Category

Uncategorized

29 april – Marjan Minnesma over de Thuisbaas-aanpak om je huis te verduurzamen

By | Uncategorized

Op 29 april  houdt Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, een lezing over lokaal klimaatbeleid en de Thuisbaas-aanpak om je huis te verduurzamen. HET Coöperatie en Thuisbaas helpen je samen bij het verduurzamen van je huis, nu met een extra steun in de rug. 

HET is in 2021 de samenwerking aangegaan met Thuisbaas. Thuisbaas is onderdeel van de klimaatorganisatie Urgenda, onder meer bekend van het vonnis tegen de staat. Dat vonnis heeft ertoe geleid dat het Rijk extra middelen heeft verschaft om met Thuisbaas meer huizen aardgasvrij te maken, ook in Hilversum.

Met de Thuisbaas-aanpak wordt je huis in één slag aardgasvrij of daarvoor geschikt. Er lopen nu al drie projecten in deze samenwerking, met HET-leden die deze uitdaging willen aangaan. De weg naar een aardgasvrije woning is niet makkelijk, maar Thuisbaas heeft een aanpak die succes heeft. Recent werd Thuisbaas nog als voorbeeld aangehaald in de Gooi- en Eembode.

Huiseigenaren gezocht 
Dat smaakt dus naar meer. Ons doel is om dit jaar drie Hilversumse bestaande huizen te verduurzamen samen met Thuisbaas. Omdat de ervaring leert dat niet iedereen die start met het proces het ook afmaakt, zoeken we meer huiseigenaren die hier hun kans zien. Dit jaar krijg je een extra steun in de rug: de technische opname kost je niets als je het renovatietraject laat uitvoeren, en maar €300,- (normaal €950,-) als je toch besluit dat niet te doen.

Ervaringen
De mensen van Thuisbaas houden zich al jaren bezig met het begeleiden en uitvoeren van gedegen en effectieve klimaatrenovaties. Over de opgedane ervaringen en bereikte resultaten kun je hier meer lezen: je bent niet de eerste, velen gingen je al voor.

Lezing Marjan Minnesma 29 april
Op 29 april (van 19.30 tot 21.00) geeft Marjan Minnesma uitleg over de kansen en meerwaarde van de Thuisbaas-aanpak.  Zet in je agenda en haak aan. De link om de lezing online te volgen, staat op HETcooperatie.nl/agenda.

HET deelauto demonstratiedagen in Kerkelanden

By | Uncategorized

Een elektrische auto om de hoek? HET deelauto maakt het mogelijk. In Hilversum zijn nu negen HET deelauto’s beschikbaar. En we willen ook in Kerkelanden starten!
Interesse? Kom naar een HET deelauto demonstratie in de wijk!

HET deelauto is opgezet door HET Coöperatie in samenwerking met de gemeente. Je wordt lid van HET  voor € 2,- per maand. Na de proefrit kun je op pad. Reserveren en betalen gaat simpel via de app. Rijden kan al vanaf € 4,10 per uur plus € 0,20 per km. Verder zijn er geen kosten; niet rijden is niet betalen. HET deelauto is daarom meestal veel voordeliger dan een eigen auto of huurauto.

Demonstratiedagen HET deelauto Kerkelanden
HET deelauto bekijken? Meer info of een proefrit?
Kom langs tussen 14-16 uur (corona-proof) op een van onderstaande dagen.
Meld je aan voor een tijdstip via deelauto@hetcooperatie.nl of bel/app 06 1478 4604.
Vermeld naam, datum en tijdstip waarop je komt kijken.

Woensdag 14 april: Comeniushof

Zaterdag 17 april: Winkelcentrum 

Dinsdag 20 april: Calvijnhof

Zaterdag 24 april: Winkelcentrum

Woensdag 28 april: Joh. Huslaan

Zaterdag 1 mei: Zwinglilaan

Zaterdag 8 mei: Kloosterlaan

28 april – Infosessie Energie-opwek in Gooi en Vechtstreek: RES 1.0

By | Uncategorized

De RES staat voor de Regionale Energie Strategie. Je kunt je laten informeren over de RES 1.0 in Noord-Holland Zuid via een online informatiesessie op 28 april. Lees hier meer en denk met ons mee!

