Category

Uncategorized

HET in tijden van Corona

By | Uncategorized

Aan alle HET-leden en klanten: HET in tijden van Corona

HET heeft net als iedere andere organisatie te maken met de gevolgen van de uitbraak van het

Coronavirus. We nemen daar onze verantwoordelijkheid in en volgen de landelijke richtlijnen, zie Rijksoverheid.nl en RIVM.nl voor actuele informatie. Hieronder leest u wat u de komende tijd van ons kunt verwachten.

Wat u van HET de komende tijd kunt verwachten:

  • U heeft een aanvraag lopen voor een warmtescan of energiecoachgesprek:

In dat geval gaat de persoonlijke afspraak bij u thuis niet door. We willen u niet het risico op besmetting laten lopen, en ook de HET-coaches niet. Wat wel kan, is dat u online of telefonisch uw vraag en situatie bespreekt met de energiecoach.

  • U wilt graag een energiecoachgesprek met kortingsvoucher:

Energiecoachgesprekken kunnen online of telefonisch plaatsvinden. Iedereen die in 2020 een energiecoachgesprek heeft aangevraagd of aanvraagt, ontvangt een korting van €65,-. Hiermee kunt u diverse energiebespaarproducten kopen. De korting vloeit voort uit de Regeling Reductie Energie (RRE) van de gemeente. Kijk ook op de HET-website bij hetcooperatie.nl/energiecoachgesprek.

Praktisch: u kunt alvast kijken bij Energiebespaarshop.nl om te verkennen wat bij u zou passen. Daarna kunt u telefonisch met de coach doornemen wat u wilt bestellen, en kan hij/zij u de kortingscode geven. Interesse? Neem dan contact op met uw coach (als u daar al contact mee heeft) of mail naar energiecoaches@hetcooperatie.nl.

  • Er loopt een technische opname bij uw VvE:

In dat geval worden alle afspraken uitgesteld, tot het weer verantwoord is om die opnieuw in te boeken. Heeft u een nieuwe vraag, dan maken we een principeafspraak voor later dit jaar. Wel kunnen we telefonisch of via online contact alvast een eerste kennismaking doen en basisgegevens uitwisselen.

  • U wilt gebruik gaan maken van de elektrische deelauto’s:

Er worden voorlopig geen persoonlijke instructieritten meer gemaakt. Wel kan met in achtneming van de gepaste afstand bij de auto kort toelichting worden gegeven over open- en dichtdoen, laden en dergelijke. We werken aan een instructievideo om u toch te ondersteunen. Kijk op hetcooperatie.nl/deelauto voor info en handleidingen en mail vragen naar: deelauto@hetcooperatie.nl.

  • U maakt al gebruik van de deelauto’s:

U rijdt dan voor uzelf zonder verder contact, dat is prima. In alle auto’s zijn hygiënische schoonmaakdoekjes gelegd; die dient u te gebruiken bij aanvang en na afloop van uw rit, om besmetting te voorkomen via contactpunten zoals stuur, versnelling, dashboard, computerscherm en deuren. Laat deze doekjes na gebruik niet in de auto, maar neem ze mee naar huis en gooi ze daar weg. We vragen u ook om voor en na de rit uw handen te wassen.

  • Groepsgewijze bijeenkomsten:

Alle groepsgewijze bijeenkomsten, onder meer rondom de voorlichting en wijkparticipatie in de verkenning rond het warmtenet Kerkelanden, worden afgelast of uitgesteld. Houd hetcooperatie.nl/agenda in de gaten voor actuele informatie.

Deze richtlijnen geven forse restricties aan de manier waarop we u ten dienste kunnen zijn. Uw gezondheid en die van uw naasten, en de gezondheid van onze vrijwilligers en medewerkers, staan echter centraal. We hopen dat u daar begrip voor heeft, en rekenen op uw medewerking.

Met vragen kunt u altijd terecht bij info@hetcooperatie.nl.

Bestuur HET Coöperatie

Gratis energiecoachgesprek en energiebox op maat

By | Uncategorized

Gratis energiecoachgesprek en energiebox op maat

De gemeente Hilversum gaat samen met de Hilversumse energiecoöperaties HET (Hilversumse Energie Transitie) en HilverZon bewoners ondersteunen in het nemen van kleine energiebesparende maatregelen in huis. We bieden 1000 Hilversummers een gratis energiecoachgesprek aan, inclusief een energiebespaarbox op maat ter waarde van ongeveer 65 euro. Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het Rijk.

