Bureauteam

voor alle dagelijkse dingen

HET: een team van vrijwilligers met een kern van professionele inzet

Ons team bestaat uit een coördinator en projectleiders en -medewerkers. Want onze ideeën komen tot leven in onze projecten, op de drie kernthema’s Hilversum aardgasvrij, elektrisch autodelen en zonnepanelen voor bedrijven en VvE’s.

Wij, de mensen van HET, zijn allemaal Hilversummers met verschillende kwaliteiten en achtergronden. Eén ding hebben we gemeen: we willen onze kwaliteiten inzetten om klimaatverandering tegen te gaan.

Het bureauteam wordt gevormd door parttime professionals die een stukje van hun inzet betaald krijgen. Daarmee kunnen we zowel continuïteit bieden als hoge kwaliteit. Daar hebben onze leden en andere klanten recht op. De energietransitie is te belangrijk voor alleen vrijwillige inzet.

Naast het bureauteam werkt HET met veel vrijwilligers. Zij krijgen een vergoeding op jaar- of uurbasis. Zonder hen zouden we ons werk niet kunnen doen op het niveau dat we willen. Het gaat bijvoorbeeld om de energiecoaches die bij je thuis komen voor de warmtescans en energiegesprekken, en de begeleiders van de energieavonden.

Jeroen Pool

Coördinator HET-bureau

Waarom HET? Klimaatverandering gaat sneller dan we denken. Wij (onze generatie) haalt het nog wel, maar mijn dochter en de generaties erna krijgen het erg zwaar. Niets doen is dus geen optie: we moeten aan de bak en ik draag graag mijn steentje bij.

Martin Valkenburg

Projectleider Energie besparing

Peter Bakker

Projectmedewerker financien en administratie

...

Witho Oost

Projectleider elektrisch autodelen

Al sinds mijn studententijd zet ik me in voor wat toen heette 'het milieu'. Dat woord betekent gewoon 'omgeving'. Wie wil nou zijn eigen omgeving verpesten? Niemand! Sinds global warming niet meer te ontkennen is, weten we dat die omgeving heel groot is: de hele planeet.
Ik hou van auto's, reed sinds 2012 semi-elektrisch, en sinds 2017 voor 100%. Logisch dat ik bij HET iets met elektrische auto's doe.

Onno Toepoel

Projectleider Technisch team en gebouwgebonden financiering

Aandacht voor energie en energiebesparing is er al in mijn hele leven. De afgelopen 15 jaar ben ik steeds verder afgedwaald van dat oorspronkelijke doel: mijn bijdrage leveren bij de eindigheid van de fossiele brandstoffen. De energietransitie zoals dat nu zo mooi heet. HET geeft een mooie kans om hier heel concreet binnen Hilversum mee aan de gang te gaan.
Mijn bijdrage aan HET is het ontwikkelen van onze diensten voor het energieneutraal maken van de Hilversumse woningen en gebouwen. Dat wil ik zeker niet alleen. Dat willen we samen in een technisch team. Dat voorlichting en adviezen over energieneutraal wonen geeft en helpt bij het opvragen van offertes en verzorgen van de financiering.
Ambitieus? Zeker! Vooral omdat we dit budgetneutraal willen oplossen. Een comfortabeler huis en de investering betalen met de besparing op de energierekening.