Verdeeld over Nederland zijn dertig regio’s met zo’n strategie bezig. Hierin staat beschreven hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken, en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken. Hilversum valt onder de regio Noord-Holland Zuid, en vormt met Gooi en Vechtstreek een subregio daarbinnen.

In  de RES wordt een uitwerking gemaakt van het nationale Klimaatakkoord. Die RES gaat maatregelen omvatten om in Nederland tot in totaal  35 Terawattuur (TWh) schone elektriciteitsopwekking te komen. In de regio Gooi en Vechtstreek gaat het om een toename van de huidige 21 gigawattuur (GWh) naar 321 GWh aan zonne- en windenergie. Dat is bijna net zoveel als het elektriciteitsverbruik van alle huishoudens in de regio.

Vanaf 2019 is gewerkt aan een concept-RES. Voor Hilversum is die in juni 2020 besproken in de gemeenteraad, wat leidde tot een zogenaamde zienswijze vanuit de gemeente – en vanuit talloze andere partijen. HET heeft daar destijds over ingesproken. Al die zienswijzen zijn nu verwerkt en opgenomen in de RES 1.0. Die wordt weer breed besproken.

Op zoek naar nieuwe opwekkansen
Van de oorspronkelijke tien zoekgebieden in de concept-RES Gooi- en Vechtstreek zijn er negen afgevallen, terwijl er maar één nieuwe is bijgekomen. Het verkennen van nieuwe opweklocaties is dus nodig. Dit wordt ondersteund vanuit de Lokale Participatiecoalitie. HET draagt graag bij met het zoeken naar en ontwikkelen van goede locaties voor zonne-energie (en wellicht toch kleinschalige wind) gevonden worden. Lees bijvoorbeeld over het Masterplan Zonnesnelweg van actief HET-lid Ron Spuijbroek. En in Kerkelanden is HET bezig met het ontwerp van een zonneparkeerplaats; een van de  opties die in de RES voor Gooi en Vechtstreek als kansrijk worden gezien. Want we moeten ook in het Gooi bijdragen aan de opwektaakstelling duurzame energie, om de klimaatverandering af te remmen. Heb jij daar ook ideeën voor? Laat ons dat weten.

Meer weten? Of je mening geven?
-Sluit aan bij de informatiesessie op 28 april, van 20:00-21:00 uur
-Laat je mening weten via info@hetcooperatie.nl
-Lees meer in dit artikel, met onderaan enkele informatieve links.

Verduurzaming VvE’s: HET helpt bij zon op dak (en meer)

By | Uncategorized

HET werkt al jaren aan het bevorderen van zon op daken; voor particulieren, bedrijven en VvE’s (Verenigingen van Eigenaren). Het meest recente resultaat is de zonne-installatie op VvE Schuttersheide, in Boomberg. VvE’s die zelf duurzame elektriciteit willen opwekken, kunnen vanaf 1 april gebruik maken van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking.  

Vanaf maart 2021 liggen op de VvE Schuttersheide zestig zonnepanelen, die duurzame stroom opleveren voor de CVZ, ofwel de Collectieve Voorzieningen. Bij Schuttersheide is dat redelijk wat, omdat er vier liften in het complex zijn.

Ruud Eggens, actief vrijwilliger voor HET, zegt hierover: ‘Het was geen eenvoudig proces om de panelen te plaatsen. In totaal waren er vier pogingen nodig. Bij de eerste in 2018 stond HET ons ter zijde en was het plan om een postcoderoos te realiseren. Met de daarbij opgedane kennis is het ons uiteindelijk gelukt. Ons complex ligt in een Beschermd Stadsgezicht. De eisen die de gemeenteafdeling Welstand aan de plaatsing van de – vanaf de straat onzichtbare panelen – stelde, werkten sterk vertragend. Uiteindelijk zijn alle partijen tevreden en trots met het resultaat, de aanhouder wint. Maar uithoudingsvermogen heb je wel nodig’.

