Category

Het in de Media

HET heeft kritiek op de Regionale Energie Strategie (RES)

By | Het in de Media

Fragment van radio NH Gooi

Jos Snels, voorzitter van HET Coöperatie (Hilversumse Energie Transitie) heeft in het radioprogramma van NH Gooi zaterdag kritiek geuit op de Regionale Energie Strategie (RES).

Snels: “Wij hadden graag gewild dat in de RES onderzocht was of er ook op een kleinschaligere manier wind in de regio zou kunnen.”  En: “Ik vind dat de ambitie hoger zou moeten zijn. Want het gaat nog niet snel genoeg.”

Beluister het fragment: 

https://nhgooi.nl/gemist/fragment/1287133/hilversumse-heeft-kritiek-regionale-energie-strategie

Van de website van NH Gooi: We gaan het weer over de Regionale Energie Strategie (RES) hebben. Die is toch klaar nou zou je zeggen? Gemeente, provincie, inwoners, energiebedrijven, waterschappen, iedereen heeft z’n zegje gedaan, en input gehad. Zo is er nu meer aandacht voor de milieueffecten van zonnevelden en windturbines, invloed op de leefomgeving, er komt onderzoek naar andere energiebronnen en… er komen voorlopig geen windmolens in onze regio. Maar toch heeft HET (Hilversumse Energie Transitie), de coöperatie die zich inspant om Hilversum zo duurzaam mogelijk te maken, nog wat kanttekeningen en die willen ze graag toelichten. In de studio is Jos Snels, voorzitter van HET.

Hilversum ‘living lab’ voor energiesysteem van de toekomst

By | Het in de Media

Gooi en Eembode:
Lokale energiecoöperatie HET werkt mee aan FlexiNet-project

Werk maken van hybride opslagsystemen, waardoor de opslag van warmte en elektriciteit kan gebeuren. Lokale energiecoöperatie Hilversumse Energie Transitie (HET) werkt samen met FlexiNet aan een energiesysteem voor de toekomst. Op dit terrein is Hilversum een zogenaamde ‘living lab’. Daar heeft het ministerie van Economische Zaken 5,7 miljoen voor uitgetrokken.

Om lokaal opgewekte energie beschikbaar te maken op de gewenste tijd is opslag nodig. Daar worden bijvoorbeeld batterijen van elektrische auto’s of zeezoutbatterijen voor ingezet. In Delft en Hilversum worden de innovaties toegepast om ze in de praktijk te onderzoeken en verder te ontwikkelen. Dat gebeurt in een living lab. Een living lab is een afgebakende en veilige locatie waarin verschillen…

Lees het artikel in de Gooi en Eembode.

Lees meer over de samenwerking van HET met FlexiNet.

Beeld: Deelauto’s van de Hilversumse Energie Transitie (HET).
Foto: Rick Visser

Deelauto’s als alternatief voor strikte parkeernorm op Havenstraat

By | Het in de Media

HET denkt graag mee met moderne, duurzame projectontwikkeling. Bij nieuwbouw kan deelmobiliteit direct meegepland worden. Met deelauto’s kan de parkeernorm omlaag, of zelfs naar nul. Het bespaarde geld en de bespaarde ruimte komen ten goede aan de bewoners. Dubbele winst dus, die het tempo van woningbouw kan versnellen. En we weten allemaal dat dat in de huidige krappe woningmarkt hard nodig is! Lees het artikel in de Gooi en Eembode.

Gooi en Eembode:

Makeltrent zoekt mogelijkheden met lokale energiecoöperatie HET
Deelauto’s als alternatief voor strikte parkeernorm op Havenstraat

De crux is en blijft het parkeren op eigen terrein. Om dat te ondervangen doet Makeltrent nu een nieuwe poging bij de gemeente om op de Havenstraat anders om te gaan met de parkeernorm. Samen met de Hilversumse Energie Transitie (HET) hoopt de ontwikkelaar het parkeerprobleem nu te kunnen tackelen met deelauto’s.

Begin november van het vorige jaar klom Raoul van de Wetering namens het Hilversumse bedrijf al eens in de pen richting het college van burgemeester en wethouders. De ontwikkelaar heeft nummer 49, het oude onderkomen van Atelier Buitengewoon, gekocht op deze zogeheten aanloopstraat. Daar komen vijf of zes woningen in. Een aantal is bedoeld voor starters en aantal valt in de categorie middelduur.

