Category

Uncategorized

Energiecoaches gezocht!

By | Uncategorized

Ook een steentje bijdragen aan de verduurzaming van Hilversum? Word energiecoach! De lokale energiecoöperaties HilverZon en HET zijn op zoek naar vrijwilligers. Je krijgt een gratis training en loopt mee met een ervaren energiecoach voordat je zelf aan de slag gaat.

Afgelopen jaar hebben de Hilversumse energiecoaches ruim 450 gesprekken met inwoners gevoerd. Zij gaven advies op maat in het kader van de RRE (Regeling Reductie Energiegebruik). Deze regeling bood huiseigenaren een gratis energiecoachgesprek en een tegoedbon van €65,- om energiebesparende producten te kopen.

Na de zomer 2021 gaat een nieuwe regeling van start in Hilversum: de RREW (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen). Dit betekent dus weer een hoop energiecoachgesprekken die gevoerd moeten worden. Nieuwe energiecoaches zijn daarom van harte welkom!

Wat doe je als energiecoach?
Lees hier meer over wat het werk en de training tot energiecoach inhoudt.

Aanmelden voor training tot energiecoach in Hilversum
Aanmelden om mee te helpen als energiecoach? Stuur dan een mail naar info@hetcooperatie.nl.

Beeld: 
Dit zijn 15 van de 30 energiecoaches in Hilversum (zomer 2021).
Boven van links naar rechts: Henri, Edwin, Bart en Simon. 
Midden: Arjen, Sabine, Hugo, Sjoerd, Chiel, Marijke en Erik.
Onder: Guus, Mathieu, Ruud en Hennie.
Foto: Bart Landman, HSTotaal 

Participatiebijeenkomsten Transitievisie Warmte afgerond

By | Uncategorized

De afgelopen weken zijn er door gemeente Hilversum zeven online bijeenkomsten georganiseerd, waarbij bewoners hun ideeën, verwachtingen, behoeften en vragen over de warmtetransitie konden delen.

De bijeenkomsten waren op verschillende manieren opgezet: een voor ondernemers en vastgoedbeheerders, een voor jongvolwassenen, vier kleinere bijeenkomsten waarbij bewoners uit verschillende wijken waren uitgenodigd en een brede bijeenkomst waarbij alle Hilversummers konden meepraten.

In totaal hebben ruim negentig bewoners en ondernemers hun ideeën gedeeld. Tijdens de bijeenkomsten zijn verschillende thema’s aan bod gekomen en is veel informatie opgehaald. Bewoners hebben bijvoorbeeld de behoefte aan concrete informatie over hoe zij het verduurzamen van hun woning het beste kunnen aanpakken en ervaren soms belemmeringen bij het verduurzamen van monumentale panden.

Alle vragen, opmerkingen en ideeën die uit de participatiebijeenkomsten naar voren zijn gekomen, staan op www.bouwenaanhilversum.nl/transitievisiewarmte. Wil je nog iets kwijt? Laat het de gemeente weten! Laat op bovenstaande website een reactie achter of stuur een mailtje naar aardgasvrij@hilversum.nl.

HET Coöperatie aangesloten bij REScoop.eu

By | Uncategorized

HET Coöperatie is sinds zomer 2021 aangesloten bij REScoop.eu. Via deze Europese koepel kan HET gemakkelijker samenwerken met andere energiecoöperaties en kunnen de coöperaties elkaar zo versterken. REScoop.eu biedt tegelijk ook kansen om het Europese beleid op de voet te volgen en het ook te sturen in de richting die we samen bepalen. 

REScoop.eu is de Europese federatie van energiecoöperaties. Het netwerk vertegenwoordigt 1.900 energiecoöperaties en 1.250.000 mensen in heel Europa. Energiecoöperaties spelen een sleutelrol bij het leiden van de energietransitie en maken het voor burgers mogelijk om deel te nemen aan hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en technologieën die ons energiesysteem koolstofarm zullen maken.

