Category

Uncategorized

Zet goede voornemens om in actie

By | Uncategorized
Nieuwjaarswens voor 2021

We wensen al onze leden en relaties een goed 2021. Een jaar waarin we hopelijk weer meer bewegingsruimte krijgen en weer meer ‘gewoon’ menselijk contact en directe samenwerking mogelijk wordt. En daarmee ook de aandacht voor de nog grotere crisis die zich steeds prominenter aandient: de klimaatcrisis.

Neem het bericht over een ijsvrije Noordpool over tien jaar; we weten het maar toch schrik ik er zelf weer van. En zeker van de geopolitieke reactie op dat nieuws: nieuwe kansen voor olie- en gaswinning. Wanneer dringt het besef door dat dat precies de verkeerde reactie is? En dat na wederom een recordjaar qua warmte! En wereldwijde uitstootcijfers die weinig goeds beloven.

Het sterkt HET in zijn aanpak: laten we doen wat binnen onze eigen mogelijkheden ligt. Dat zit hem in verduurzaming van onze eigen leefomgeving, ons eten en onze consumptie en in onze manier van vervoeren. Pak die kans om energie te besparen en te isoleren, doe die (tweede) auto de deur uit en start bij HET deelauto. Kleine maar wezenlijke stappen die ook bijdragen aan een beter klimaat. Zet je goede voornemens voor 2021 nu om in actie. Alle kleine beetjes helpen. En HET helpt jou.

Jeroen Pool, coördinator HET   

Terugblik op 2020 door voorzitter Jos Snels

By | Uncategorized
De meeste mensen noemen het bijna afgelopen jaar een “raar jaar”. Ik kan het daar erg mee eens zijn. Het jaar begon voor HET als een mooi en veelbelovend jaar. We hadden ambitieuze plannen en een bijbehorende sluitende begroting. Iedereen wilde vol enthousiasme ervoor gaan. Ik heb in de eerste maanden met name genoten van de avonden met de bewoners in de wijk Kerkelanden. Er was veel beroering en de zaal zat alle keren helemaal vol. Goede inhoudelijke discussies over het haalbaarheidsonderzoek naar een warmtenet in de wijk. Ik was er blij mee. Voor een energiecoöperatie als HET is dat iets wat we belangrijk vinden; het contact met de inwoners, want daar doen we het voor. Ondertussen hadden we ook twee nieuwe bestuurskandidaten weten te vinden. Ruud van Bokhorst en Justine Ros wilden een bestuurlijke bijdrage leveren aan de activiteiten van HET. Dat gaf een mooi gevoel.
Halverwege maart was ik weg voor een vakantie toen de wereld er plotseling heel anders ging uitzien. Ik kwam vervroegd terug naar Nederland en leek in een andere samenleving terecht te zijn gekomen. De mensen liepen vriendelijk in een boogje om elkaar heen. Vergaderingen werden ineens Zoom meetings. Je ging niet meer bij iemand langs, maar belde op. Ongemakkelijk stonden we tegenover elkaar als je elkaar wel eens in levende lijve zag. Geen handen schudden. Alternatieve begroetingen. Tikje met de voeten, oosterse begroeting met een buiging en de handen tegen elkaar, een elleboogstoot en misschien zelfs een boks. Verder hielden we keurig afstand. Het nieuwe normaal? Wat mij betreft toch niet. Een tussenfase.
Bij HET merkten we al heel snel de gevolgen. Ingezette acties en projecten vielen in één keer stil. De deelauto’s stonden heel veel vaker op hun plek dan voorheen, maar de kosten van de lease liepen gewoon door. De impact was behoorlijk groot. We hebben toen het jaarplan en de begroting maar losgelaten. We moesten ons richten op het overeind houden van de organisatie. Ook moest er een ALV komen en dat hebben we toen maar via Zoom gedaan, zoals toen ondertussen de meeste vergaderingen gingen. Vlak voor de ALV hoorden we dat onze penningmeester zou gaan verhuizen en zijn activiteiten wilde verminderen en uiteindelijk ook zou willen stoppen. We gingen dus ook op zoek naar een nieuwe penningmeester en ook nog naar een ander bestuurslid om het bestuur compleet te krijgen. In de loop van dit jaar is ook dit gelukt. Pieter en Veronique gaan in de komende maanden meedraaien en kunnen dan in de volgende ALV formeel worden benoemd.
Gedurende het jaar wenden we steeds meer aan de nieuwe situatie en lukte het ook steeds beter om toch weer actief te zijn. De auto’s gingen beter en meer rijden dan voorheen. Veel mensen namen toch liever een deelauto dan dat ze het OV namen. Het aantal rijders van onze deelauto’s is in de zomer spectaculair gestegen en nog steeds schrijven we bijna dagelijks nieuwe rijders in. De grote aantrekkingskracht van HET deelauto zorgde er mede voor dat we in december het driehonderdste lid van HET konden inschrijven en de honderdvijftigste deelautorijder van HET deelauto!
De coronacrisis heeft nadrukkelijk zijn stempel gedrukt op het bijna afgelopen jaar, maar we hebben ons er goed doorheen weten te slaan en we staan in volle omvang klaar om van het komende jaar een topjaar te maken.
We wensen iedereen knusse feestdagen en een energiek 2021.
Jos Snels, namens het bestuur van HET Coöperatie