Subsidie SCE stimuleert zon op VvE’s
De hernieuwde postcoderegeling maakt het voor VvE’s extra aantrekkelijk met zonnestroom aan de slag te gaan. De nieuwe regeling heet SCE, ofwel Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Daar vallen ook VvE’s onder. De SCE garandeert een vaste prijs per kilowattuur. Dit betekent dat vooraf beter te bepalen is hoe snel de investering is terugverdiend. Meer duidelijkheid moet ertoe leiden dat meer VvE’s zonnepanelen op hun dak gaan leggen. Met die regeling ontvangt een VvE voor 15 jaar een vaste vergoeding van 14,6 cent per opgewekte kWh groene stroom. Daarmee verdient een installatie zich in 8 tot 9 jaar terug, afhankelijk natuurlijk van de investeringen en de ligging van het dak.

HET werkt aan verduurzaming met VvE’s
Ook met andere VvE’s is HET actief. Dat kan, net als bij Schuttersheide, gaan om zonnepanelen. Of breder over energiebesparing, groene MJOP’s (Meerjaren Onderhoudsplannen) en integrale verduurzamingstrajecten richting aardgasvrij(-ready). Dat doet HET in samenwerking met onder meer Gooisch Beheer, die zestig VvE’s onder beheer heeft.

Meer informatie?
Check de RVO-website, of neem contact op via info@hetcooperatie.nl.
Meer lezen? Zie dit artikel over de SCE voor VvE’s in de Volkskrant.

Beeld: foto Schuttersheide met panelen

 

 

Enquête en bijeenkomsten energie besparen en aardgasvrij wonen

By | Uncategorized

Gemeente Hilversum roept iedereen op zijn/haar mening te geven over verduurzamen van de woning en over de woonvisie. Hiervoor heeft zij een enquête uitgezet. Deze staat op www.startvragenlijst.nl/hilversum

De enquête kan tot 11 april ingevuld worden.

De resultaten van deze enquête gebruikt de gemeente voor het opstellen van de Transitievisie Warmte. In dit plan komt te staan wat er nodig is om huizen te verduurzamen en om in de toekomst de overgang naar aardgasvrij het beste te kunnen maken.

Dit plan kan de gemeente niet maken zonder inbreng van jou. Energie besparen en aardgasvrij gaat over jouw woning en jouw wooncomfort. Voor een goed plan is het essentieel te weten wat jij belangrijk vindt, wat jouw zorgen zijn en hoe jij ondersteund en betrokken wilt worden.

Lees hier meer over op www.bouwenaanhilversum.nl/transitievisiewarmte

Bijeenkomsten
Naast de enquête worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren. De bijeenkomsten vinden plaats in de maanden april tot en met juni. Binnenkort volgt meer informatie op www.bouwenaanhilversum.nl/transitievisiewarmte.

Eerst isoleren
Wat bespaard wordt, hoeft niet opgewekt te worden. Het isoleren van je woning levert meer comfort op en een lagere energierekening. Laat je wel goed en professioneel voorlichten. Daarbij ben je bij HET op de goede plek.

Na het Klimaatalarm

By | Uncategorized

HET heeft op 14 maart actief meegedaan met het Gooise Klimaatalarm. Maar het is cruciaal om lokaal invulling te blijven geven aan klimaatacties.

Verschillende HET-ers waren paraat en hebben luid alarm geslagen. De landelijke actie vond in ruim veertig steden plaats. In Hilversum sloegen we met HET alarm met een van de HET-deelauto’s, die 5 minuten meegetoeterd heeft. De actie trok veel aandacht van de pers en in sociale media.