Energiecoachgesprek

De energiecoaches van HET en HilverZon gaan de gesprekken voeren. De energiecoach komt bij de bewoners thuis en geeft inzicht in de manier waarop de bewoners het energieverbruik kunnen verminderen. Dit is een advies op maat: wat is de beste keus voor de bewoner en levert het meeste op qua besparing en wooncomfort.

Voor kleine maatregelen zoeken de coaches samen met de bewoners gelijk een oplossing. Uit een digitale energiebespaarbox kunnen ze direct producten bestellen ter waarde van ongeveer 65 euro. Ook heeft de energiecoach een aantal voorbeelden bij zich. Na het gesprek ontvangt de bewoner een advies met mogelijke maatregelen en tips waar ze terecht kunnen voor technisch advies. Bewoners kunnen zich aanmelden voor een energiecoachgesprek bij de energiecoöperaties: www.hilverzon.nu/afspraak-energiecoach of www.hetcooperatie.nl

Hilversum op weg naar aardgasvrij


In 2050 is er in Nederland geen aardgas meer beschikbaar om woningen en bedrijven te verwarmen. De gemeente Hilversum wil in 2040 van het aardgas af zijn. Komende jaren gaan we samen met bewoners en andere betrokkenen hiervoor plannen maken. Door energie te besparen en te isoleren bereid je je huis al voor op een aardgasvrije toekomst. In veel gevallen levert het ook direct meer comfort op en een lagere energierekening. Samen bouwen we zo aan een duurzaam Hilversum.

Meer informatie: www.hilversum.nl/aardgasvrij

HET 200ste lid verwelkomd

By | Uncategorized

HET heeft deze maand het 200ste lid mogen verwelkomen. Ron Spuijbroek uit Hilversum Oost had al een aantal keren over HET gelezen in de kranten. Ron: ‘En toen zag ik de HET-deelauto in de straat, met een website er op vermeld. Ik dacht dat het elektrisch autodelen wel duur zou zijn, maar dat bleek anders te zijn. Ik vind het een heel goed initiatief.’ Ron wil ook graag gaan bijdragen aan het werk van HET vanuit zijn eigen ervaringen op het energievlak. Welkom, Ron! 

foto: HET coördinator Jeroen Pool, voorzitter Jos Snels en Ron Spuijbroek 

Activiteiten in Kerkelanden

By | Uncategorized

HET, netbeheerder Firan en Waternet doen een onderzoek of een warmtenet een haalbare en betaalbare optie is voor een aardgasvrij Kerkelanden. Half februari zijn de wijkbewoners op drie avonden van het onderzoek op de hoogte gebracht. In totaal kwamen hier zo’n 175 bezoekers op af. Alle vragen en punten van zorg en aandacht zijn genoteerd en verwerkt in de Veelgestelde Vragen op de website van HET. Daar staat ook het verslag van de bewonersavonden.

De volgende activiteiten worden voor, en samen met, bewoners georganiseerd:
– 9 maart start de doorlopende klankbordgroep van bewoners;
– 19 maart: Lezing ‘Klimaatverandering en energietransitie’ door Grootouders voor het klimaat;
– Woensdags 14-16u: HET Energieloket bij Siësta in winkelcentrum Kerkelanden. Vanaf april gaat HET Energieloket naar zaterdags 11-13u.

Meer info? Meedoen? Bekijk www.hetcooperatie.nl/kerkelanden voor alle info en activiteiten.


De straat gaat energie besparen

By | Uncategorized

Het is een drukte van belang bij Gijs en Marion Crusius, de avond van 12 november. Vijftien buren van de Oude Amersfoortseweg verzamelen zich in voor- en achterkamer voor een uitdagende vraag: hoe krijg ik mijn energierekening omlaag door energie te besparen of zelf thuis op te wekken?