HET verwelkomt driehonderdste lid

By | Uncategorized

Hilversumse Energie Transitie (HET) heeft in december 2020 haar driehonderdste lid mogen verwelkomen: Kick Stokvis. Namens HET overhandigden Jos Snels, voorzitter, en Jeroen Pool, coördinator, hem een oorkonde en daarbij een cheque van 2500 credits voor het gebruik van HET deelauto. De elektrische deelauto’s zijn voor Stokvis de voornaamste reden om lid te worden van HET. Stokvis is behalve driehonderdste lid van HET ook nog eens de honderdvijftigste rijder van HET deelauto.

Stokvis: ‘Ik heb mijn auto weggedaan en ben benieuwd hoe het is om autoloos door het leven te gaan. Als journalist maak ik documentaires en bedrijfsfilms en voor mijn werk heb ik wel een auto nodig. Gelukkig is dat heel goed mogelijk want er staan allerlei deelauto’s binnen een paar honderd meter afstand van mijn huis.’ Er staan nu zeven HET deelauto’s in Hilversum en begin 2021 komen er alweer een paar bij.

Bewuste indruk
Stokvis vervolgt, glimlachend: ‘Ik kijk ernaar uit om met een HET deelauto naar draaidagen te gaan. Daarmee laat je zien dat je bewust bezig bent met je omgeving. Vroeger maakte je indruk door met een dure auto aan te komen bij je klant en tegenwoordig maak je juist een hele goede indruk met een elektrische auto, die je ook nog eens deelt.’

‘Ik ben erg nieuwsgierig hoe elektrisch rijden bevalt en hoe ver je je er mee kunt rijden. Ik ga in elk geval kosten besparen ten opzichte van een auto in eigendom hebben. Ook ben ik me ervoor aan het inzetten dat we in onze eigen straat een auto krijgen. Ik ben alle mensen in mijn directe omgeving langsgegaan en heb ze verteld over de voordelen van het autodelen en ze waren allemaal enthousiast. Ben je met een groep van vier buurtgenoten of meer, dan kun je aan HET vragen of er een HET deelauto in jouw straat geplaatst kan worden, dus ik hoop dat dat doorgaat.

