HET AGENDA

30 juni – Algemene Ledenvergadering HET
(De ALV van 27 mei is uitgesteld naar 30 juni)
Tijd: 19:30-21:30
Online
Aanmelden uiterlijk 29 juni via info@hetcooperatie.nl
O.v.v. voornaam, achternaam en als bedrijfslid ook bedrijfsnaam

Aangemelde leden ontvangen de vergaderstukken en toegangsgegevens voor de vergadering.