Het antwoord begint bij de energierekening zelf. Iedereen is vooraf gevraagd die op te zoeken en mee te nemen, en alvast even goed naar te kijken. Na eerst even kennis te maken met elkaar als buren en met de begeleiders, Peter Bakker en Jeroen Pool van HET, gaat het gesprek verder over die rekening. Maar weinig Nederlanders houden zich daarmee bezig: de kosten die je voor gas en stroom maakt zijn een soort lot dat je nu eenmaal te dragen hebt. Maar niets is minder waar. Dat blijkt uit de systematische vergelijking die de buren maken: hoeveel gas en hoeveel elektriciteit iedereen gebruikt wordt in beeld gebracht en tegen elkaar afgezet. Zoals de begeleiders dan al weten: daar zitten grote verschillen in. Dat blijkt ook nu weer, extreem soms zelfs: van elektriciteitsgebruik van 250 kWh per jaar tot meer dan 4000. En dat in vergelijkbare huizen. Ook bij gasgebruik blijken de verschillen groot. Dit ‘wedstrijdje’ gaat niet om winnen of verliezen, maar om te kijken wat de verklaringen zijn voor die grote verschillen. Wat doet degene met een lage (tot zelfs bijna nul) rekening nu anders dan iemand met juist een hoge rekening? Wat blijkt: een lage rekening is een gevolg van gerichte maatregelen: isoleren, zonnepanelen, deelnemen in postcoderoos, bewust omgaan met lichten uitdoen en dergelijke.

Opgewarmd en enthousiast gemaakt door deze bewustwording (mijn rekening is geen lot maar ik kan daar zelf wat aan doen!), begint de tweede ronde. Die bestaat uit HET Energie Bespaar Spel : deelnemers kiezen uit een set kaarten met mogelijke maatregelen er drie tot vijf uit die ze zelf denken te kunnen gaan toepassen. Daar blijkt na een ronde onderling praten en uitwisselen, en snuffelen in het demo-materiaal en de brochures die Peter en Jeroen hebben meegenomen, een patroon in te ontstaan. Peter inventariseert en turft wat iedereen heeft gekozen. Sommige maatregelen zijn duidelijk populair. Peter kan als ervaren energiecoach op punten toelichting geven. De top-drie populaire maatregelen bespreken we in de groep: wat zijn de technische aspecten en achtergronden van deze veel gekozen maatregelen? Ook kijken we wie er al ervaring mee heeft en die wisselen we uit. Juist dat laatste is leuk en informatief: de meeste maatregelen zijn veelal al door een buur toegepast, dus de ervaring en kennis ligt (bijna letterlijk) op straat.

Later dan we voorzien hadden – maar zeer tevreden – gaat iedereen op huis aan. Tot opluchting van Marion want die moet de volgende ochtend weer vroeg op en aan het werk. Maar de deelnemers vertrekken met een gevoel van herwonnen invloed op het leven (en vooral de energierekening) en hernieuwde kennis van ieders buren. Want naast informatief is met de avond het sociaal cement in de straat versterkt.

Hoofdconclusie van de avond:

  • Bezig zijn met energie besparen kan ook leuk en gezellig zijn!
  • Energie besparen kan je ook (veel) geld besparen!

Ook interesse in het spelen van het Energie Bespaar Spel met je buren? Kijk hier of mail naar Sabine.leijgraaf@hetcooperatie.nl

Protestactie voor e-deelauto’s bij gemeente Hilversum

By | Uncategorized

Energiecoöperatie HET doet noodoproep voor elektrische deelauto’s

Energiecoöperatie HET – Hilversumse Energie Transitie – doet woensdag 20 november een noodoproep aan de gemeente om het doel van twintig deelauto’s in 2020 niet langer in gevaar te brengen. Jeroen Pool, coördinator van HET en Witho Oost, projectleider deelauto’s, pleiten woensdagavond om 20 uur in de raadsvergadering bij de gemeente om de gemaakte afspraken na te komen. HET zet de ingang van het Raadhuis vol met e-deelauto’s om hun punt extra kracht bij te zetten. Met toeterende auto’s, spandoeken en actieshirts staan deelnemers van HET bij de gemeente op de stoep om te laten zien dat ze niet langer kunnen wachten.