Graadje lager in ruil voor Netflix
Ik wist eerst nog niet dat HET veel meer deed dan HET deelauto. Ik keek laatst op de website en zag dat je gratis een waardebon van €65,- kunt opvragen om energiebesparende spullen zoals ledlampen, waterbesparende douchekop, brievenbusborstel en radiatorfolie mee te bestellen. Maar dat hebben we allemaal al. Ik heb mijn jaren dertig woning al zo veel mogelijk energiezuinig gemaakt. Ik vermoed dat onze ketel ook al op 60 graden staat; ik ben hier echt al jaren mee bezig en probeer mijn gezin daarin mee te nemen. Mijn vrouw en twee kinderen wilden het hier in huis op 20 graden hebben en ik op 19. Met een graadje lager bespaar je €10,- per maand. Zij wilden graag Netflix: En laat dat nou net ook ongeveer een tientje kosten! Dus ik heb onderhandeld dat we de temperatuur voortaan een graadje lager doen in ruil voor Netflix.

Mijn dak is niet geschikt voor zonnepanelen maar ik zou wel interesse hebben om lokale energie te delen; zonne-energie of windenergie. We zijn al deeleigenaar van een windmolen in Culemborg. Ik voel wel heel veel voor die natuurlijke bronnen.’

Wie meer wil weten, kijkt op de pagina van HET deelauto of HET besparen
Foto: Kick Stokvis (midden) ontvangt oorkonde en cheque van HET-voorzitter Jos Snels (l) en HET-coördinator Jeroen Pool (r)
Bekijk ook het bericht in de Gooi en Eembode.

Energielabel aanvragen: doe het dit jaar nog!

By | Uncategorized

Het aanvragen van een energielabel kan eenvoudig en is dit jaar nog heel goedkoop ( kan al vanaf 2 tot 7 euro). Komend jaar worden de kosten 20 tot 25 keer hoger. Waarom zou je een energielabel aanvragen? Het kan de kosten voor verzekeringen verlagen, de hypotheek voorwaarden gunstiger maken en het is noodzakelijk bij de eventuele verkoop van de woning.

Zorg voor zoveel mogelijk informatie van genomen isolatiemaatregelen, facturen van duurzame producten (CV, zonnepanelen, warmtepomp) en een duidelijk beeld van de data waarop deze zijn toegepast. Kijk op rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-woningen-en-gebouwen om te lezen hoe een energielabel kan worden aangevraagd.

Voorlopig energielabel
In januari en februari 2015 heeft elke woning in Nederland van de overheid een voorlopig energielabel gekregen. Dit voorlopige label is een schatting van de energieprestaties van de woning, die is gebaseerd op gegevens zoals type huis, grootte en bouwjaar. In de praktijk kan jouw woning een beter of slechter energielabel hebben. Heb je bijvoorbeeld recent de zolder geïsoleerd en een nieuwe cv-ketel aangeschaft, dan is het voorlopige label ‘verouderd’ en kan het definitieve label beter zijn.

Europese regelgeving schrijft voor dat een koper moet kunnen zien welk energielabel een woning heeft. Daarom moet de verkoper het definitieve label uiterlijk bij de overdracht aan de koper overhandigen. Een voorlopig label is dan niet voldoende. Wil je wel graag weten wat jouw voorlopige energielabel is? Kijk hiervoor op Zoekuwenergielabel.nl. Heb je jouw label definitief gemaakt, dan is dat ook op deze website te vinden, maar dan met de vermelding ‘definitief’ erachter.

Definitief energielabel
Je kunt het definitieve energielabel aanvragen op Energielabelvoorwoningen.nl. Dit is een website van de overheid, waarop je moet inloggen met je DigiD. Hierna kun je eventuele energiebesparende maatregelen die in jouw woning zijn genomen invullen en bewijs daarvan aanleveren (denk aan foto’s van je cv-ketel of een factuur van een isolatiebedrijf). Alles ingevuld? Dan kies je uit de lijst van aanbieders een erkend labeladviseur die jou een definitief label kan verstrekken. De kosten hiervoor variëren van enkele euro’s tot enkele tientjes. Het hele proces gaat digitaal en binnen een dag tot enkele dagen na het invullen heb je het label in huis. Een afschrift daarvan verstrek je aan de koper.

