Category

Uncategorized

Verduurzamen eigen woning loont wél

By | Uncategorized

Verduurzaming van de eigen woning is niet rendabel. Dat was onlangs het bericht van het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving. HET boog zich over de kwestie en geeft een andere visie: in de meeste gevallen loont verduurzamen van de eigen woning wel. 

Lees artikel:Een frisse blik op kosten, financiering en meerwaarde van verduurzaming eigen woning dat vanuit HET Coöperatie hierover geschreven is.

Advies over financiering van verduurzaming van je huis?
Mail: Rene.kroeze@hetcooperatie.nl

Wethouder feliciteert 100ste HET deelautorijder

By | Uncategorized

De 100ste HET deelautorijder Veronique Ummels ontvangt felicitaties en een boeket uit handen van wethouder Bart Heller en Witho Oost van energiecoöperatie HET (Hilversumse Energie Transitie).

Ummels deed samen met haar partner Oscar Timmers al wel aan autodelen: ‘Maar, dachten we, waarom doen we dat niet elektrisch?’ Toen ze het gingen uitzoeken, bleken ze met HET deelauto zelfs voordeliger uit te zijn. ‘En ik heb nu drie auto’s op loopafstand.’

Bart Heller sprak zijn dank uit aan Ummels en aan HET Coöperatie voor deze concrete bijdrage aan de energietransitie. ‘Dat er in 2 jaar tijd al 100 deelrijders zijn, is veel sneller dan verwacht. Dat zegt wel iets over de populariteit van HET deelauto.’

Heller: ‘Energiecoöperatie HET heeft samen met Gemeente Hilversum een Green Deal om elektrische deelauto’s en laadpalen te bevorderen. En door gezamenlijk autogebruik komt er ook meer ruimte in de straat.’ De wethouder benadrukte het belang van HET deelauto voor leefbaarheid en duurzaamheid: ‘De klimaatcrisis wordt steeds concreter; we hebben nu twee hete zomers gehad. En het zijn al dit soort concrete bijdragen zoals elektrisch autodelen die samen de energietransitie vormen.’

Lees ook: ‘HET deelauto groeit sterk‘ inclusief de rapportage over hoe HET deelauto zich ontwikkelt.

HET deelauto groeit sterk

By | Uncategorized

Green Deal autoproject na dal flink in de lift

HET deelauto, een project van Hilversumse Energie Transitie (HET) zit flink in de lift. Vanaf juni is het aantal elektrische deelautorijders bij HET Coöperatie sterk gegroeid. Zomer en najaar van 2019 kenden een lastige start. In 2020 was er eerst groei maar daarna kwam corona, waardoor de groei weer stil kwam te liggen.

Rick Visser, coördinator HET deelauto: ‘We hebben in korte tijd de mijlpijl van 100 deelrijders weten te bereiken. Dit dankzij heel veel inspanning van staf en vrijwilligers.’

Jeroen Pool, coördinator van HET voegt er aan toe: ‘Dat blijft de grote meerwaarde van de Green Deal met de gemeente. Het gaat onze coöperatie en onze vrijwilligers en deelrijders niet om het geld. We zetten iets op waarvoor pure marktpartijen niet de kracht hebben die HET wel heeft: betrokken leden die met een groot uithoudingsvermogen werken aan wat ze belangrijk vinden: schone en gedeelde mobiliteit in je naaste omgeving.’

Meer lezen over hoe HET deelauto zich ontwikkelt? Lees de Rapportage over HET deelauto.

Wie meer wil weten over hoe je kunt meedoen met HET deelauto kan naar hetdeelauto.nl gaan.

Beeld: Aantal leden van HET deelauto in Oost-Hilversum, Zuid-Hilversum en in totaal.

Wekelijks Energieloket in De Koepel – Kerkelanden

By | Uncategorized

In september en oktober kunnen inwoners van Hilversum elke woensdag terecht bij HET Energieloket van HET Coöperatie. 