De behoefte aan klimaatactie is nog nooit zo groot geweest. De komende jaren zullen cruciaal zijn om onze toekomst veilig te stellen om zowel de democratische als de klimaatcrisis het hoofd te bieden. We moeten radicaal veranderen in de manier waarop energie wordt opgewekt en gebruikt. Ondersteuning van burgers is van cruciaal belang om die transitie te realiseren, en coöperaties – door burgers centraal te stellen in het energiesysteem – zijn de beste manier die we kennen om die steun te mobiliseren. Hoe meer leden, hoe sterker de stem van de energiecoöperaties in de energietransitie.

De belangrijkste doelstellingen van REScoop.eu:
1. Ervoor zorgen dat de stem van de burgers wordt gehoord in debatten over het energiebeleid;
2. Bevordering van internationale samenwerking tussen energiecoöperaties;
3. Coöperaties helpen groeien en bloeien;
4. Bevordering van het coöperatieve model.

30 juni: ALV en lezing over FLEXINet door Gautham Ram

By | Uncategorized

Iedereen is welkom in De Morgenster bij de ALV en bij de niet te missen lezing over FLEXINet door Gautham Ram, TU Delft.

ALV (Algemene Ledenvergadering) HET Coöperatie
We praten je bij over 2020, de groei van HET maar ook de hobbels die we tegenkomen. maar vooral ook over de recente, spannende ontwikkelingen qua inhoud en samenwerkingen. En we breiden het bestuur weer uit, met twee kandidaat-leden.

Themasessie FLEXINet: FLEXINet: Flexibele opwek, opslag en afname & Wijk Energie Systemen
Zoals je van ons gewend bent, verzorgen we altijd een themalezing na de ALV. Die wordt deze keer gehouden door prof Gautham Ram. Die neemt ons mee in de wereld van slim laden, flexibiliteit met opslag en vraagsturing, ofwel, de geïntegreerde toekomst van de energietransitie. Dat is niet alleen theorie; Hilversum is living lab en HET Coöperatie maakt deel uit van het project FLEXINet. Theorie en innovatie komen tot leven in Hilversum! De lezing van Prof Gautham Ram wil je dus vast niet missen, als geïnteresseerde in de Hilversumse energietransitie!


Woensdag 30 JUNI:   

Locatie:  De Morgenster
Seinstraat 2, 1223 DA Hilversum

 • Inloop vanaf 19:00u
 • ALV HET van 19:30-20:30u
 • Themasessie FLEXINet van 20:45 – 21:30uAanmelding voor ALV en/of Themasessie
  Er is max toegang voor 25 leden/geïnteresseerde niet-leden. Leden krijgen voorrang. Maar je kunt ook online meedoen/meeluisteren.
  Aanmelding is noodzakelijk. Meld je uiterlijk 29 juni aan via info@hetcooperatie.nl en je ontvangt van tevoren de stukken.

  Kom je niet naar De Morgenster?
  Log dan uiterlijk 19:20u in via:

  Microsoft Teams-vergadering


Prof Gautham Ram
is projectleider FLEXINet en neemt ons mee in het gedachtengoed, doelstellingen en aanpak van FLEXINet en het living lab Hilversum. Hij is erkend internationaal specialist en opleider inzake slim laden en heeft vele publicaties op zijn naam staan en prestigieuze prijzen gewonnen.

FLEXINet Hilversum
FLEXINet is een programma van TU Delft in samenwerking met bedrijven. Met deelname aan FLEXINet staat HET, samen met de gemeente Hilversum, vooraan in de ontwikkelingen en innovaties die bij gaan dragen aan een effectieve en betaalbare energietransitie.

HET wordt een zogenaamd ‘living lab’. Technische innovaties worden in een real life situatie onderzocht en door ontwikkeld. Het idee is om dat in de wijk Kerkelanden op te gaan zetten, natuurlijk in afstemming met gemeente, bewoners, bewonersorganisatie Ver-KEN en andere stakeholders.