Het energielabel is niet voor alle woningen verplicht. Voor monumenten geldt de verplichting bijvoorbeeld niet. Mensen die in de afgelopen jaren een energielabel hebben aangevraagd, hoeven geen nieuw label aan te vragen. Het oude en het huidige energielabel blijven tien jaar geldig.

Niet eens met definitief energielabel?
Als je het niet eens bent met het definitieve energielabel, dan kun je dit bespreken met de deskundige die het label heeft verstrekt. Komen jullie er niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de Geschillencommissie Energielabel, dat kost € 27,50. Dit kan alleen als de klacht gaat over de werkzaamheden van de energielabeldeskundige. De commissie kan de schade beoordelen die is ontstaan als gevolg van de onjuiste beoordeling van het voorlopige energielabel. De commissie kan het definitieve energielabel niet veranderen. De uitspraak van de commissie is bindend. Bezwaar maken tegen het definitieve energielabel is niet mogelijk, omdat het geen besluit van de overheid betreft.

Controle energielabel
De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, een overheidsinstantie, controleert of het definitieve energielabel bij de verkoop van een woning wordt verstrekt. Als wordt geconstateerd dat dit niet is gebeurd, dan kan de Inspectie een boete van € 170,- opleggen.

Bron: ramplaankwartier.nl/aanvragen-energielabel-van-de-woning

Haalbaarheidsonderzoek wijkwarmte Kerkelanden

By | Berichten, Uncategorized

Een duurzaam wijkwarmtenet in Kerkelanden is technisch en organisatorisch haalbaar, onder de juiste voorwaarden. Dat presenteerden de uitvoerders van de haalbaarheidsstudie – Waternet, Firan en HET – op de tweede ronde bewonersavonden in december 2020. Hier namen zo’n veertig bewoners online aan deel. Zij gaven positief maar ook kritisch hun visie op de gepresenteerde opties. Vooral de financiën vormen een hobbel. In vergelijking met verwarmen met gas, en tegen de huidige prijs, zijn duurzame alternatieven nog steeds duurder. Lees het verslag van de avonden.

Energie-advies en voucher van €65,-: zichtbaar in het centrum

By | Uncategorized

Een gratis energiecoachgesprek een een waardebon van € 65,- voor energiebesparende producten. Als inwoner van Hilversum kun je er nu echt niet meer omheen. Op de schermen voor het station en op de Groest, maar ook op het Stadskantoor worden Hilversumse inwoners door middel van een videoclip geattendeerd op het aanbod van de energiecoach.

De gratis waardebon is ook apart te bestellen.

Aanvragen coachgesprek en/of gratis voucher: www.hetbesparen.nl.

HET Coöperatie heeft de animatie laten maken door media-designer Thomas Wals. Bekijk hier de clip:

 

 

 

 

 

 

 

Bewonersavonden Wijkwarmte-onderzoek Kerkelanden

By | Uncategorized

3 december en 7 december 2020:
Bewonersavonden Kerkelanden
Online 19:30-22:00

Op deze avonden presenteren de drie partners in het haalbaarheidsonderzoek naar een warmtenet in de wijk hun bevindingen. Waternet, Firan en HET hebben vroeg in het proces (februari) de wijkbewoners op de hoogte gesteld van het onderzoek. Inmiddels weten zij meer over de mogelijke technieken en de opties voor de warmtebron en een wijkwarmtebedrijf. De drie partijen delen graag de opbrengst van het onderzoek.

Alle inwoners van Kerkelanden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op 3 of op 7 december. De avonden vinden online plaats, in verband met corona. Een uitnodiging daarvoor is huis-aan-huis verspreid in de wijk. Deze uitnodiging is ook hier te downloaden.

Opgave voor een van de avonden (3 of 7 december) via kerkelanden@hetcooperatie.nl. Vermeld daarbij naam en adres. We sturen dan de link voor de avond toe.