Aangezien dit alarm bedoeld was om mensen bij de verkiezingen klimaatbewust te laten stemmen, moeten we helaas constateren dat dit niet voldoende heeft geholpen. De linkerflank in de Tweede kamer die voor een steviger klimaatbeleid is, is niet gegroeid. Des te meer blijft het van cruciaal belang lokaal concreet invulling te geven aan klimaatacties, zoals energiebesparing, collectieve inkoop van isolatie en zonnepanelen en schoon rijden met de elektrische deelauto’s van HET.

Plan voor zonneparkeerplaats in Kerkelanden

By | Uncategorized

Zonneparkeerplaats combineert energietechnieken; op weg naar WES

HET Coöperatie is afgelopen maand met een werkgroep van Kerkelanders gestart met het ontwerpen en uitwerken van een voorstel om een zonneparkeerplaats te realiseren in de wijk Kerkelanden. Dit is onderdeel van het streven naar een energieneutraal Kerkelanden, en vooral een opstap om verschillende energietechnieken te combineren.

Het gaat om opwekken van zonnestroom, laden op zonnestroom voor elektrische auto’s en ontladen (het zogenaamde bidirectionele laden, ofwel in twee richtingen, zowel laden als ontladen) en opslag van zonne-energie. De autobatterij en de vaste batterij geven samen extra opslagmogelijkheden.

Hiermee wordt de basis gelegd om daarna, als vervolgstap, te komen tot een Wijk Energie Systeem, ofwel WES. Daarbij worden ook huizen aangesloten, die direct uit de auto’s of de vaste batterij energie kunnen betrekken. En met hun zonnepanelen kunnen bijdragen aan het opladen natuurlijk. Dat is dan lokaal opgewekte zonnestroom, zodat zo min mogelijk elektriciteit van het net gehaald hoeft te worden. Zulke zogenaamde systeemintegratie zal een kernelement van de energietransitie worden.

De werkgroep is enthousiast begonnen, en wordt gevormd door drie Kerkelanders, die deels ook in het bestuur van de Ver-KEN zitten, de Vereniging Kerkelanden Energie Neutraal. We starten met een grove uitwerking.

De locatiebepaling in de wijk is een belangrijke vraag, waar we de wijkbewoners, via Ver-KEN en in een directe benadering, bij betrekken. Voor het project kijken we daarbij ook naar voorbeelden elders, zoals in Bloemendaal, Culemborg en Dronten.

Op 5 maart, vlak voor de opening, bezochten Jeroen Pool en Ron Spuijbroek (zie foto), die het project vanuit HET begeleiden, de Solar Parking Dronten. Esger Schouten van PetaWatts, die de opslag op die locatie regelt en ook de werkgroep in Kerkelanden begeleidt, leidde hen rond, een zeer inzichtgevende en leerzame ervaring.

Vragen of tips?
We horen die graag, via jeroen.pool@hetcooperatie.nl

Kiezen voor klimaat: kieshulp voor de klimaatkiezer

By | Uncategorized

De verkiezingen komen er aan op 15-17 maart 2021. Het is duidelijk: het roer moet nú om en we moeten aan alle klimaatknoppen draaien om een leefbare wereld achter te laten. Dus ook stemmen op een klimaatpartij. Maar welke partij past het beste bij jou? Kieshulp voor de klimaatkiezer.

Twee derde van de Nederlandse kiezers noemt het klimaatstandpunt van de partij belangrijk, blijkt uit onderzoek. 91% van de Nederlanders vindt dat een nieuwe regering meer moet doen tegen de klimaatcrisis. Uit ander onderzoek blijkt: ‘Klimaat, milieu en duurzaamheid’ is na gezondheidszorg het belangrijkste thema; voor jongeren staat het zelfs op één. Maar welke partij kies jij?