Meer over FLEXINet
HET maakt sinds mei 2021 deel uit van het MOOI-onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma FLEXINet. MOOI staat voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie, een TKI-programma van de rijksoverheid. TKI staat voor Topsectorenbeleid Kennisontwikkeling en Innovatie.

Het FLEXINet project en -consortium wordt getrokken door de TU Delft. Daarnaast doet een groot aantal techbedrijven in de opslagtechnologie (zoals LeydenJar, Dr Ten, Summerheat), in de regelsoftware (zoals TU Delft, PRE, VITO) en in de business case ontwikkeling (oa Emmett Green) onderdeel uit van het project.

Specifieke aandacht wordt geschonken aan de sociale component, een programmaonderdeel dat wordt geleid dor TU Eindhoven, prof Floor Alkemade. Dat gaat onder meer over de SRL, het Societal Readiness Level, naast het meer bekende TRL, het Technology Readiness Level. HET gaat zich, met Emmett Green, richten op de BRL, het Business Readiness Level. Naast technisch mogelijk en sociaal geaccepteerd moeten oplossingen ook ‘uit’ kunnen, ofwel financieel haalbaar zijn.

Lees hier het artikel in de Gooi en Eembode over Hilversum living lab voor energiesysteem van de toekomst: FLEXINet.

 

 

Isoleren, aardgasvrij wonen; wat betekent dat voor jou? Geef je input voor de Transitievisie Warmte Hilversum!

By | Uncategorized

Isoleren en aardgasvrij wonen, wat betekent dat voor jou? Veel bewoners vragen zich af: ‘Waar moet ik beginnen? Wat doet de gemeente en wat kan ik doen?’ Tot de zomer zijn er verschillende momenten om je vragen te stellen en hierover met de gemeente in gesprek te gaan. De resultaten van de bijeenkomsten en de enquête worden gebruikt voor het opstellen van de Transitievisie Warmte. In de zomer wordt dit plan verder uitgewerkt.

De gemeente gaat een Transitievisie Warmte opstellen. Iedere gemeente in Nederland moet dit plan maken. In dit plan komt te staan wat er nodig is om huizen te isoleren en hoe we in de toekomst de overstap naar aardgasvrij het beste kunnen maken.

Geef je input!
De input van bewoners is natuurlijk heel belangrijk. Het gaat om hun woning en woonomgeving. Komende weken kunnen Hilversummers op een aantal manieren hun mening en ideeën kenbaar maken:

 • Op 1 juli – 19:30-21:30 – is er een online sessie voor jongvolwassenen t/m 35 jaar:
  ‘Hoe kan ik bijdragen aan verduurzaming en de overstap naar aardgasvrij zonder eigen woning?’, ‘hoe kan ik bijdragen aan verduurzaming en de overstap naar aardgasvrij met weinig financiële middelen?’ of ‘hoe weet ik waarmee ik het beste kan beginnen met het verduurzamen van mijn woning?’. De gemeente Hilversum wil graag weten wat de jongvolwassenen nodig hebben en hoe zij een aardgasvrij Hilversum voor zich zien. De input van de jongvolwassenen wordt meegenomen bij het opstellen van de Transitievisie Warmt en om ze te ondersteunen bij het verduurzamen van hun (toekomstige) huis.Meedoen? Meld je aan voor de online sessie op donderdag 1 juli van 19.30-21.30 door een mailtje te sturen naar m.keers@hilversum.nl. Na aanmelding ontvang je de Zoom-link om mee te doen.
 • Maandag 5 juli is er een bewonersbijeenkomst over verduurzamen en aardgasvrij wonen.
  Ga in gesprek met de gemeente over verduurzamen en aardgasvrij wonen. Laat je ideeën horen en stel je vragen aan deskundigen. Via ZOOM van 19:30 tot 21:00. Hilversummers kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomsten via aardgasvrij@hilversum.nl. Informatie staat ook op www.bouwenaanhilversum.nl/transitievisiewarmte
 • Je kunt ook een reactie online geven via www.bouwenaanhilversum.nl/transitievisiewarmte. Daar staan drie stellingen waarop je kunt reageren.