E-deelauto zoekt paal

De gemiddelde aanvraag van laadpalen duurt nu 13 maanden. Pool: “Daar kunnen we toch niet op wachten? We hebben nu al twee ‘weesauto’s’ zonder laadpaal! De gemeente Hilversum staat zo echt voor paal! Het zou bovendien logisch zijn als er eerst een laadpaal staat en daarna de auto in gebruik wordt genomen. Dus: ‘wagen volgt paal’ in plaats van ‘paal volgt wagen’.”

Pool: “In de wijk met postcode 1215 zijn vergunningen verstrekt voor vijf laadpalen. We hebben in het voorjaar de vraag gesteld aan de betreffende ambtenaren om deze vergunningen ook voor Oost af te geven, in postcodegebieden 1221 en 1223. Dat is nog steeds niet gebeurd.” Toch plaatste HET vorige week twee deelauto’s in Oost. Pool: “We zijn erg trots op dit splinternieuwe model: de Nissan Leaf 40kW met een range van 250 kilometer. Dan maar zonder vergunning. We konden de Oost Hilversummers niet langer laten wachten.”

Foutparkeren
Het parkeren wordt daarnaast bemoeilijkt omdat de parkeerplekken voor e-deelauto’s regelmatig bezet worden door foutparkeerders. Pool: “We hebben afgesproken met de gemeente dat er gehandhaafd wordt, maar dat doen ze niet. Wij krijgen nu te horen dat er geen handhavingscapaciteit is, maar je hoeft maar elke willekeurige Hilversummer te vragen en je weet dat dat niet waar is. Zet je je auto even op de Gijsbrecht, dan is het stuk kaas dat je even snel koopt ineens 90 euro duurder geworden.”

Ook wil Pool heldere communicatie om foutparkeren te voorkomen: “We willen een bord met de tekst: ‘Let op: alleen voor e-deelautorijders van HET’. En we willen het nationale autodelen-embleem in het rood op het parkeervak hebben, zodat het zich onderscheidt van de groene kleur van het embleem van de andere elektrische auto’s.”

Doel behalen in gevaar: 20 in 2020
In de Green Deal Elektrisch autodelen is afgesproken om 20 e-deelauto’s in 2020 te hebben in Hilversum. Pool: “Als het aan ons ligt, halen wij die ’20 in 2020’. Maar de gemeente vertraagt de zaak en loopt een half jaar achter met het uitbetalen van de afgesproken middelen. Ik moet wel mijn mensen betalen en dat geldt ook voor de auto’s. Voor HET is een half jaar overbruggen echt een grote uitdaging.”

Kijk, luister en lees meer:

 

HET op RTV NH

By | Uncategorized

HILVERSUM – Vanuit HET, de Hilversumse Energie Transitie, helpt Jeroen Pool bedrijven en particulieren om te verduurzamen. En dat is hard nodig, zegt hij. “We gebruiken veel te veel van deze aarde, dus we moeten nu in actie komen. Niet wachten op de politiek, maar zélf doen.”

Lees hier het hele bericht op de website van RTV noord holland.

Lezing raadhuis 11 Juni

By | Uncategorized
Onze collega-energieco öperatie Hilverzon organiseert dinsdagavond 11 juni een lezing in het raadhuis. Bert Metz,  vertelt hoe veranderingen in onze leefstijl en ons gedrag kunnen helpen om de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs  – beperking van temperatuurstijging tot minder dan 1,5 graad- te halen. Bert Metz is adviseur van de European Climate Foundation.Zie voor meer informatie:

Persbericht

By | Uncategorized
HET gaat, samen met de gemeente Hilversum en Stichting 035 energie, Hilversummers ondersteunen bij de verduurzaming van hun woning. De partijen ontwikkelen samen een efficiënte aanpak hiervoor. Die bestaat uit een sluitende keten waarbij advies, uitwerking, financiering en realisatie bij elkaar komen. Uitgangspunt is: je woning verbeteren zonder dat je maandelijks meer gaat betalen. HET is op zoek naar mensen die mee willen doen aan dit project zodat de partijen ervaring kunnen opdoen met zogenaamde woonlastenneutrale verduurzaming van particuliere huizen.
Ben je daarin geinteresseerd? stuur dan een mailtje naar: info@hetcooperatie.nl
Call Now ButtonBel ons