De Maatschappelijke Adviesraad

adviseert bestuur en bureauteam

Bestuur en bureauteam worden geadviseerd door de Maatschappelijke Adviesrraad. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van relevante maatschappelijke goepen. Zoals bedrijven, vastgoed, woningbouw, creatieve industrie, financiële wereld, welzijn en onderwijs (vacature). Deze adviesraadleden denken strategisch met ons mee en brengen ons in verbinding met personen uit hun netwerk.

Edo de Jong

Lid Maatschappelijke Advies, vanuit Koeleman Accountants

Mijn drijfveer: zakelijke verduurzaming is het meest duurzaam.

Kim van Kampen

Lid Maatschapelijke Adviesraad, vanuit Kastanje Vastgoed

Mijn drijfveer: Duurzaam naar de toekomst.

Frank du Mosch

Lid Maatschapelijke Adviesraad, vanuit The Broadcaster/Locali

Mijn drijfveer: Hilversum met HET nog mooier en duurzamer maken.

Joan van der Burgt

Lid Maatschapelijke Adviesraad, vanuit De Alliantie/woningbouw

Mijn drijfveer: samen werken vanuit de leefwereld van bewoners aan de verduurzaming van woningen en buurten. Door het delen van kennis en ervaringen lever ik graag mijn bijdrage aan de doelen van HET. Samen op weg naar een duurzame toekomst!

Anita Keita

Lid Maatschappelijke Adviesraad vanuit Versa Welzijn

Mijn drijfveer: Versa is een brede welzijnsorganisatie in Gooi en Vechtstreek. Ik werk samen met ca 250 collega’s en 2000 vrijwilligers. We werken gebiedsgericht uitgaand van de mogelijkheden van mensen, altijd verbindend en vanuit de visie dat iedereen kan en mag bijdragen aan een fijne samenleving. Energietransitie is een thema dat in ontwikkeling is, opbouwwerkers zoeken samen met bewoners naar mogelijkheden en werken samen met burgerinitiatieven. Vanuit mijn rol bij Versa Welzijn en mijn persoonlijke visie vind ik het eervol deel uit te maken van de adviesraad van HET.