De resultaten van de bijeenkomsten en de enquête worden gebruikt voor het opstellen van de Transitievisie Warmte. In de zomer wordt dit plan verder uitgewerkt. Op 31 augustus bespreekt het college van burgemeester en wethouders het plan. Vervolgens wordt de Transitievisie Warmte in oktober voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer over de Transitievisie Warmte
Overigens is er afgelopen maanden nog meer gebeurd.

 • In april is er een enquête uitgezet. De uitkomsten staan op www.bouwenaanhilversum.nl/transitievisiewarmte  Uitkomsten die voor jullie ook interessant zijn.
 • In juni zijn kleinschalige gesprekken gevoerd met bewoners. Hiervoor zijn een aantal bewoners per wijk persoonlijk uitgenodigd. Verslagen komen nog op bovengenoemde website te staan.
 • In juni is ook een gesprek geweest met ondernemers.

AGENDA: 

Online bijeenkomsten Transitievisie Warmte:
Ga in gesprek met de gemeente over verduurzamen en aardgasvrij wonen. Laat je ideeën horen en stel je vragen aan deskundigen.
– Donderdag 1 juli: voor jongeren t/m 35 jaar – 19:30 tot 21:30.
– Maandag 5 juli: voor Hilversummers –
via ZOOM 19:30 tot 21:00.

Meer maatwerk en meer auto’s bij HET deelauto

By | Uncategorized

HET deelauto biedt sinds 1 mei pakketten op maat aan. HET wil hiermee de tarieven beter laten aansluiten op het rijgedrag van de deelrijders. Meer maatwerk dus. De pakketten passen binnen de tendens van HET deelauto om meer service te bieden. Om de Hilversumse autorijders nog beter van dienst te zijn, werkt HET ook aan een stadsbrede dekking. Iedereen die een HET deelauto in de straat wil, kan zich melden bij HETdeelauto.nl.

Nog voordeliger rijden
Ongeveer de helft van alle HET-leden maakt gebruik van de elektrische HET deelauto’s. HET gebruik van een deelauto is voordelig en aantrekkelijk voor mensen die soms, af en toe of geregeld een auto nodig hebben.

Je bent meestal veel goedkoper uit met een deelauto dan met een eigen (tweede) auto. Veel kosten vallen namelijk weg, zoals de aanschaf van de auto; APK-keuringen; reparaties en wegenbelasting.

De tarieven van HET zijn zeker concurrerend met andere aanbieders. En met de keuze voor een van de pakketten, kun je nóg voordeliger rijden. Omdat de pakketten aansluiten bij de variaties in rij-intensiteit, kun je kiezen voor een pakket dat het beste bij jou past.

De pakketten
Met een pakket kun je bepalen wat het beste bij jou past. Op die manier maakt HET Coöperatie deelrijden nog aantrekkelijker.

 • Pakket Vrij: dit is aantrekkelijk als je maar (heel) soms rijdt. Je kunt altijd alle deelauto’s gebruiken zonder maandelijkse vaste lasten. Rijd voor €5,-/uur en 26 ct/km of nog voordeliger met een bundel.
 • Pakket Af en toe: Voor een beperkt maandtarief (30 euro) rijd je tegen een lager uur en kilometertarief van €4,-/uur en 23 ct/km.
 • Pakket Geregeld: Voor een iets hoger maandtarief (75 euro) wordt het rijden voor €3,-/uur en 20 ct/km wel heel erg voordelig.Lees meer over welk pakket bij jou past ophetdeelauto.nl

Meer service; meer auto’s
De pakketten passen binnen de tendens van HET deelauto om de service steeds beter aan te laten sluiten op de wensen van de Hilversumse autorijders. Om de rijders beter van dienst te zijn, werkt HET er ook aan om verspreid over heel Hilversum deelauto’s aan te bieden. De planning om per 1 juli 2021 op negen deelauto’s te hebben, is nu al gehaald. De doelstelling is om twintig auto’s te hebben aan het eind van het jaar. Als het gebruik zich zo blijft ontwikkelen en het aantal rijders blijft groeien, dan kan dat doel gehaald worden.