Ver-KEN
Door de bijeenkomsten van de klankbordgroepen zijn een aantal bewoners enthousiast geworden om met elkaar meer te willen ondernemen op dit vlak van energieopwekking voor de wijk. Zij hebben zich verenigd in Ver-KEN. Meer weten over dit lokale initiatief? Neem contact op met: kerkelanden@hetcooperatie.nl

Enquête
Na afloop van de bijeenkomsten van 3 en 7 december willen we graag van de wijkbewoners horen wat ze ervan vinden. We vragen ze online deel te nemen aan een korte enquête. De vragen van de enquête zijn alvast te lezen op de uitnodiging, die je in de brievenbus vindt.

Info en contact
Lees meer over het haalbaarheidsonderzoek.
Voor vragen, neem contact op met: kerkelanden@hetcooperatie.nl

HET deelauto zoekt deelnemers in Kerkelanden

By | Uncategorized

Binnenkort staat de eerste elektrische HET deelauto van Kerkelanden in deze wijk. Het plan is om de auto in de buurt van het winkelcentrum te plaatsen. HET deelauto zoekt deelnemers om dit plan tot een succes te maken. HET deelauto Kerkelanden bestaat nu uit drie personen. Een van hen is Oscar Roozen.

Roozen: “Mijn vriendin en ik kunnen prima met één auto maar het is een fijn idee om altijd een tweede auto achter de hand te hebben. Dat dat een deelauto is, scheelt ons enorm in de maandelijkse kosten. Denk aan onderhoudskosten, APK en wegenbelasting; kosten die we nu niet hoeven te maken.

Als lid van HET deelauto heb ik de Nissan Leafs en de Tesla al ter beschikking. De Tesla is vooral beter voor de lange afstanden. De dichtstbijzijnde auto’s staan in Zuid-West, bij de Heigalerij. Daar fiets ik in 5 minuten heen en, eerlijk gezegd, zet mijn vriendin me daar ook wel eens af met onze eigen auto. Maar het zou fijn zijn als er een deelauto écht om de hoek staat.

Ik vind het ook fijn dat het allemaal elektrische auto’s zijn. Deze rijden erg lekker en staan altijd opgeladen voor ons klaar. Ook zit er een laadpas bij waarmee je onderweg kan snelladen als dat nodig is. Met een bereik van zo’n 250 (Nissan) tot 400 kilometer (Tesla) zal dat echter niet vaak voorkomen.

Als vrijwilliger heb ik op me genomen om als mensen nieuw zijn, ze wegwijs te maken. Mensen hebben soms wat schroom omdat ze nog nooit met een elektrische auto hebben gereden. Ik kan ze dan helpen met dingen als een instructierit en de auto juist aan de lader zetten. Ik ben zelf goed bekend met elektrisch rijden.

Ik hoop dat er genoeg mensen bekend raken met HET deelauto en deel gaan nemen. Dat kan al vanaf  €4,17 per uur en 15 ct/km dus dat is zeker het overwegen waard!

Meer info en contact opnemen kan via hetdeelauto.nl.

HET deelauto heeft Europese primeur met deel-Tesla

By | Uncategorized

De eerste officiële deel-Tesla van Europa rijdt in Hilversum. De Tesla is volledig bedienbaar met de autodeel-app van HET deelauto. De Hilversumse energiecoöperatie HET heeft met deze deel-Tesla de Europese primeur. 

HET – Hilversumse Energie Transitie – is in 2018 gestart met elektrisch autodelen. De inwoners van Hilversum beschikken nu over een vloot elektrische deelauto’s bestaande uit zes Nissan Leafs en een Tesla. HET deelauto zit afgelopen maanden flink in de lift. Rick Visser, Coördinator van HET deelauto: “Het gaat heel goed met HET deelauto; we hebben maandelijks tien tot twintig mensen die een proefrit willen maken.” Daarom bestelt HET er nog twee auto’s bij. Visser: “En als er weer meer geïnteresseerden komen, bestellen we nog meer auto’s bij.” Zo maakt HET elektrisch rijden toegankelijk voor alle Hilversummers.

