Kerkelanden

Onderzoek andere energiebron

In de toekomst gaan we in Nederland en dus ook in Hilversum van het aardgas af. Per wijk wordt gekeken wat de beste oplossing daarvoor is. In Kerkelanden zou bijvoorbeeld via een warmtenet warmte de wijk in geleid kunnen worden. Kerkelanden heeft een specifiek voordeel: de aanwezigheid van een kanaal dat als warmtebron zou kunnen dienen.

Energiecoöperatie HET, Firan en Waternet zijn gestart met een onderzoek. Al doende komen we erachter of een warmtenet een haalbare en betaalbare oplossing is. De gemeente ondersteunt dit project en de woningbouwcorporaties de Alliantie, Dudok Wonen en Het Gooi en Omstreken zijn op de hoogte van dit onderzoek. De Provincie Noord-Holland en de gemeente subsidiëren het.

Bewonersbijeenkomsten Kerkelanden

HET wil huurders en eigenaren bij het onderzoek in Kerkelanden betrekken. We nodigen u uit om op één van de bijeenkomsten aanwezig te zijn. Energiecoöperatie HET, Firan en Waternet lichten toe hoe onderzocht wordt of een warmtenet voor Kerkelanden een betaalbare en haalbare energieoplossing is. 

Data bewonersbijeenkomsten

 

donderdag 6 februari
dinsdag 11 februari
donderdag 13 februari

Locatie: Goudenregenschool
Adres:   Augustinushof 59
Inloop:   Vanaf 19:00u
Duur:     19.30u – 21:00u
Met drankje na afloop

Opgave
U kunt zich voor een van de bijeenkomsten opgeven via kerkelanden@hetcooperatie.nl met uw naam, adres en de datum van de bijeenkomst die u bij wilt wonen.

Consortiumpartners
Firan ontwikkelt energienetten voor het transport en de uitwisseling van nieuwe energie.

HET staat als onafhankelijke energiecoöperatie in dienst van de bewoners om te ondersteunen in de energietransitie.

Waternet werkt aan de benutting van duurzame warmte uit water.

Duurzame lokale warmte

Wat is er nu mooier dan zelf, en met elkaar, zorgen voor je eigen energie. We kennen dat al van wind (samen een windmolen beheren) en zon (gezamelijke zonneparken); je bent dan zelf baas over je eigen duurzame energie. Niet meer afhankelijk van wie dan ook, en zeker niet van grote multinationale energiebedrijven die vooral naar hun eigen beurs kijken. Dat gaan we in Hilversum ook doen met lokale duurzame warmte. Lokaal, schoon en eigen.