Om nieuwe rijders kennis te laten maken met HET deelauto, organiseren wijkbewoners samen met HET deelauto kijkmiddagen en kunnen mensen een proefrit maken. De bewoners van verschillende wijken, zoals Kerkelanden en de Astronomische buurt, willen met allerlei promo-activiteiten de belangstelling van hun medewijkbewoners wekken. Als er minstens vier belangstellenden zijn, wordt er gekeken of er in de buurt een HET deelauto geplaatst kan worden.

HET deelauto ook bij jou in de straat?
Kijk op het stadskaartje waar al auto’s staan. Wil je ook een HET deelauto om de hoek? Laat dit dan weten aan deelauto@hetcooperatie.nl

Beeld: HET deelauto proefdag in Kerkelanden 

Jouw huis duurzaam? Meld je aan voor de Thuisbaas-aanpak!

By | Uncategorized

Met de succesvolle Thuisbaas-aanpak wordt je huis in één slag duurzaam. Nu met een extra steun in de rug. Vanuit HET Coöperatie begeleidt energiecoach Simon Klaasen het proces tussen de bewoners en Thuisbaas. Hij vertelt enthousiast over Thuisbaas: ‘Via Thuisbaas krijg je een volledig integraal advies om aardgasvrij te wonen en het wordt ook nog eens uitgevoerd. Dus je krijgt een volledig verzorgd traject om gasvrij te worden. Met meerdere go/ no-go momenten dus je bent steeds volledig in control.’

Hij vervolgt: ‘Zoiets zie ik nergens anders; ik vind het echt een heel mooi concept. Ik heb twee adviesrapporten gezien en die zijn heel compleet, met verschillende opties zodat je als bewoners precies kunt kiezen voor wat het beste bij jou past.’

Foto: Simon Klaassen, energiecoach bij HET 

Extra steun in de rug
Dit jaar krijg je een extra steun in de rug: de technische opname kost je niets als je het renovatietraject laat uitvoeren door Thuisbaas, en maar €300,- (normale prijs €900,-) als je toch besluit dat niet te doen.

We starten met een kennismaking in een 20-minutengesprek, waarna je beslist of het aantrekkelijk, haalbaar en betaalbaar is. Daarna vindt een technische opname plaats, waarin het voorstel ‘aardgasvrij’ voor je huis wordt gemaakt. Als je daar ‘ja’ tegen zegt, is dat advies gratis, en wordt je huis in één slag verduurzaamd. Dat vergt een werkweek, waarin de ervaren verbouw- en installatiepartners van Thuisbaas alles uitvoeren.

Je kunt ook enkel het advies ontvangen en de verduurzaming verder zelf oppakken. Dan kost het advies je slechts 300 euro en kun je de maatregelen zelf naar eigen tempo en inzicht uitvoeren, met je eigen leveranciers.

Resultaten
Simon Klaasen: ‘Aan het eind van de rit zit je in een volledig gasvrij huis voor een investering die je anders kwijt was geweest aan je maandelijkse energiekosten. Thuisbaas gaat ervan uit dat je gemiddeld binnen 15 jaar de investering terugverdient door de besparing in je energiekosten.

Het principe van Thuisbaas is om gasvrij te gaan zonder comfortverlies. En in veel gevallen zal het isoleren en het efficiënter verwarmen zelfs comfortwinst opleveren.

Veel mensen denken dat aardgasvrij voor hen niet mogelijk is omdat ze een oud, niet goed geïsoleerd huis hebben, maar bij veel van de standaard Hilversumse jaren ‘20 of jaren ’30 woningen is het zeker ook goed mogelijk.’

De mensen van Thuisbaas houden zich al jaren bezig met het begeleiden en uitvoeren van gedegen en effectieve klimaatrenovaties. Over de ervaringen en resultaten kun je hier meer lezen; je bent niet de eerste, velen gingen je al voor. Of lees het artikel over Thuisbaas in de Gooi- en Eembode.