Kieshulpen bij klimaat
Er zijn heel wat wijzers en lijsten om je bij je keuze te helpen. Om te beginnen; een overzicht van duurzaamheidsdeskundige Paul Hendriksen. Bekijk in één oogopslag de data waarop we in Nederland CO2-neutraal zouden moeten zijn volgens de partijen. Hendriksen: ‘Er worden prachtige beloften gedaan om de klimaatcrisis aan te pakken. In werkelijkheid kiezen partijen er massaal voor om de wetenschap te negeren. Resultaat: een grotendeels onleefbare planeet, nog deze eeuw. Nederland zou vanwege de grote voetafdruk de CO2-uitstoot feitelijk over vier jaar op nul moeten hebben. Bij geen van de partijen zie je dit streven in het programma.’ BIJ1 en Partij voor de Dieren (PvdD) komen het dichtstbij met hun streven naar CO2-neutraliteit in 2030.

Het CPB en het PBL hebben verkiezingsprogramma’s doorgerekend en wat blijkt? De meeste partijen zullen hun eigen klimaatdoelen niet halen en schuiven de kosten voor economisch herstel door naar de toekomst; lees meer in Duurzaamnieuws.nl.

Op kiesvoorklimaat.nu vind je vijf klimaatkieswijzers:
In de Jij Kiest Wijzer van Milieudefensie valt op dat GroenLinks en PvdD steeds in hetzelfde vakje te vinden zijn, behalve bij de stelling ‘Nederland stemt niet in met vrijhandelsverdragen die onze eigen boeren benadelen, zoals CETA.’ Daar is PvdD ingedeeld bij ‘eens’ en GroenLinks bij ‘deels eens’. Kijk voor toelichting in de Jij Kiest Wijzer. Het Klimaatlabel (zie hieronder) van kiesklimaat.nl is gebaseerd op het stemgedrag van partijen in de Tweede Kamer ten aanzien van klimaatgerelateerde thema’s. Niet gebaseerd op woorden maar op daden dus. Of kijk naar de Klimaatwijzer van de Jonge Klimaatbeweging, de Duurzame Kieswijzer van de Wereld van Morgen en de NVDE die de partijprogramma’s vergelijkt op het thema hernieuwbare energie.

Ook Independer zet de standpunten op een rij ten aanzien van de energietransitie. En MVO Nederland vergelijkt de programma’s op zeven thema’s van de ‘nieuwe economie’. Vind jij het vooral belangrijk dat er wordt ingezet op een plantaardiger voedselsysteem (tel uit je klimaatwinst)? Kijk dan naar de newfoodkieswijzer.nl.

Algemene stemhulpen
Breder kijken dan duurzaamheid? Ook algemene stemhulpen, zoals Stemwijzer en Kieskompas, geven inzicht. Er komt daarin een selectie van duurzaamheidsthema’s aan bod. Of bekijk het stemgedrag in de afgelopen kabinetsperiode op stemmentracker.nl of de Instagrampagina MotieMeter. Op partijgedrag.nl vergelijk je partijen qua stemgedrag, op alle moties óf per onderwerp.

Lees verder: Meer overwegingen en vergelijkingen – onder meer ten aanzien van partijstandpunten over kernenergie en Europa – in Kiezen voor klimaat op Greenpossible.nl

Hilversummer komt met Masterplan Zonnesnelweg

By | Uncategorized

800.000 zonnepanelen boven de snelwegen in ’t Gooi. Dat is het plan van Hilversummer Ron Spuijbroek om de energietransitie te versnellen. Zijn Masterplan Zonnesnelwegen biedt een uitweg uit het vastzittende proces rondom de Regionale Energie Strategie; de RES.

De zonneweg is ook toepasbaar in andere delen van Nederland en zelfs ver over de grens.

Het gaat om 300.000 zonnepanelen boven de A1 en 450.000 panelen boven de A27. Samen met panelen op parkeerhavens kom je op ongeveer 800.000 panelen voor de hele Gooi- en Vechtstreek. Deze zijn relatief eenvoudig, snel en kostenefficiënt te plaatsen.