Transformatie van een winkelpand naar woningen is op zich geen probleem, alleen is de bottleneck de geldende parkeernorm. In 2017 heeft de gemeente nieuw parkeerbeleid vastgesteld. Hierin staat dat het parkeren op eigen terrein moet gebeuren. Gezien de beperkte (openbare) ruimte op de Havenstraat is aan die eis voldoen schier onmogelijk.

Geen parkeervergunning

Dat was dan ook de reden dat Van de Wetering eind 2020 bij het college het verzoek heeft ingediend voor een pilot. De Hilversummer verzocht het college de parkeernorm los te laten. Voor de toekomstige bewoners zou dat betekenen dat zij niet hoeven te rekenen op een parkeerplek voor de deur en ook niet in aanmerking zouden kunnen komen voor een parkeervergunning. Dat zou dan notarieel moeten worden vastgelegd. Wie toch perse een plek voor zijn of haar auto zou willen hebben, zou een abonnement kunnen nemen in de Gooische Brink, de gemeentelijke parkeergarage die zo’n 200 meter van het pand af ligt.

Eind januari kwam het langverwachte antwoord. Hoewel de gemeente de problematiek herkent en erkent, moet Van de Wetering gewoon voldoen aan de geldende parkeernorm. “De gemeente is echter verplicht te toetsen aan het vigerend beleid. Na vaststelling van de mobiliteitsvisie in 2021 zal de gemeente het parkeerbeleid ook updaten. Hierbij zal ook zeker de aandacht uitgaan naar de problematiek op de Havenstraat”, zo staat te lezen in dit schrijven.

Daarnaast blijkt het nu niet mogelijk om zelfstandige adressen zonder eigen parkeerplaats een vergunning op straat te weigeren. Dit is namelijk nog niet geborgd in het beleid, zo geeft de gemeente tegenover de Gooi en Eembode aan. “Indien een nieuwe bewoner het weigeren van een vergunning aanvecht, houdt de weigering juridisch geen stand. Het enkel notarieel vastleggen is helaas niet voldoende”, is de mededeling uit het raadhuis.

OV-knooppunten

De in januari ontvangen respons bevreemdt de ondernemer. Het huidige parkeerbeleid is niet te wijzigen en het is wachten totdat de mobiliteitsvisie is aangenomen. Van de Wetering wijst op een aantal zaken. Zo heeft de gemeente eind 2020 zelf besloten rondom de drie stations (OV-knooppunten) de parkeernorm te verlagen. Daar komt bij dat in de door toenmalig wethouder Wimar Jaeger en Hilversumse stakeholders opgestelde Agenda Economie en Media in diverse straten, zoals de Havenstraat, nieuw perspectief nodig is. Dat houdt onder meer in het uitfaseren van de detailhandel en transformatie van winkelpanden naar woningbouw mogelijk maken. Ondernemers/ontwikkelaars die met een goed plan komen, moeten daarbij geholpen worden.

In een reactie op vragen van deze krant geeft de gemeente aan dat er wel degelijk maatwerk te leveren is. Van de Wetering is meer dan welkom om een vooronderzoek in te dienen. Op basis daarvan beoordeelt de gemeente in hoeverre maatwerk mogelijk is. De ondernemer is hiervan op de hoogte maar zegt dat dit een heel lang en onzeker traject kan zijn. Tevens realiseert hij zich dat hij een parkeerproduct aanvraagt, dat geen onderdeel is van de huidige ‘parkeerwinkel’. “Dan is een vooronderzoek voor mij nutteloos.”

Kleine reparaties

Wat de gemeente betreft, zit de deur nu zeker niet potdicht totdat de mobiliteitsvisie 2040 is vastgesteld. Op korte termijn gaat Hilversum beoordelen of ‘kleinere reparaties in het vigerende parkeerbeleid’ kunnen. Dat zou kansen kunnen bieden voor bijvoorbeeld het niet toepassen voor parkeren op eigen terrein. Van belang is dat dit juridisch goed is dichtgetimmerd. Met die ‘kleine reparaties’ in het beleid  is het wellicht mogelijk om juridisch vast te kunnen leggen dat bewoners van bepaalde adressen geen parkeerproduct kunnen aanvragen en verkrijgen in de openbare ruimte. Maar dat moet dus nog blijken.

Ondanks de nee op het eerste voorstel laat Van de Wetering zich niet uit het veld slaan. Sowieso wil de ondernemer niet een heel jaar wachten voordat hij aan de slag kan. Tevens zijn er op het gebied van mobiliteit alternatieven te bedenken. Daarom heeft hij contact opgenomen met de lokale energiecoöperatie HET. Deze heeft op meerdere plekken in Hilversum al deelauto’s staan – van Nissan Leafs tot zelfs een Tesla. Samen hopen zij met deelauto’s een goede oplossing aan te bieden voor de problematiek op de Havenstraat.

