Kerkelanden

Onderzoek haalbaarheid duurzame warmte/ aardgasvrij

Veelgestelde vragen

Presentatie Bewonersbijeenkomsten

Verslag Bewonersbijeenkomsten

Activiteiten

Onderzoek naar een warmtenet in Kerkelanden
In de toekomst gaan we
in Nederland en dus ook in Hilversum van het aardgas af. Per wijk wordt gekeken wat de beste oplossing daarvoor is. In Kerkelanden zou bijvoorbeeld via een warmtenet warmte de wijk in geleid kunnen worden. Kerkelanden heeft een specifiek voordeel: de aanwezigheid van een kanaal dat als warmtebron zou kunnen dienen.

Energiecoöperatie HET, Firan en Waternet zijn gestart met een onderzoek. Al doende komen we erachter of een warmtenet een haalbare en betaalbare oplossing is. De gemeente ondersteunt dit onderzoek en de woningbouwcorporaties de Alliantie, Dudok Wonen en Het Gooi en Omstreken zijn op de hoogte. De provincie en de gemeente subsidiëren het onderzoek.

Interesse om betrokken te zijn?
Betrokken zijn kan op veel manieren. Meedenken kan via de klankbordgroep. Meedoen kan bijvoorbeeld als straatambassadeur, energiecoach of als host voor een energieavond bij jou thuis.
Of wil je alleen per e-mail het nieuws ontvangen over het onderzoek in Kerkelanden? Dat kan.

Contact
Betrokken zijn? Vragen? Neem hier contact op. Mailen kan ook, naar kerkelanden@hetcooperatie.nl of bel 06 53 999 765.

Duurzame lokale warmte

Wat is er nu mooier dan zelf, en met elkaar, zorgen voor je eigen energie. We kennen dat al van wind (samen een windmolen beheren) en zon (gezamelijke zonneparken); je bent dan zelf baas over je eigen duurzame energie. Niet meer afhankelijk van wie dan ook, en zeker niet van grote multinationale energiebedrijven die vooral naar hun eigen beurs kijken. Dat gaan we in Hilversum ook doen met lokale duurzame warmte. Lokaal, schoon en eigen.