcooperatie.nl/vacatures

Hilversum bespaart is opgezet in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen. Via deze RREW stimuleren de gemeente Hilversum, de woningcorporaties en De Hilversumse energiecoöperaties HET en HilverZon 4000 huurders en 1000 woningeigenaren om energie te besparen in hun woning. 

Call Now ButtonBel ons