De zonnesnelweg kan een vermogen opleveren van 8 Megawatt per kilometer snelweglengte. Ongeveer het equivalent van een zeer grote windturbine. Over 10 kilometer snelweg gaat het dus om 80 MW.

RES Gooi- en Vechtstreek
In de RES Noord-Holland-Zuid, en met name het gebied van de Gooi- en Vechtstreek, ligt er een enorme uitdaging om de energietransitie te laten slagen. Er zal heel creatief gezocht moeten worden naar locaties om voldoende zonne- of windenergie op te wekken.

Spuijbroek: ‘Als ik ‘t Gooi bekijk, dan constateer ik dat er een RES met heel veel zon- en heel veel windlocaties nodig zijn om de gestelde energiedoelen te behalen. We hebben ook in deze regio een combinatie van zonne- en windenergie nodig, anders gaan we niet aan de verplichtingen voldoen.

Met mijn plan maken we de noodzaak voor vele tientallen windturbines overbodig. Al blijven windturbines een nodige aanvulling op dit plan, vooral voor de opwek in de nacht en de zonarme perioden. Er zal steeds meer ingezet moeten gaan worden op flexibilisering van het energieverbruik en op energieopslag. De ambitie om een goed energiedekkend netwerk op te bouwen is nu te laag. Zo blijft het plaatsen van zonnepanelen op daken ook te sterk achter. Voor het plaatsen van zonnepanelen is voor de Gooi- en Vechtstreek berekend dat er, samen met andere maatregelen, ruim 900.000 zonnepanelen in 2030 noodzakelijk zijn. En die dekken dan nog maar een deel van het benodigde vermogen. Met de zonnesnelweg kan de RES vrijwel in één keer voldoen aan de doelen.

Door niet af te wachten maar nu oplossingen te realiseren, kun je voorkomen dat je als gemeentes, inwoners en bedrijven uiteindelijk van overheidswege gedwongen wordt om op aangewezen locaties veel hoge windturbines te plaatsen. Als we nu acteren dan hebben we kans op een goede wijn. Anders moet er veel water bij de wijn.’

Oplossingen
In het Masterplan worden de oplossingen die de zonnesnelweg biedt, opgenoemd. Een greep uit de vele voordelen:

– Er wordt geen grond onttrokken aan natuur, landbouw, veeteelt, recreatie en bebouwing.
– Het vergunning- en bouwproces kan relatief snel en eenvoudig plaatsvinden.
– Het vereist geen zware uitbreidingen van het elektriciteitsnet omdat de energie lokaal ingekoppeld wordt op het elektriciteitsnet; daar waar nu het verbruik is.
– Minder geluidsoverlast van het verkeer naar woonwijken en natuurgebieden;
– Minder verstoring van voertuigverlichting;
– Minder verspreiding van (fijn)stof;
– Geen horizonvervuiling;
– Gefaseerd toepasbaar op snelwegen, N-wegen en spoorwegen.
– Onder een zonnedak kun je verlichting veel efficiënter maken; met veel kleine ledlampen in plaats van grote masten met veel effect op de natuur. En door middel van slimme technologie kunnen de lampen net zoveel schijnen als per geval nodig is; als er bijvoorbeeld geen auto’s op de weg zijn, kunnen er minder of gedimde lampen licht geven. Het dure onderhoud aan alle masten en bekabeling vervalt.
– Er kan op een kostenefficiënte, flexibele manier apparatuur geplaatst worden om files en ongelukken te voorkomen, zoals filebegeleidingssystemen en snelheidscamera’s.
– Minder weersinvloeden en dus minder verkeershinder en een langere levensduur van het asfalt.