City Deal

Namens HET bevestigt Jeroen Pool dat er contact is geweest met Van de Wetering over de situatie op de Havenstraat. Hij benadrukt dat het een pril contact is, maar dat beide partijen op dezelfde manier tegen de problematiek aankijken. De energiecoöperatie wil graag helpen. Tevens stelt Pool dat hij de zogeheten City Deal Elektrische Deelmobiliteit meerdere malen heeft aangekaart bij wethouder Annette Wolthers van Bereikbaarheid en Verkeer. Via dit vraagstuk zou hij deze overeenkomst, die woningbouwprojecten koppelt aan elektrische deelauto’s, opnieuw onder de aandacht willen brengen in Hilversum.

Speciale aandacht is er voor deelmobiliteit bij nieuw- en/of herbouwontwikkelingen, merkt de gemeente op. “We staan positief tegenover het realiseren van deelauto’s”, is te lezen in de gemeentelijke respons. “Deelauto’s kunnen een positieve bijdrage leveren aan het verminderen van de parkeerdruk in een wijk. We zien het aantal deelauto’s en het gebruik daarvan de afgelopen jaren groeien. Wij faciliteren deze autonome groei in de wijken. Momenteel kunnen wij nog niet juridisch borgen dat de volledige parkeereis van een ontwikkeling wordt vervangen door een deelauto. Immers, kunnen noch wij noch de ontwikkelaar de nieuwe bewoners verplichten gebruik te maken van de deelauto”, klinkt het tot slot.

Lees het artikel in de Gooi en Eembode
Beeld: Havenstraat 49; het oude onderkomen van Atelier Buitengewoon. Foto: © Foto Miché / Bastiaan Miché

Dubbele mijlpaal voor Hilversumse Energie Transitie

By | Het in de Media

Gooi en Eembode – HILVERSUM – Het aantal deelnemers groeit gestaag. De Hilversumse Energie Transitie, beter bekend als HET, vierde vrijdag zelfs een dubbele mijlpaal. De lokale energiecoöperatie heette het driehonderdste lid welkom, die tevens de honderdvijftigste Hilversummer is die meedoet aan het HET-deelautoproject.

Die eer is voor Kick Stokvis. Vrijdag ontving de Hilversummer uit handen van HET-voorzitter Jos Snels en HET-coördinator Jeroen Pool een oorkonde en een cheque van 2.500 credits voor het gebruik van de elektrische deelauto. Het laatstgenoemde project blijkt voor Stokvis de voornaamste reden om zich aan te sluiten bij de Hilversumse energiecoöperatie.

“Ik heb mijn auto weggedaan en ben benieuwd hoe het is om autoloos door het leven te gaan”, aldus de man die in de watten is gelegd. “Als journalist maak ik documentaires en bedrijfsfilms en voor mijn werk heb ik wel een auto nodig. Gelukkig is dat heel goed mogelijk want er staan allerlei deelauto’s binnen een paar honderd meter afstand van mijn huis.”

Vloot
HET heeft in 2018 een zogeheten green deal gesloten met de gemeente. Daarin is afgesproken dat de lokale energiecoöperatie elektrische deelauto’s gaat plaatsen in Hilversum. Daarmee draagt zij bij aan de ambitie van de gemeente op het gebied van de energietransitie. Momenteel beschikt HET over een elektrische vloot van zeven wagens, waaronder een Tesla. In 2021 komen er nog een paar bij, zo geeft de coöperatie zelf aan.

Begin september zetten HET en wethouder Bart Heller (GroenLinks) van Klimaat en Energie de honderdste deelauto-deelnemer in de bloemen. “Dat er in twee jaar tijd al honderd deelrijders zijn, is veel sneller dan verwacht”, sprak de Hilversumse bestuurder toen. Drie maanden later zijn er alweer vijftig nieuwe deelautogebruikers bijgekomen. Volgens Heller is dat alleen maar goed voor de leefbaarheid en duurzaamheid.

Indruk maken
Stokvis ziet ernaar uit om een deelauto naar draaidagen te gaan. Hij constateert dat tijden veranderen. Waar je vroeger indruk maakte bij de klant met een dure auto gebeurt dat tegenwoordig juist met een elektrische (deel)auto. “Ik ben erg nieuwsgierig hoe elektrisch rijden bevalt en hoe ver je je er mee kunt rijden”, is zijn vooruitblik.