Bij het loket kun je terecht voor:

  • Vragen over je energieverbruik. Wil je geld besparen op je energierekening? We geven tips en advies hoe je dat gemakkelijk kunt doen.
  • Informatie over het haalbaarheidsonderzoek Duurzame Warmte, dat tot eind van het jaar loopt in de wijk. Er wordt uitgezocht of het haalbaar en betaalbaar is om warmte uit het kanaal de wijk in te leiden.
  • Het aanvragen van een gratis energiecoachgesprek voor je woning. Hoe kun je op een eenvoudige manier thuis energie besparen? Dat kan met energiezuinige lampen, minder waterverbruik etc. En, je krijgt een tegoedbon ter waarde van € 65,- Hiermee kun je (eventueel met hulp van HET) naar keuze producten bestellen via Energiebespaarshop.nl

Doe mee en kom naar het

Energieloket Kerkelanden in De Koepel
Kapittelweg 399A
Woensdags 9:30 – 11:30 uur
In de maanden september en oktober 

De medewerkers van HET Energieloket werken coronaveilig 

Informatiemarkt Isoleren en Verduurzamen woning 26 september

By | Uncategorized

HET en HilverZon organiseren samen een informatiemarkt

Kom naar de informatiemarkt
Wil je weten welke verschillende energiebespaarmaatregelen mogelijk zijn in jouw huis? Op de informatiemarkt laten duurzame ondernemers aan de hand van informatie en voorbeelden zien welke verschillende maatregelen en producten er zijn om je woning te verduurzamen. Denk aan bodem- of vloerisolatie, het isoleren van de spouw of de voordelen van dubbel glas.

Verder kun je op de markt informatie krijgen over zonnepanelen voor het opwekken van je eigen stroom thuis, het waterzijdig inregelen van je CV en is er een financiële vraagbaak.

Ook zijn er op de markt praktijkvoorbeelden van mede-inwoners hoe zij de verduurzaming van hun huis hebben aangepakt. Zoek ze op en stel je vragen.

Collectieve inkoop Isolatiemaatregelen – doe mee
Verduurzamen hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn als je op de markt besluit mee te doen aan de collectieve inkoopactie van Energie Verbonden. Doe mee en laat je als woningbezitter ontzorgen bij het nemen van energiebespaarmaatregelen en profiteer van een scherpe prijs-kwaliteitverhouding.

Maak gebruik van de subsidiemaatregelen
Waarom juist nu verduurzamen? Omdat het nu nog voordeliger kan zijn! Voor de komende periode (oktober – december 2020) is de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)-regeling door de overheid aantrekkelijker gemaakt.

“Bij het uitvoeren van twee isolatiemaatregelen is de subsidie tijdelijk verhoogd van 20% naar 30%”.

Voor meer informatie: https://collectieveinkoop.energieverbonden.nl/actie-isolatie/

Inschrijven voor de collectieve inkoop kan vanaf half september.

Kerkelanden
Deze markt organiseren we ook in het kader van het haalbaarheidsonderzoek duurzame warmte Kerkelanden, dat loopt tot eind 2020. Een groep actieve wijkbewoners is aanwezig. Ze zijn onlangs een initiatief gestart en willen dat met (mede-wijk)bewoners delen. Zoek ze op en doe mee.

Informatiemarkt Isoleren en Verduurzamen woning

Waar? Emmaus Parochie, Kerkelandenlaan 5, 1211 NE Hilversum
Wanneer? Zaterdag 26 september, van 12 – 17u
Graag aanmelden via info@hetcooperatie.nl ivm coronomaatregelen. Geef bij de aanmelding aan voor welk tijdslot je wilt komen: 12u, 14u of 15.30u.

Wijkbewoners werken aan energieneutraal Kerkelanden

By | Uncategorized

Initiatiefnemer Edwin de Haan: ‘De energie van samen’

Edwin de Haan is trekker van een initiatiefgroep van wijkbewoners die samenwerken om Kerkelanden energieneutraal te krijgen. HET Coöperatie interviewde hem over het hoe en wat van deze bewonersgroep.

Wie zijn jullie?
Wij zijn zeven enthousiaste bewoners van Kerkelanden, die samen kijken hoe we de energietransitie van de buurt vorm kunnen geven. Leden van de initiatiefgroep wonen verspreid in de wijk en vertegenwoordigen  woningeigenaren, VvE’s en particuliere huurders.

Graag willen we meer buurtbewoners en bedrijven bij de groep betrekken om zo een coöperatie te worden; representatief voor de hele wijk. We zijn ontstaan uit de HET klankbordgroep Kerkelanden, die meedenkt over een mogelijk warmtenet in de wijk.