Pioniersstrijd
De HET deel-Tesla is de eerste in Europa die op de app van ontwikkelaar TMF werkt. Via de HET deelauto-app is de Tesla volledig automatisch te reserveren en bedienen. Het inbouwen van de benodigde elektronica was een samenwerkingsproject tussen drie partijen: app-ontwikkelaar TMF, leasebedrijf Kyoto en HET Coöperatie. Visser: “Het was een mooie en leerzame pioniersstrijd. Er waren geen bouwtekeningen of schema’s, we moesten het doen met foto’s die elektronica- ontwikkelaar INVERS desgevraagd naar ons opstuurde.”

Veilig van A naar B
Autodelen wint enorm aan populariteit, ook in Hilversum. Visser: “Er zijn veel mensen die juist nu
– in coronatijd – op een veilige manier van A naar B willen reizen. Dat gaat beter met de auto dan met het openbaar vervoer. Ook zien veel mensen dat hun tweede auto’s ongebruikt voor de deur staan. Zij vervangen die liever door een deelauto. Vanwege de kosten, maar er zijn er zeker bij die het ook in het kader van duurzaamheid doen.”

Lees meer:
Lees meer over het gebruik van van de HET deel-Tesla.
Lees het artikel Europese Primeur deel-Tesla van de Gooi en Eembode.

Miljoen euro extra voor zonnepanelen en isoleren

By | Uncategorized

Gunstige duurzaamheidsleningen Hilversum

Woningeigenaren in Hilversum kunnen bij de gemeente een gunstige lening aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Denk aan isoleren, zonnepanelen of dubbel glas. Appartementenbewoners kunnen samen een stimuleringslening aanvragen. De gemeente stelt een extra bedrag van een miljoen euro beschikbaar voor deze duurzaamheidsleningen.

Met dit extra bedrag wil de gemeente bewoners extra stimuleren om hun daken vol te leggen met zonnepanelen en hun huizen beter te isoleren. 379 Hilversumse huiseigenaren gingen hen al voor. Zij sloten tegen een gunstig tarief en gunstige voorwaarden een duurzaamheidslening af van gemiddeld 6.500 euro om hun woning te verduurzaamden.

Goed voor klimaat, comfort en portemonnee
Wethouder Bart Heller (Klimaat en Energie): “We helpen Hilversummers graag bij het verduurzamen van hun woning. Veel van die energiebesparende maatregelen verdienen zichzelf binnen enkele jaren terug, maar niet iedereen heeft het geld hiervoor klaarliggen. Zeker nu niet. Een duurzaamheidslening kan dan uitkomst bieden.” Met het extra geld kunnen Hilversummers nu weer leningen afsluiten om hun woning te verduurzamen. Heller: “Dat is goed voor het klimaat, voor hun wooncomfort en hun portemonnee!”

Met de uitgezette leningen was het gemeentelijk duurzaamheidsfonds (dat al 2 miljoen in kas had) al bijna leeg. Met de verhoging van het fonds met 1 miljoen euro kunnen meer particuliere huiseigenaren en VvE’s financiering rondkrijgen om hun woning te verduurzamen. Het leenbedrag voor particulieren bedraagt tussen de 2.500 euro en 25.000 euro per woning. Voor VvE’s geldt een maximum van 250.000 euro per VvE.

Kleine en grote verduurzamingsmaatregelen
Deze duurzaamheidslening is dus bedoeld voor middelgrote en grote leningen. Voor de kleine maatregelen loopt daarnaast de RRE; de Regeling Reductie Energiegebruik: alle huiseigenaren in Hilversum kunnen een gratis energiecoachgesprek krijgen, inclusief een voucher voor het besteden van 65 euro aan materialen als tochtstrip, radiatorfolie en dergelijke.

Meer informatie en aanvragen Gemeentelijke Duurzaamheidsleningen

Deze leningen lopen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland, SVn

Call Now ButtonBel ons