“Ik ga in elk geval kosten besparen ten opzichte van een auto in eigendom hebben. Ook ben ik me er meer voor aan het inzetten dat we in onze eigen straat een auto krijgen. Ik ben alle mensen in mijn directe omgeving langsgegaan en heb ze verteld over de voordelen van het autodelen. Ben je met een groep van vier buurtgenoten of meer, dan kun je aan HET vragen of er een HET deelauto in jouw straat geplaatst kan worden, dus ik hoop dat dat doorgaat”, luidt zijn vervolg.

Net zoals veel anderen is Stokvis zich bewust dat het allemaal veel duurzamer moet. Het HET-lidmaatschap en het gebruik maken van de elektrische deelauto’s is hierin een volgende stap. Zo heeft de Hilversummer zijn woning al zoveel mogelijk energiezuinig gemaakt. Als voorbeeld geeft hij aan dat de verwarming één graad lager staat. In hun huis is het niet langer standaard 20 maar 19 graden.

Volgens de Hilversummer bespaart hij daarmee een tientje per maand. Die 10 euro kan mooi aan iets anders worden uitgegeven. “Zij wilden graag Netflix”, meldt Stokvis. “Laat dat nou net ook ongeveer een tientje kosten. Dus ik heb onderhandeld dat we de temperatuur voortaan een graadje lager doen in ruil voor Netflix.”

Bron: gooieneembode.nl
Foto: Kick Stokvis ontvangt oorkonde en cheque van HET-voorzitter Jos Snels (l) en HET-coördinator Jeroen Pool (r)
© Foto Miché / Bastiaan Miché

 

Europese primeur voor Hilversumse Energie Transitie

By | Het in de Media

Deel-Tesla lokale energiecoöperatie volledig bedienbaar met deel-app

GOOI EN EEMBODE

Een Europese primeur in Hilversum. Volgens de Hilversumse Energie Transitie (HET) rijdt de eerste officiële deel-Tesla, volledig bedienbaar met de autodeel-app van HET, rond in de mediastad. 

De lokale energiecoöperatie laat weten dat hun deel-Tesla de eerste is op dit continent die werkt op de app van ontwikkelaar TMF. Via deze applicatie is de Tesla volledig automatisch te reserveren en te bedienen. Deze applicatie is door de partijen zelf ontwikkeld. Naast de Hilversumse coöperatie en de de app-ontwikkelaar is leasebedrijf Kyoto de derde partner.

“Het was een mooie leerzame pioniersstrijd”, zegt Rick Visser, die bij HET ‘coördinator deelauto’ is. “Er waren geen bouwtekeningen of schema’s. We moesten het doen met foto’s die elektronica-ontwikkelaar Invers desgevraagd naar ons opstuurde”, aldus de coördinator over het proces.

Twee nieuwe wagens
Sinds 2018 werkt de Hilversumse energiecoöperatie met het elektrisch autodelen. Daarover heeft zij een zogeheten green deal gesloten met de gemeente. De originele afspraak begin 2018 was dat er in 2020 in totaal al twintig deelauto’s zouden staan in Hilversum. De huidige elektrische vloot bestaat uit zes Nissan Leafs en één Tesla. Vanwege de toenemende belangstelling voor het deelautoproject heeft HET twee nieuwe wagens besteld.

“Het gaat goed met onze deelauto’s. We hebben maandelijks tien tot twintig mensen die een proefrit willen maken”, stelt Visser. Eerder dit jaar gaf de HET-coördinator al aan dat het gebruik van de deelauto echt in de lift zit. Tijdens de intelligente lockdown, waarin thuiswerken de norm was en mensen alleen met het openbaar vervoer mochten reizen als dat strikt noodzakelijk was, bleek deze vorm van mobiliteit voor steeds meer Hilversummers een goed alternatief voor het OV. Begin september heette wethouder Bart Heller (GroenLinks) van Klimaat en Energie de honderdste deelautorijder van HET welkom.

“Er zijn veel mensen die juist nu, in coronatijd, op een veilige manier van A naar B willen reizen”, constateert Visser. “Dat gaat beter met de auto dan met het openbaar vervoer. Ook zien veel mensen dat hun tweede auto’s ongebruikt voor de deur staan. Zij vervangen die liever door een deelauto. Vanwege de kosten. Maar er zijn er zeker bij die het ook in het kader van duurzaamheid doen”, luidt zijn vervolg.