Wat doen jullie?
Ons doel is een zichzelf bedruipende, duurzame, leefbare CO₂-neutrale wijk, met de hoogste isolatiegraad in 2025, aardgasvrij in 2030 en CO₂-neutraal in 2035. We willen vooral bereiken dat mensen gaan meedenken en iets gaan doen aan energiebesparing en opwekking.

Er zijn heel veel manieren waarop je je huis en wijk kunt verduurzamen. In de toekomst zal heel Nederland van het gas af moeten en wij willen als bewoners van Kerkelanden daar zelf invulling aan gaan geven. We onderzoeken welke oplossingen er mogelijk zijn en rekenen de kosten ervan door. We willen innovatieve bedrijven gaan uitnodigen om te kijken of hun ideeën bij ons in de wijk in de praktijk werken.

We leggen opties naast elkaar om mensen zo veel mogelijk keuzemogelijkheid te geven. Op deze manier kunnen we als wijk invloed uitoefenen hoe we warmte gaan organiseren en zorgen dat het voor iedereen plezierig en comfortabel wonen wordt, met minimale kosten.

Voor wie zijn jullie er?
Voor iedereen in Kerkelanden, bewoners en bedrijven. We zijn op zoek naar ideeën en meningen van iedereen voor het beste resultaat. Bewoners en bedrijven kunnen ergens aan meedoen of zelf met andere ideeën komen.

Wat is jullie werkwijze?
Enthousiasmeren, van elkaar leren én verleiden om mee te doen. Via een zogenaamde community of practice gaan we  bijeenkomsten organiseren waar actieve wijkbewoners hun verhaal doen, zodat anderen gebruik kunnen maken van de kennis en kunde die zij al hebben opgedaan. Op deze manier willen we Kerkelanden in beweging krijgen om tot een oplossing te komen die bij een ieder past.

Het is heel logisch en handig om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Toen het garagedak van mijn buren lekte, hebben ze onze aanpak van dakisolatie overgenomen. Nu hebben ze net als ik isolatie en zonnepanelen. Toen ik laatst begon over HR++ glas, waren ze ook erg geïnteresseerd.

Waarom doen jullie dit?
Het gaat om ‘de energie van samen’; het project kan alleen slagen als de bewoners en bedrijven gezamenlijk de schouders eronder zetten. Samen de mogelijkheden bekijken, samen isoleren, samen energie opwekken. En samen de succesverhalen verspreiden over de rest van de wijk.

Interesse?
Contact opnemen en aanmelden kan bij kerkelanden@protonmail.com

Webinar Grootouders voor het Klimaat

By | Uncategorized

Eind juni organiseerde HET in samenwerking met ‘Grootouders voor het Klimaat’ een interactief webinar voor bewoners van Kerkelanden in het kader van het haalbaarheidsonderzoek duurzame warmte.

Dit onderzoek voert HET tot eind van dit jaar samen uit met Waternet (onderzoekt opties warmtebron) en Firan (verkent infrastructuur nodig voor levering van warmte). HET verzorgt  de bewonersinformatie en participatie, zodat zoveel mogelijk wijkbewoners kennis nemen van het onderzoek en hun mening kunnen geven.

Radicale omslag
Kerkelanden heeft relatief veel oudere bewoners. Kees van Deelen, een van de vele grootouders van ‘Grootouders voor het Klimaat’ was graag half maart een lezing komen geven. Helaas moest dat vanwege de coronacrisis uitgesteld worden en kon dat uiteindelijk alleen via een webinar. Kees hield aan de hand van voorbeelden en grafieken een duidelijk verhaal over klimaatverandering. Hij liet zien hoe in de loop der tijd klimaatverandering is ontstaan, welke aspecten daarbij van belang zijn, wat de rol van de mens is. Ook stipte hij aan welke afspraken er gemaakt zijn om CO2-uitstoot te reduceren (akkoord van Parijs), wat de verschillende scenario’s zijn voor de toekomst en wat we er zelf aan kunnen doen om de uitstoot te verlagen en de opwarming van onze planeet te vertragen. En … belangrijk, hij gaf aan dat we al eerder een radicale omslag hebben weten te bereiken. Het kan, veranderen en ons aanpassen.

