HET bestuur

bewaakt de koers

Het bestuur bewaakt de koers van de coöperatie. De bestuursleden doen dat in opdracht van het hoogste orgaan: de Algemene Ledenvergadering. Oftewel, de leden staan centraal. Het bestuur heeft nauw contact met het Bureauteam en de Maatschappelijke Adviesraad. En naar buiten toe: met onze stakeholders en samenwerkingspartners. Zo worden ieders belangen meegewogen.

Jos Snels

Voorzitter bestuur

Mijn drijfveer om het HET bestuur voor te zitten:
We moeten met elkaar er echt de schouders onder gaan zetten om te verduurzamen. Zonder persoonlijke inzet gaat het niet, en die lever ik graag.

Marcel Jairam

Penningmeester

Justine Ros

Bestuurslid

De gevolgen van de klimaatverandering zien en voelen wij dagelijks om ons heen. Graag lever ik mijn bijdrage aan het verminderen van onze CO2-uitstoot door een lokale aanpak, in mijn eigen woonomgeving. Samen met de leden, de vrijwilligers en professionals die zoveel goed werk doen bij HET. Als bestuurslid kan ik mijn kwaliteiten inzetten voor het verder professionaliseren van de organisatie en voor het versterken van de samenwerking met de maatschappelijke partners. En in de regio zal ik de belangen van HET vertegenwoordigen als bestuurder van Energie Verbonden. Samen naar een energieneutraal Hilversum!

Ruud van Bokhorst

Bestuurslid

Actief meewerken aan de HET doelstelling voor 100% schone energie in Hilversum is een uitdaging die ik graag aanga. We staan nog maar pas aan het begin en onze snel groeiende coöperatie heeft versterking nodig om die toekomst aan te kunnen. Met mijn rol in het bestuur wil ik bijdragen aan het scheppen van voorwaarden om versterking van de organisatie en verdere groei van onze activiteiten gestalte te geven.

Mijn langdurige bestuurlijke en leidinggevende ervaring bij internationale technologie ontwikkeling, bij het opzetten van organisaties daarvoor en bij samenwerking met professionals en vrijwilligers zal ik daarbij zeker gebruiken.