Eén batterij
Eén van die deelautorijders is Renée Postma (zie foto). Zij maakt zelf gebruik van de Tesla van de Hilversumse Energie Transitie en is daar tevreden over. “Ik rijd zonder zorgen op één batterij naar Den Haag. Het is heel fijn om zeker te weten dat je niet hoeft bij te laden onderweg. Dat is het fijne van de Tesla, plus dat hij heel comfortabel is. Ik kom heel ontspannen aan op mijn werk”, vertelt de Hilversumse.

En het rijden in de Tesla blijkt naast beter voor haar portemonnee ook goed te zijn voor haar lijf. “Vroeger stopte ik regelmatig bij de benzinepomp. Nu kom ik veel minder bij de pomp en zo kom ik dus veel minder in de verleiding om te snoepen. Het is dus ook nog goed voor de gezondheid”, meldt Postma.

5,60 euro per uur
Want wat zijn de kosten voor de deel-Tesla dan? HET vermeldt dat deze wagen uit hun elektrische vloot te gebruiken is voor 5,60 euro per uur en dat er 20 cent per kilometer wordt gerekend. Deelnemers aan HET-deelauto kunnen de auto reserveren via de app. Daarmee gaat ook de betaling: de deelauto-gebruikers kopen credits, de kilometerprijs en de prijs per uur worden door de HET deelauto-app van de credits afgehaald.

Visser heeft nog een tip voor Hilversummers die geïnteresseerd zijn om eveneens deel te gaan nemen aan dit project. “Vraag wel altijd eerst een instructie-rit aan.” Nadere gegevens zijn te vinden op www.hetdeelauto.nl.

Beeld: De Hilversumse Renée Postma gebruikt de deel-Tesla van HET met de speciaal ontwikkelde app. Foto: © Foto Miché / Bastiaan Miché
Tekst: Ingmar Meijer
Bron: GOOI EN EEMBODE – Lees dit artikel over de Deel-Tesla als pdf.

Lees meer over het gebruik van van de HET deel-Tesla.

HET ziet stijging in gebruik van elektrische wagens Deelauto als alternatief voor openbaar vervoer

By | Het in de Media

Reizen met het openbaar vervoer mag alleen als het strikt noodzakelijk is en sinds kort is een mondkapje verplicht in bijvoorbeeld de bus en de trein. Daardoor blijven velen thuis. De deelauto wordt steeds meer ontdekt als alternatief om toch veilig en verantwoord te kunnen reizen.

Bij de lokale energiecoöperatie Hilversumse Energie Transitie, beter bekend als HET, merken ze een significante stijging van het gebruik van hun zeven deelauto’s. Vanaf het moment dat de ‘intelligente lockdown voorzichtig wordt losgelaten, zijn de elektrische deelauto’s van de coöperatie meer in trek. Dat bevestigt Rick Visser, projectleider e-rijden bij HET.

“Sinds een week of drie zien we een andere ontwikkeling”, meldt Visser. “Minder mensen willen bijvoorbeeld met de trein reizen en zij beginnen onze auto’s te ontdekken. Dat is een trend. Voor ons is dat goed, omdat wij graag willen voortbestaan, maar ook uit ideëel opzicht is het goed, want als mensen de auto pakken, laat ze dan vooral elektrisch rijden”, is zijn toevoeging.

Reserveren met app

In de zomer van 2018 heeft HET het deelautoproject opgestart. In Hilversum-Zuid en Hilversum-Oost heeft de lokale coöperatie een aantal elektrische auto’s staan die bijvoorbeeld met meerdere buren te delen is. Leden van de energiecoöperatie kunnen de auto’s gebruiken. Zij kunnen alle HET-deelauto’s in Hilversum rijden. Met de app reserveren zij een van de elektrische auto’s en kunnen er vervolgens mee de weg op. De HET-wagens – zwarte Nissan Leafs – hebben een eigen laadplek.

Qua onderhoud wordt er van de gebruikers wel verwacht dat ze de wagen netjes achterlaten. In de wagens zelf liggen hygiënische doekjes. HET raadt de gebruikers aan de wagen – en dan voornamelijk het stuur, de versnellingspook en de richtingaanwijzer- en lichthendel – voor en na het rijden goed schoon te maken. Op de website is in een filmpje meer te vinden over hygiëne volgens Visser.