Toekomstvisie
Tijdens het webinar polsten we af en toe de mening van de deelnemers over bijvoorbeeld hun visie op de toekomst. Zoals een deelnemer in de chat schreef: “De stikstofcrisis, de biodiversiteitscrisis, de klimaatcrisis dwingen ons nu ook om anders met de aarde om te gaan. Er moet nog veel gebeuren, maar ik vertrouw erop dat het ons gaat lukken om anders te gaan leven. Door de coronacrisis blijkt dat we heel goed thuis kunnen werken. Dat zal al helpen.”

De lezing werd als informatief en inspirerend ervaren, vragen werden adequaat beantwoord. ‘Grootouders voor het Klimaat’ zet zich – onder meer met zo’n lezing – echt geweldig in voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Zie grootoudersvoorhetklimaat.nl voor meer informatie.

Interesse?
Als inwoner van Hilversum ook interesse om zo’n webinar bij te wonen? Stuur dan een mail naar info@hetcooperatie.nl. Mochten we voldoende aanmeldingen binnen krijgen, dan vragen we de ‘Grootouders’ dit webinar nogmaals te verzorgen. Ze steken graag meer mensen aan met dit ‘klimaatvirus’ om onze maatschappij, onze aarde, anders in te richten voor de toekomst.

Consultatie over Regionale Energie Strategie

By | Uncategorized

Dinsdagavond 30 juni hield HET – aansluitend op de Algemene Ledenvergadering – een online ledenconsultatie over de Regionale Energie Strategie (RES). 

In het kader van het landelijk Klimaatakkoord is vorig jaar een proces in gang gezet om te komen tot gedragen voorstellen voor het opwekken van duurzame energie, via wind, zon en warmte. De uitwerking van deze Regionale Energie Strategieën gebeurt in dertig RES-gebieden die samen 35 TWh duurzame energie moeten gaan opleveren. Hilversum maakt deel uit van de subregio Gooi- en Vechtstreek, en die regio maakt weer onderdeel uit van de RES-regio Noord-Holland Zuid, samen met nog vijf andere subregio’s.

Het planproces
Op basis van het RES-proces in Noord-Holland Zuid zijn recent de conceptplannen gepresenteerd, de RES 1.0. Voor Gooi- en Vechtstreek gaat het daarbij om tien zogenaamde zoekgebieden (zie kaartje hieronder) waarvan gesuggereerd wordt dat daar het beste zonnepanelen en windmolens geplaatst kunnen worden en warmte opgewekt kan gaan worden. Die voorstellen liggen nu ter bespreking in de regio’s en gemeentes. Nu is dus ook het moment om hierover een mening te vormen en die mee te geven in het planproces. In de RES 2.0 zullen bijgestelde plannen worden gepresenteerd, waarin rekening wordt gehouden met reacties die zijn gegeven.

De consultatie
Het gesprek werd ingeleid door Jeroen Pool van HET en de plannen toegelicht door energie-expert Ivo Booijink. Daarna gingen we in interactief gesprek met deelnemers.

Meepraten?
Heb je vragen of wil je je inbreng geven? Dan kun je e-mailen naar: info@hetcooperatie.nl

Meer info
Brief HET en HilverZon aan gemeenteraad ivm RES
Aanbeveling aan partijen in GR Hilversum inzake concept-RES.v3.1juli20
HET en HilverZon in de media over de RES

Beeld: Voorgestelde RES-zoekgebieden Gooi- en Vechtstreek; nrs 7-10 in en om Hilversum

HET Algemene Ledenvergadering: corona-effect en meer ledeninbreng

By | Uncategorized

Op 30 juni hield HET de wegens corona uitgestelde voorjaars-ALV. Het was een succesvolle online vergadering. De bestuursleden zoomden vanuit de HET basis in De Kleine Lelie, en 24 deelnemers vanuit hun studeer- of huiskamer.

Er is een serie besluiten genomen. De eerste was over de toetreding van Justine Ros en Ruud van Bokhorst tot het bestuur, dat daarmee nu uit vier bestuursleden bestaat.

Daarnaast lag het jaarverslag inclusief jaarrekening 2019 voor ter goedkeuring. Na een toelichting van penningmeester Marcel Jairam, is dit goedgekeurd en is het bestuur bedankt voor zijn werk in 2019, de formele decharge.