Urgenda
HET en Thuisbaas kunnen deze pilot onder gunstige voorwaarden uitvoeren, als een van de maatregelen vanuit het bekende Urgenda-vonnis. Thuisbaas is onderdeel van de klimaatorganisatie Urgenda, onder meer bekend van het vonnis tegen de staat. Dat vonnis heeft ertoe geleid dat het Rijk extra middelen heeft verschaft om met Thuisbaas meer huizen aardgasvrij te maken, ook in Hilversum.

Op 29 april organiseerde HET een lezing met Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, over klimaat en de Thuisbaas-aanpak. Naar aanleiding daarvan zijn weer enkele mensen enthousiast geworden om mee te doen.

Meld je aan via: info@hetcooperatie.nl

Voorbeeld: Binnen 15 jaar zijn de kosten terugverdiend.

Beeld header: Rik en Milda’s huis is aardgasvrij gemaakt door Thuisbaas.

HET en FLEXINet werken aan Hilversum van de toekomst

By | Uncategorized

Hilversum als living lab voor energiesysteem van de toekomst

Energiecoöperatie HET (Hilversumse Energie Transitie) werkt in Hilversum samen met FLEXINet aan het energiesysteem van de toekomst. FLEXINet onderzoekt en ontwikkelt hybride opslagsystemen, waarmee zowel warmte als elektriciteit opgeslagen kan worden. Het ministerie trekt er 5,7 miljoen euro voor uit. Hilversum is ‘living lab’.

Om lokaal opgewekte energie beschikbaar te maken op de gewenste tijd, is opslag nodig. Daarvoor worden bijvoorbeeld batterijen van elektrische auto’s of zeezoutbatterijen ingezet. De innovaties worden in Hilversum (en Delft) toegepast om ze in de praktijk te onderzoeken en verder te ontwikkelen. FLEXINet en HET bouwen hiermee voort op HET deelauto’s en op de zonneparkeerplaats voor Kerkelanden; een parkeerplaats met zonnepanelen, energie-opslag en een laadstation voor elektrische auto’s. Lees meer op

Het FLEXINet-consortium, een groot aantal bedrijven onder leiding van de Technische Universiteit Delft, start 1 mei met het grootschalige onderzoeks- en ontwikkelingstraject. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat trekt er 5,7 miljoen euro voor uit.

Pavol Bauer, professor aan de TU Delft en projectleider en coördinator van het project: ‘Met FLEXINet streven we naar een systeem dat de energietransitie bespoedigt. Door slimme combinaties van technieken te maken – denk aan het samenvoegen van gerecyclede batterijen, het opladen van elektrische auto’s en flexibele warmtepompen – hopen we een belangrijke bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen.’

Jeroen Pool, coördinator van Energiecoöperatie HET: ‘Het onderzoek richt zich voor een groot deel op de effectieve aansturing van opwek, opslag en levering. Dat maakt dit onderzoek zo belangrijk, want daar zit ruimte voor een grote efficiëntieslag.’

Pool vervolgt: ‘Voor de opslag worden allerlei effectieve innovaties ingezet. Dit zijn bijvoorbeeld verbeterde lithium-ion batterijen, autobatterijen van beschikbare elektrische auto’s, maar ook een zeezoutbatterij en een warmtebuffer (power-to-heat).’

Van het aardgas af
Nederland gaat de komende jaren van het Groningse aardgas af. Sinds 2018 geldt er immers een verbod op gasaansluitingen in nieuwbouwwijken, waardoor projectontwikkelaars op duurzame wijze de nieuw te bouwen huizen moeten verwarmen. Maar ook onze mobiliteit – alle bewegingen door verplaatsing van mensen, goederen en energie – is sterk aan het veranderen. Zo is er in het regeerakkoord van 2017 afgesproken dat er in 2030 alleen nog auto’s verkocht mogen worden die emissievrij rijden. Deze ontwikkelingen zorgen voor druk op het elektriciteitsnet. En daar wil het FLEXINet-consortium iets aan doen.