Nederland weer toonaangevend
Toepassingen van soortgelijke zonnewegen zijn er nog niet veel; Spuijbroek weet van het bestaan van enkele wegen in Azië en Californië. Door de modulaire constructie is het plan op veel plekken in Nederland en in de EU toepasbaar. Spuijbroek denkt dat Nederland met dit plan een flinke inhaalslag kan maken in de energietransitie en internationaal weer op de kaart kan komen te staan als innovatief en toonaangevend. Er is al belangstelling getoond door het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie, een aantal RES-regio’s en andere organisaties. De volgende stap is het plan verder onder de aandacht van gemeenten en ook van Rijkwaterstraat te brengen.

Spuijbroek: ‘Met dit plan wil ik een duidelijk signaal afgeven aan vele andere regio’s: dit is haalbaar, mogelijk en financieel rendabel.’ Spuijbroek wil het basisontwerp ‘open source’ vrijgeven, waardoor elke constructeur ter wereld het kan gebruiken. Zo vergt het proces geen grote langdurige aanbestedingstrajecten en wordt de lokale economie versterkt.

Spuijbroek constateert echter dat ‘de politiek’ steeds meer risicomijdend en kopschuw is geworden voor nieuwe dingen. ‘Dat is nou net wat je niet moet hebben als je een heel land moet verduurzamen. Daardoor ga je innovatie missen. We hebben een houding nodig dat fouten maken weer mag. Je moet er met elkaar van leren. En je moet wel door: mouwen opstropen!’

Over Ron Spuijbroek:
Ron Spuijbroek werkte als zelfstandig adviseur op het gebied van onder meer energiemanagementsystemen en milieu-impactanalyses. Hij was als ICT en security expert onder meer werkzaam voor Rijkswaterstaat, de Nationale Politie, het Ministerie van BZK, AT&T en diverse internationale beveiligingsbedrijven in EMEA en Californië. Als actief lid van HET Coöperatie raakte hij betrokken bij de RES.

Bekijk het Masterplan Zonnesnelwegen
Download dit artikel over de Zonnesnelweg als Word-bestand

14 maart: Gooisch Klimaatalarm in Hilversum

By | Uncategorized

Zondag 14 maart wordt op tientallen locaties in Nederland een Klimaatalarm geslagen op initiatief van de landelijke Klimaatcrisis Coalitie. Ook in het Gooi/Hilversum laat een groot aantal organisaties van zich horen onder de noemer het Gooisch Klimaatalarm.

Het doel? Vlak voor de verkiezingen massaal van ons te laten horen. En Nederland oproepen om te stemmen voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid. Laat alvast van je horen tijdens
het klimaatalarm en meld je aan!

Doe ook mee!
Er mogen niet meer dan de al aangemelde tweehonderd mensen op het Hilversumse Marktplein maar je kunt ook vanuit huis, online je steun geven. Laat zien dat we met veel zijn en meld je aan op: klimaatmars2021.nl . Vanaf 14:00 uur is er een programma met beelden uit het land, inspirerende sprekers en muziek.

Helpen met de voorbereidingen?
Wil je meehelpen met de voorbereidingen? Heel graag! We zoeken nog mensen
voor diverse klusjes. Meehelpen? Mail: Gooisch_Klimaatalarm@outlook.com
En deel jouw klimaatalarm oproep alvast via social media met #klimaatalarm

Organisatie
Het Gooisch Klimaatalarm in Hilversum wordt mede georganiseerd door Grootouders voor het Klimaat, de lokale / Gooische afdelingen van D66, GroenLinks, PvdA en SP, Milieudefensie, De Gooische energiecoöperaties, het netwerk van Hilversummers.nl, de AltijdWerkplaats in Bussum, ‘Maak het Lokaal’ in Hilversum, enkele Groene Kerken in Hilversum en Huizen en het Christelijk Spiritueel Centrum en natuurlijk individuele inwoners van ’t Gooi. Met ondersteuning van Hilversum100, het netwerk van duurzame doeners en Samen Sneller Duurzaam in Gooise Meren.

Call Now ButtonBel ons