Coronacrisis
De blik vooruit wordt sterk getekend door de coronacrisis – zo bleek uit de toelichtingen van coördinator Jeroen Pool en Marcel Jairam. De twee kernprojecten van HET – HET deelauto en de Energie Bespaar Adviezen – zijn hier hard door geraakt. De begroting 2020 is daarmee op zijn kop komen te staan. Het bestuur was genoodzaakt tot het doen van verschillende ingrepen, waaronder de pijnlijke reductie van de betaalde inzet van projectleiders en -adviseurs.

Gelukkig treedt er weer herstel op; vooral van HET deelauto. In juni zijn er vijftien nieuwe rijders bijgekomen en dus een herstel van de inkomstenstromen. Toch lijkt er nog sprake van een beperkt negatief resultaat 2020 uit de prognoses op 1 juni, maar er is hoop dat de nieuwe prognoses weer een positief perspectief zullen opleveren.

Meer ledeninbreng
Verder gaf de ALV een basis voor de versterking van het democratisch gehalte van de coöperatie, en wel op twee punten. Ten eerste heeft HET vanaf nu een kascommissie, gevormd door twee leden die de boeken over 2020 gaan controleren. Daarnaast krijgt HET een werkgroep RES (Regionale Energie Strategie). Een aantal leden gaat actief meedenken en meepraten over het RES-proces en hoe we daar vanuit HET (wellicht ook in samenspraak met HilverZon) standpunten over gaan innemen en acties op ondernemen. Met inzet op lokaal eigendom van opwekfaciliteiten is dat voor HET een erg kansrijk perspectief.

Interesse?
Interesse om de kascommissie dan wel de werkgroep RES te versterken?
Of een bestuursfunctie te vervullen? Mail dan even naar info@hetcooperatie.nl 

Beeld: Jos Snels, voorzitter HET bestuur leidde de ALV

Klankbordgroep Kerkelanden over wijkwarmtebedrijf

By | Uncategorized

Eind juni heeft HET een online sessie gehad met de klankbordgroep van wijkbewoners die meedenken over het haalbaarheidsonderzoek duurzame warmte Kerkelanden. Dit keer ging de wijkconsultatie vooral over een mogelijk op te zetten coöperatief wijkwarmtebedrijf in Kerkelanden.

Mocht het haalbaar blijken een warmtenet aan te leggen – waarmee warmte vanuit het kanaal de wijk ingeleid wordt – dan zou zo’n coöperatief warmtebedrijf de levering voor zijn rekening kunnen nemen.

Wat zijn de voorbeelden en ervaringen tot nu toe? Waar in het land wordt er al gewerkt met een wijkwarmtebedrijf? Deze Ins & Outs van een wijkwarmtebedrijf werden door projectadviseur Gjalt Annega in hoofdlijn gepresenteerd, waarna we in gesprek zijn gegaan met de klankbordgroep.

De organisatorische en juridische aspecten en de financiële haalbaarheid passeerden de revue. Gjalt Annega gaf uitleg over de in ontwikkeling zijnde Warmtewet 2 en de Transitievisie Warmte. Mocht het haalbaarheidsonderzoek naar duurzame warmte voor Kerkelanden interessante resultaten opleveren dan is het van belang dat die meegenomen worden in de Transitievisie Warmte. Zo’n visie moet elke gemeente, ook Hilversum, eind 2021 klaar hebben liggen. In die visie wordt voor elke wijk aangegeven welke duurzame warmte-optie het meest geschikt lijkt.

De leden van de klankbordgroep hadden een scherp gehoor en een kritische blik. Over de bron, de exploitatie en/of over de levering kun je als wijkwarmtebedrijf eigenaarschap nemen. Er zijn allerlei soorten mogelijkheden, die je met deze variabelen kunt maken. Het voorgestelde keuzepalet dient nog verder uitgediept te worden. Vragen daarbij zijn onder meer: Welke risico’s kleven er aan de verschillend opties, wat zijn de voor- en nadelen en in welke configuraties (ook technisch haalbaar én betaalbaar) kun je die realiseren? Wat gebeurt er als je aan de verschillende ‘knoppen’ draait; welke variant komt er dan als interessantste uit voor een wijkwarmtebedrijf in Kerkelanden?

Kortom, er is nog werk aan de winkel. Het was een inspirerende meeting met veel interessante inzichten die we met elkaar gedeeld hebben. Partners in het haalbaarheidsonderzoek Firan en Waternet zullen na de zomervakantie ook elk hun bevindingen tijdens een eigen sessie aan de klankbordgroep presenteren.

Call Now ButtonBel ons