Thuisbatterij en slimme laadpaal
Laura Ramirez Elizondo, assistent professor aan de TU Delft, legt het als volgt uit: ‘Het gaat straks allemaal om het slim combineren van technieken. Denk bijvoorbeeld aan het koppelen van een thuisbatterij aan een woning met zonnepanelen. Of aan een slimme laadpaal voor je deur, die laadt buiten de piekuren om en zelf stroom terug kan leveren.’

Slimme mix
Zoals uit de (hierboven genoemde) voorbeelden van Ramirez Elizondo blijkt, is het toekomstige energiesysteem een mix van energiedragers. Gautham Ram, die een paar jaar geleden een systeem ontwikkelde waarmee elektrische auto’s direct en snel zijn op te laden met zonnestroom en een belangrijke rol in het FLEXINet-project vervult, vult aan: ‘Onze elektriciteit en warmte zal straks afkomstig zijn uit een hybride systeem dat aangestuurd wordt door slimme softwarealgoritmes. Hybride energieopslag speelt hierin een belangrijke rol en profiteert van verschillende nieuwe technologieën die slim met elkaar gecombineerd kunnen worden. Denk bij nieuwe technologieën aan micro-warmtekrachtkoppelingen, regelbare warmtepompen of vehicle-to-grid – dat je je elektrische auto niet alleen gebruikt als vervoersmiddel, maar ook om elektriciteit mee op te slaan.’ FLEXINet biedt dus een complete, voor de gebruikers aantrekkelijke, oplossing die gevalideerd is in living labs.

Living labs
Naast de kantoorlocaties van de consortium-deelnemers zal er dus in twee living labs onderzoek worden uitgevoerd: in Delft (The Green Village) en Hilversum (Hilversumse Energie Transitie). Een living lab is een afgebakende en dus veilige locatie waarin verschillende partijen gezamenlijk werken aan een innovatieve oplossingen in een levensechte setting. ‘In het FLEXINet-project zullen de flexibele apparaten in de living lab-woningen worden aangesloten op een Home Energy Management System (HEMS),’ legt Marjan Kreijns, directeur van het Delftse openluchtlaboratorium uit. ‘Slimme algoritmes in het HEMS bepalen of de woning elektriciteit opslaat in de thuisbatterij, of omzet naar warmte en deze bijvoorbeeld opslaat in een thermische buffer. Het HEMS communiceert vervolgens met een overkoepelend energiemanagementsysteem. Met dat systeem wordt onderzocht of het energieverbruik (en de kosten) voor bewoners verlaagd kunnen worden en of lokale congestieproblemen verminderd of zelfs voorkomen kunnen worden.’ Dit is een belangrijke stap op weg naar decentrale (semi) autonome energiesystemen, waar we in de toekomst veel meer mee te maken krijgen.

MOOI
Het FLEXINet-consortium streeft dus naar hybride energieopslagtechnologieën in de gebouwde omgeving en wordt gesponsord vanuit de subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Doel van deze regeling, die door het ministerie in het leven is geroepen, is het versnellen van en het implementeren van klimaatgerelateerde ontwikkelingen. Oplossingen moeten leiden tot eerste toepasbare producten en diensten die in 2030 daadwerkelijk operationeel zijn.

Meer informatie:
Lees het artikel in de Gooi en Eembode.

Neem contact op: info@hetcooperatie.nl

29 april – Marjan Minnesma over de Thuisbaas-aanpak om je huis te verduurzamen

By | Uncategorized

Op 29 april  houdt Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, een lezing over lokaal klimaatbeleid en de Thuisbaas-aanpak om je huis te verduurzamen. HET Coöperatie en Thuisbaas helpen je samen bij het verduurzamen van je huis, nu met een extra steun in de rug.

HET en Thuisbaas werken in 2021 samen om drie bestaande Hilversumse huizen volledig aardgasvrij te maken. Hiervoor kun je je nog aanmelden. Met de Thuisbaas-aanpak wordt je huis in één slag aardgasvrij of daarvoor geschikt. De weg naar een aardgasvrije woning is niet makkelijk, maar Thuisbaas heeft een aanpak die succes heeft. Recent werd Thuisbaas nog als voorbeeld aangehaald in de Gooi- en Eembode.