Vanaf vorig jaar oktober zat er een aardige opgaande lijn in en toen kwam er ineens het coronavirus

“Vanaf vorig jaar oktober zat er een aardige opgaande lijn in en toen kwam er ineens het coronavirus”, zegt Visser. Ook voor HET gooide dat veel roet in het eten, zoals dat in bijna alle sectoren het geval is. Daardoor viel het gebruik van de auto’s behoorlijk stil. Een aanbod aan ouderenbond Senver en Versa Welzijn om de wagens tegen een gunstig tarief te gaan gebruiken in coronatijd bleek overbodig. Er waren genoeg mensen die hun eigen auto wilden gebruiken om hulp te bieden aan mensen die het zwaar of moeilijk hadden. “Eigenlijk was dat wel een mooie ontdekking.”

Wagenvloot

De opgaande lijn kwam dus weer toen het kabinet de versoepelingen aankondigde en het ‘normale leven’ weer langzaam op gang kwam. HET hoopt op meer bekendheid van de deelauto’s. Om duurzamer rond te rijden in Hilversum is met de gemeente ook een zogeheten Greendeal 2018-2020 gesloten. Volgens planning zouden er in de zomer van 2021 al twintig deelauto’s moeten staan. Van zo’n grote elektrische wagenvloot is nog geen sprake. De coöperatie hoopt op verlenging van de afspraak, ook omdat er mede door de coronacrisis vertraging is opgelopen.

Uitbreiding van het aantal laadpalen ligt in het verschiet. Deze maand nog komt er een bij Seinhorst. Volgende maand krijgt HET een plek bij de Lorentzvijver en in november is het centrum (Marktplein) aan de beurt. In de tussentijd – september of oktober – hoopt HET bij Theater Santbergen de eerste zonnestroomlaadpaal te realiseren.

Tekst: Ingmar Meijer Graphic: Thomas Wals

https://www.gooieneembode.nl/extra/175613/deelauto-als-alternatief-voor-openbaar-vervoer/KYKvUHDqZ50zPTvHuqhD-W-8_K15AImM12CVXRvyBvILctWyeBfVb3MCwQ72dd5wnDdM1ccOq2sotiXfY2QHQ6AGYGcxbJoKl-0hAgzdGxPftKFCWBda8bcRREnQ7-9E

HET werkt aan komst eerste zonnestroomlaadpaal

By | Het in de Media

HET heeft ook een Tesla in het assortiment als deelauto. (Foto: Jeroen Pool)

HILVERSUM – De Hilversumse Energie Transitie is bezig met de realisatie van de eerste zonnestroomlaadpaal. Dat moet het rijden op zonnestroom bevorderen. De lokale energiecoöperatie hoopt deze nieuwe voorziening dit jaar te kunnen presenteren. 

De locatie is bij Theater Santbergen – hoek Geuzenweg/Noorderweg. Daar liggen sinds vorig jaar al honderdtachtig zonnepanelen op het dak, die met begeleiding van de coöperatie gerealiseerd zijn. Logischerwijs is dit een goed startpunt voor HET, ook al omdat zij in dit deel van Hilversum werkt met het deelautoproject.

Volgens de coöperatie is zij nu druk bezig met het ontwerp van de aankoppeling van de zonnestroomlaadpaal en de vergunningsprocedure. Dit gebeurt allemaal in samenwerking met TU Delft, MRA-elektrisch, de gemeente Hilversum en is er steun van de provincie Noord-Holland en Stadsfonds Hilversum. Laatstgenoemde organisatie heeft eind februari al besloten 20.000 euro te geven aan dit duurzaamheidsproject.

HET hoopt dat de laadpaal in september of oktober een feit is. Dat hangt nog van een aantal factoren af, waaronder de concessie van de MRA en het verstrekken van de vergunning van de gemeente Hilversum. Op die twee zaken is het nu wachten.

Met het realiseren van deze voor Hilversum nieuwe laadpaal hoopt HET twee doelen te bereiken. Ten eerste krijgen de elektrische rijders – in jargon de EV-rijders genoemd – de mogelijkheid om elektrisch ‘nog schoner’ te rijden, aldus HET. En daar komt bij dat de energiecoöperatie zelf het netwerk aan deelauto’s kan uitbreiden, want bij Santbergen komt een eigen wagen te staan. “Zo kunnen bewoners in het centrum en Oost ook makkelijk een HET elektrische deelauto pakken”, is de uitleg.

Tekst Ingmar Meijer https://www.gooieneembode.nl/nieuws/natuur-en-milieu/175502/het-werkt-aan-komst-eerste-zonnestroomlaadpaal

Call Now ButtonBel ons