Meld je aan en ontvang een extra steun in de rug
Dit jaar krijg je een extra steun in de rug: de technische opname kost je niets als je het renovatietraject laat uitvoeren, en maar €300,- (normaal €950,-) als je toch besluit dat niet te doen.
De stappen zijn grofweg: een eerste verkennende kennismaking in een 20-minutengesprek, waarna je beslist of het aantrekkelijk, haalbaar en betaalbaar is. Daarna vindt een technische opname plaats, waarin het voorstel ‘aardgasvrij’ voor je huis wordt gemaakt. Als je daar ‘ja’ tegen zegt, is dat advies gratis, en wordt je huis conform het advies in één slag verduurzaamd. Dat vergt een werkweek, waarin de ervaren verbouw- en installatiepartners van Thuisbaas alles uitvoeren.

Maar je kunt ook enkel het advies ontvangen en de verduurzaming verder zelf oppakken. Dan kost het advies je 300 euro en kun je de maatregelen zelf naar eigen tempo en inzicht uitvoeren, met je eigen leveranciers. Je blijft dus zelf altijd aan het stuur.

Ervaringen
De mensen van Thuisbaas houden zich al jaren bezig met het begeleiden en uitvoeren van gedegen en effectieve klimaatrenovaties. Over de opgedane ervaringen en bereikte resultaten kun je hier meer lezen: je bent niet de eerste, velen gingen je al voor.

Lezing Marjan Minnesma 29 april
Op 29 april (van 19.30 tot 21.00) geeft Marjan Minnesma uitleg over de kansen en meerwaarde van de Thuisbaas-aanpak.  Zet in je agenda en haak aan. De link om de lezing online te volgen, staat op HETcooperatie.nl/agenda.

Urgenda-vonnis
HET en Thuisbaas kunnen deze pilot onder gunstige voorwaarden uitvoeren, als een van de maatregelen vanuit het bekende Urgenda-vonnis. Thuisbaas is onderdeel van de klimaatorganisatie Urgenda, onder meer bekend van het vonnis tegen de staat. Dat vonnis heeft ertoe geleid dat het Rijk extra middelen heeft verschaft om met Thuisbaas meer huizen aardgasvrij te maken, ook in Hilversum.

HET deelauto demonstratiedagen in Kerkelanden

By | Uncategorized

Een elektrische auto om de hoek? HET deelauto maakt het mogelijk. In Hilversum zijn nu negen HET deelauto’s beschikbaar. En we willen ook in Kerkelanden starten!
Interesse? Kom naar een HET deelauto demonstratie in de wijk!

HET deelauto is opgezet door HET Coöperatie in samenwerking met de gemeente. Je wordt lid van HET  voor € 2,- per maand. Na de proefrit kun je op pad. Reserveren en betalen gaat simpel via de app. Rijden kan al vanaf € 4,10 per uur plus € 0,20 per km. Verder zijn er geen kosten; niet rijden is niet betalen. HET deelauto is daarom meestal veel voordeliger dan een eigen auto of huurauto.

Demonstratiedagen HET deelauto Kerkelanden
HET deelauto bekijken? Meer info of een proefrit?
Kom langs tussen 14-16 uur (corona-proof) op een van onderstaande dagen.
Meld je aan voor een tijdstip via deelauto@hetcooperatie.nl of bel/app 06 1478 4604.
Vermeld naam, datum en tijdstip waarop je komt kijken.

Woensdag 14 april: Comeniushof

Zaterdag 17 april: Winkelcentrum 

Dinsdag 20 april: Calvijnhof

Zaterdag 24 april: Winkelcentrum

Woensdag 28 april: Joh. Huslaan

Zaterdag 1 mei: Zwinglilaan

Zaterdag 8 mei: Kloosterlaan

Call Now ButtonBel ons